K (ne)objektivitě a (ne)spravedlivosti hodnocení slohových prací z ČJ při maturitách – Aneb na co by taky měl odpovědět procesní audit maturit

Dlouho jsem váhal, zda se vyjádřit k maturitám a probíhající diskusi o hodnocení (především slohových prací). Sic jsem si říkal, že o hodnocení a testování něco málo vím, ale na druhou stranu zase vím, čemu všemu ještě v testování nerozumím a s čím