Tisková zpráva: Rozdělení obsahu vzdělávání na jádrový a rozvíjející nedává smysl. Vysvětlujeme proč

(c) Kateřina Lánská, ilustrační foto

Ministerstvo školství má do konce července schválit dokument Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Expertní panel, který směry připravoval, navrhuje jako jednu z možností, které může nové kurikulum obsahovat, rozdělení vzdělávacího obsahu na rozvíjející a jádrový. EDUin

Části ukrajinských dětí u nás se nedostává žádného vzdělávání a většina z nich nemá žádné kroužky a volnočasové aktivity

ilustrační foto (c) Kateřina Lánská

Do českých základních škol nastoupilo během minulého školního roku 57 % ukrajinských dětí, které do ČR utekly se svými rodinami před válkou. Do mateřských a středních škol jich nastoupil ale pouze zlomek – okolo 25 %. Část dětí se dokonce

Tisková zpráva: Jakým tématům se EDUin věnoval minulý rok? Shrnujeme ve výroční zprávě

Informační centrum o vzdělávání vydává výroční zprávu za rok 2021. Přečíst si ji můžete zde. Minulý rok přinesl do českého vzdělávacího systému spoustu změn a výzev – pokračující růst nerovností v důsledku pandemie covidu, start revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání nebo

Učitelům by pomohlo naučit se pracovat se zpětnou vazbou, shodují se metodičky Člověka v tísni

(c) Kateřina Lánská

Koronavirová krize a její dopady na psychické zdraví dětí a mladých lidí, distanční vzdělávání, ukrajinští uprchlíci, děti z rodin ohrožených chudobou, se speciálními vzdělávacími potřebami, nadané děti a mnohé další, které potřebují podporu při vzdělávání. To je realita dnešních škol.

Zavřené školy během covidové pandemie budou mít vliv na budoucí ztráty v příjmech současné mladé generace

Jak zmírnit dopady na vzdělávání způsobené uzavřením škol během pandemie COVID-19? O tom v Praze 21. června diskutovali odborníci na systémové otázky ve vzdělávání v rámci akce pořádané Světovou bankou a CERGE – EI. Svoje zkušenosti sdíleli experti z Dánska,

Tomáš Feřtek: Za co vděčí česká škola covidu a uprchlické krizi

(c) Kateřina Lánská

Školy si moderní společnost zřizuje, aby vyrovnávaly rozdíly mezi žáky a pomáhaly jim v obtížných situacích autor: Tomáš Feřtek O Německu se říká, že tamní školství proměnila v sedmdesátých letech minulého století vlna tureckých pracovních migrantů. Učitelé v tehdejším západním Německu najednou