Vyjádření ministerstva školství k jednotným osnovám jsou v rozporu s formulací v novele školského zákona

Ministerstvo připravuje jednotné osnovy, i když to popírá Praha 4. dubna 2011 – EDUin zaznamenal zásadní rozpor mezi jednoznačným vyjádřením vrchního ředitele sekce vzdělávání na ministerstvu školství Martina Krejzy, který v rámci posledního Kulatého stolu ve čtvrtek 31. března ujišťoval

Na otázky k Dobešovu čerpání evropských peněz poslanci Věcí veřejných neodpověděli

EDUin opakovaně žádal poslance i ministry Věcí veřejných, aby vysvětlili situaci okolo přesunu peněz z programů spravovaných ministerstvem školství   Praha 1. dubna 2011 – V souvislosti s aktuálním varováním z Bruselu, že ministerstvo školství nezvládne vyčerpat peníze z jím

Výzkum společnosti TNS AISA potvrzuje nárůst zájmu o školství

EDUin na základě této studie upozorňuje, že slabou stránkou je malá informovanost veřejnosti o složitějších otázkách vzdělávání. Praha 17. března 2011 – Včera zveřejněná studie společnosti TNS AISA, která se zabývala postojem veřejnosti k základnímu a střednímu školství víceméně potvrdila