Víte, jak zní školní desatero pro tatínka, maminku a paní učitelku?

Nová kniha nabízí praktický návod, jak usmířit rodiče a učitele našich dětí a několik veselých „komiksových“ scének ze školního života Praha 23. srpna 2011 – Obecně prospěšná společnost EDUin vydala ve spolupráci s komunikačním studiem Yinachi publikaci s názvem Rodiče

Expertní panel

Ing. Bořivoj Brdička Ph.D. odborný asistent na katedře informačních technologií a technické výchovy PedF UK v Praze, kde se již 15 let zabývá přípravou budoucích učitelů a věnuje se i mnoha dalším výzkumným a mezinárodním aktivitám. Je spojen s historií

Žebříčky maturujících škol jsou nepřesný a nebezpečný nástroj

  EDUin podporuje ministra v rozhodnutí nezveřejňovat maturitní žebříčky a žádá, aby vysvětlil veřejnosti jejich omezené vypovídací schopnosti Praha 26. června 2011 – Ministr školství Josef Dobeš udělal chybu, když přes svůj slib nezveřejnit žebříček maturujících škol, publikoval alespoň nejúspěšnější