Ondřej Andrys: Děti se mnohdy nepodařilo dohledat, natož situaci řešit

Publikujeme rozhovor s Ondřejem Andrysem, náměstkem ústředního školního inspektora ČŠI o dopadech zavedení povinné docházky v předškolním ročníku mateřských škol. Povinný předškolní ročník v mateřských školách situaci dětí ohrožených sociálním vyloučením neřeší, říká v rozhovoru. Text byl publikován v časopise Zvoní

Barbora Loudová Stralczynská: Práce s dvouletým dítětem a jeho rodinou není pro chůvu

Publikujeme rozhovor s Barborou Loudovou Stralczynskou, vyučující na Katedře primární pedagogiky na PedF UK v Praze, o tom, jak podpořit děti a rodiny ohrožené sociálním vyloučením v rámci předškolního vzdělávání. Proč jeden rok předškolní docházky nestačí a je třeba s dítětem

František Tichý: Zkoušení před tabulí u nás vůbec neprobíhá

foto zdroj: http://www.archiv.prirodniskola.cz

Publikujeme rozhovor s Františkem Tichým, ředitelem Gymnázia Přírodní škola. Přírodní školu, která čerpá mnohé z principů, podle kterých fungují skautské oddíly, založil František Tichý již v devadesátých letech. Svoje poznatky a zkušenosti shrnul v knize Výchova jako dobrodružství, která vyšla koncem minulého roku. Popisuje

Nedávám odměny za včasné příchody do práce, říká ředitelka ZŠ Máchovka Alena Tomášková

Publikujeme krátkou reportáž ze ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo náměstí (ZDE). Škola je specifická především snahou o systematické závádění proinkluzivních opatření již od roku 2001. Paní ředitelka Alena Tomášková je jednou z iniciátorek městského projektu na podporu inkluze v základních