Mladá fronta Dnes: Co pomůže českému školství? Postavit se na vlastní nohy

ilustrační foto. by woodleywonderworks (flickr.com)(CC BY 2.0)

Publikujeme komentář Oldřicha Botlíka, který vyšel 27. 8. v Mladé frontě Dnes pod názvem Na hřbitově českého školství. Autor v něm kritizuje nesystémové kroky ministerstva školství a ukazuje cestu, jak se s nimi vyrovnat. Starší komentář Oldřicha Botlíka s názvem Co se

V testu Matematika je pouze jedna stereometrická úloha

Publikujeme druhou část článku Oldřicha Botlíka, který se věnuje souladu maturitních testů s maturitními katalogy. Zatímco první část upozorňovala na velké množství úloh, v nichž je nutné upravovat algebraické výrazy, tentokrát autor upozorňuje na fakt, že test v rozporu s katalogem obsahoval méně úloh

V čem spočívá nesoulad testu Matematika s maturitními katalogy

Cermat pokračuje v debatě o souladu maturitních testů s katalogy ZDE. Reagujeme na jeho stanovisko dvojicí článků (druhý přineseme zítra). Oldřich Botlík na konkrétních příkladech vysvětluje, proč podle jeho názoru Cermat nedodržel požadavky katalogu pro matematiku, a uvádí také, jaké to může

Co všechno může být špatně v maturitním testu a v klíči správných odpovědí

V rámci startujících státních maturit nabízíme podrobnou analýzu Oldřicha Botlíka, který upozorňuje na to, kde se v didaktických testech v prvních dvou ročnících centralizované maturity vyskytla pochybení. Vysvětluje jejich podstatu i to, jakým způsobem je možné chyby řešit. Jde o komplikovanější text, ale