Zásadní otázky pro úvahy nad podobou maturit po roce 2014

Následující otázky by měly být projednány a zodpovězeny dříve, než budou přijaty rozmanité návrhy nebo závěry ve věci maturit. Navrhovat je dobré, ale přijímat rozhodnutí je něco jiného. Návrhem můžeme uvažování nad věci podnítit, ale navrhnout opravdu neznamená, že to

Čím je užitečný ukázkový maturitní test z češtiny, model Cermat 2013?

  Ukázkový didaktický text k státní maturitě 2013, rozesílaný nyní z Cermatu do škol, prospěje situaci v státních maturitách. Můžeme si na něm uvědomit zásadní otázky: Jak je obtížné sestavit test i pro jedinou úroveň ? Jak vysoká či nízká smí

Jak pracovat se škálou z Cermatu při hodnocení maturitních písemek z češtiny?

Nad státní škálou pro hodnocení maturitních písemek z češtiny stojí za to diskutovat. Pro zlepšení vzdělávání je potřebné, aby centrum podporovalo hlavně společné porozumění a spolupráci učitelů, a to sdílením jejich zkušenosti z výuky psaní a kritérií hodnocení. Kvalita se