Která dilemata nás čekají se státní maturitou – Díl 1.

Přemýšlím, jak překonat „dialog hluchých“ ve veřejné debatě o vzdělávání. U nás se diskutuje už celkem silně, ale nedochází k téměř žádnému vzájemnému porozumění, protože jedni asi hovoří hotentotsky a druzí kualokačabsky, a další to komentují v padewinštině… Nesrozumitelnost jazyků