Diskuse o standardech se možná stane diskusí o celkové podobě základního vzdělávání v České republice

V současné době se můžeme na portálu www.rvp.cz dočíst, že probíhá připomínkové řízení k “Standardům vzdělávacích oborů základního vzdělávání” formou dotazníku do středy 22. 5. 2013. Dále se můžeme dočíst, že upravený RVP ZV, který byl schválen s účinností od

Nebetonujme kolejnice centralizovaným srovnávacím testováním žáků ZŠ a maturantů

 Do jaké míry řídí vzdělávání stát nebo jedna centrální instituce státu a do jaké míry participují na řízení ti, kterých se vzdělávání týká –  děti, rodiče, učitelé a ředitelé, místní zastupitelé, veřejnost? V České republice nejsou silné organizace hájící zájmy dětí,

Rethinking Education – několik vybraných myšlenek z Evropy, na které zapomínáme

Soubor citací ze stále aktuálního textu Evropské komise, který je k dispozici i v českém jazyce. Text se jmenuje „Přehodnocení vzdělávání: investice do dovedností pro dosažení lepších socioekonomických výsledků“ (listopad 2012), celé znění zde: http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/com669_cs.pdf Jsou vybrány takové myšlenky z textu,