Fokus: Jsou MOOC cestou, jak zpřístupnit všeobecné vzdělání?

ilustrační foto. by Universitat Pompeu Fabra (flickr.com)(CC BY-NC-ND 2.0)

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k datu 28.dubna, obsahují například tato témata: kognitivní věda radí, jak rozpoznat aplikace podporující učení, arizonská státní univerzita zpřístupňuje vysokoškolské vzdělání na zkoušku, v Číně

Fokus: Úspěch finského vzdělávání v souvislosti s tradiční výukou

by José Alejandro Carrillo Neira (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k datu 22.dubna, obsahují například tato témata: jak souvisí úroveň funkčních gramotností s ohodnocením v zaměstnání, pozice Finska v PISA a vztah k tradičnímu pojetí

Fokus: V Melbourne si žáci mohou zvolit, kdy přijdou ráno do školy

ilustrační foto. by Brian Yap (葉) (flickr.com) (CC BY-NC 2.0)

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k datu 11.dubna, obsahují například tato témata: jak může jiná než tradiční organiztace výuky podpořit její individualizaci, jaký je rozdíl mezi gamifikací a vzdělávací hrou

Fokus: S využitím technologií se při učení posilují prvky nezáměrnosti, autonomie a sociálních vztahů

ilustrační foto. by Jeff Peterson (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k datu 31.března, obsahují například tato témata: zda pocit spokojenosti závisí na výši dosaženého vzdělání nebo jak proces učení ovlivňuje využití technologií. Kde se bere

Fokus: Cíle učňovského vzdělávání – řemeslná dovednost i dostatečná úroveň v digitální nebo čtenářské gramotnosti

ilustrační foto. by US Department of Education. (CC BY 2.0)

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k datu 18.března, obsahují například tato témata: šetření v oblasti využívání otevřených vzdělávacích zdrojů, programování jako vyučovací metoda v jednotlivých předmětech a debata o cílech

Fokus: Samořízené vzdělávací prostředí a „školy v oblacích“

ilustrační foto. by Brad Flickinger (flickr.com) (CC BY 2.0)

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k datu 26.ledna, obsahují například tato témata: Jak na tvorbu kurikula zkoumá 60 britských škol, co chystá Sugata Mitra a role digitálních médií v životě 8 až