Lidové noviny: Státní přijímačky (ne)jsou jako státní maturita

Publikujeme komentář Tomáše Feřteka, který vyšel 24. dubna v Lidových novinách pod titulkem Za mládež testovatelnější!. Autor upozorňuje především na nekoncepčnost a rizika záměru jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Tématu je věnuje i tisková zpráva (ZDE) a záznam diskusí

Je možné srovnávat učitelskou a lékařskou kvalifikaci?

Nejčastěji užívaným argumentem v aktuální debatě o učitelích bez formální kvalifikace je, že „k lékaři bez diplomu by soudný člověk přece také nešel“. Především reprezentanti pedagogických fakult a školských odborů staví obhajobu současného znění zákona o pedagogických pracovnících právě na

Problém s kvalifikací učitelů se urgentně řeší, otázka kvality je stále opomíjená

Uveřejňujeme komentář Tomáše Feřteka, který vyšel v úterý 10. března v MF Dnes pod titulem Uč se, učiteli s podtitulkem Krize s nekvalifikovanými pedagogy (skoro) vyřešena. Autor v něm oceňuje dohodu ministra školství s odbory i fakultami, zároveň však poukazuje na přetrvávající problémy, které

Literární noviny: V čem se diskutující o nekvalifikovaných učitelích shodnou a v čem ne?

Publikujeme článek Tomáše Feřteka Debata o učitelích bez diplomu ukazuje, že shoda není zase tak daleko napsaný pro Literární noviny.  Autor v něm shrnuje názorová stanoviska diskutujících, kteří se v rámci ankety Literárních novin vyjádřili k probematické situaci nekvalifikovaných učitelů.