Lidové noviny: Debata o PORG je diskusí o smyslu vzdělávání

Publikujeme komentář ze sobotních Lidových novin, který vyšel pod titulkem Dar z nebes a v němž Tomáš Feřtek komentuje nelehkou situaci současných středních škol a nejasnost, k jakému vzdělávacímu cíli mají směřovat a jak má vypadat ideální absolvent. Prvnímu obnoveném  reálnému

REFLEX 2013 přináší zásadní informace o uplatnění vysokoškoláků

Nabízíme souhrnný text, který se snaží pojmenovat hlavní zjistění ze šetření REFLEX 2013, které minulý týden na odborné konferenci prezentoval Jan Koucký, ředitel Střediska vzdělávací politiky Pedf UK. Šetření REFLEX probíhá od roku 2006 a zaměřuje se na kompetence a

Literární noviny: Co vlastně říká ta zatracená PISA

Publikujeme komentář k výsledkům šetření PISA 2012, který vyšel v Literárních novinách. Autor v něm upozorňuje především na fakt, že není na místě přehnaně se radovat z toho, že se u některých našich žáků zastavil propad vzdělávacích výsledků, protože jednak nevíme přesně, proč se