bEDUin 12/2011

Co přinesl týden 21.-27.3.2011

Klíčová témata týdne:

připravenost státních maturit, mladá generace v pohledu různých analýz, strategie výzkumných aktivit a zaměření odborné přípravy mladé generace

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

 • Ekonomická krize přinesla zajímavý trend u mladých lidí, jak se lze dočíst v publikaci NÚOV o stavu vzdělanostní struktury žáků a studentů – oproti dřívejšku považují studium za důležitější, ve snaze nedostat se mezi nezaměstnané.

 • Z publikace VÚP, která srovnává přístupy Irska, Skotska, Finska a Belgie k průřezovým tématům, vyplývá, že se zaměření průřezových témat soustředí na kvalitu osobního života, péči o životní prostředí, podnikání a aktivní zapojování občanů do společnosti. Poslední jmenované téma je považován za aktuální i v závěrech výzkumu zaměřeného na Informovanost a participaci mládeže, který realizovalo NIDM. Z výzkumu vyplývá, že dnešní mladí lidé mají pocit, že nemohou ve společnosti nic ovlivňovat! Otázky zapojení občanů do dění ve společnosti si začíná všímat i MŠMT, na jehož stránkách se objevily dvě studie, které se zabývají problematikou Občanského vzdělávání. První pojednává o příkladech v Evropě a druhá je obsáhlou analýzou současného občanského vzdělávání v naší republice. Z ní vyplývá, že dílčí projekty se realizují, ale dosud chybí koncepční řešení.

 • Informační technologie mění životy všem. Stále se diskutuje o jejich vlivu na děti a jejich přínosech. Odpověď na otázku, zda opravdu nastává významný posun v chování nastupující generace, přinášejí první výzkumy i v České republice, o kterých si lze přečíst v první části článku Mýty a realita digitální generace. Z praxe škol lze doporučit článek Zdeňka Chalupského, který reflektuje možnosti využívání technologií v komunikaci mezi školou a rodinou – 10 důvodů proč používat elektronickou žákovskou knížku.

O čem se diskutuje

Inspirace z praxe

 • Z článku Druháci chovají včely a deváťáci tančí je zřejmé, že škola čím dál více nahrazuje funkci rodiny. Dětem ubývá příležitostí, jak se učit od dospělých a v přirozeném prostředí. Některé projekty tak mohou vypadat až absurdně, jako například tvorba přírodních dětských hřišť. Pokud osvícené školy zareagují adekvátním způsobem, je to skvělé, problém nastává tam, kde škola tuto funkci plnit nemůže či nechce.

Akce tohoto týdne (výběr z EDUkalendáře)

 • 29.3. Pedagogocké muzeum JAK – Den otevřených dveří (Praha)

 • 29.3. AIVD – kulatý stůl Strategie Evropa 2020 aneb Instituce dalšího vzdělávání a jejich úloha v Evropské digitální agendě (Praha)

 • 29.3. NIDM – internetová panelová diskuse „Talent“ (internet)

 • 31.3. SKAV a EDUin – kulatý stůl „Modelový školní vzdělávací program – povinné osnovy, nebo pomoc slabým školám?“ (Praha a internet)

 • 31.3. NIDM – panelová diskuse „Talent“ (Praha)

 • 31.3.-2.4. PedF ZČU – konference „Tvořivost v počátečním vyučování matematiky“ (Plzeň)

 • 1.-3.4. Unie křesťanských pedagogů – seminář „Dialogy o sexuální výchově“ (Praha)

Beduin každý týden odebírá zdarma 6 493 lidí, kterým záleží na českém vzdělávání a chtějí jeho změnu k lepšímu. Podpořte jeho vydávání svým darem a přidejte se mezi aktivní občany, kteří si uvědomují, že vzdělávání je důležité téma.