bEDUin 13/2011

Co přinesl týden 28.3.-3.4.2011

Klíčová témata týdne

spuštění státních maturit, personální změny na MŠMT, vítěz Zlatého Ámose, novela školského zákona, nečerpání prostředků ESF z kapitoly MŠMT

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

 • Podle ČTK dokončil Ministr Dobeš práci na novele školského zákona. Jeho součástí je také ustanovení, které školám nařizuje použít ministerstvem vypracované učební osnovy pro český jazyk, angličtinu a matematiku. MŠMT tento krok obhajuje špatnými výsledky českých žáků. Ještě minulou středu přitom tvrdil vrchní ředitel sekce vzdělávání Krejza na kulatém stole SKAV, že nic takového ministerstvo nechystá a osnovy mají sloužit jen jako pomoc „slabým školám“. Dobeš chce, aby nový zákon platil od 1. 9. 2011 a tuto středu novelu projedná vláda. Podaří se ministrovi de facto torpédovat základ školské reformy?

 • V pátek byla na apríla spuštěna státní maturita. Ředitel CERMAT, Pavel Zelený, v rozhovoru pro LN varoval před tendencí krajů posuzovat kvalitu středních škol podle výsledků maturitní zkoušky a řídit tím jejich optimalizaci. Školy by začaly podle Zeného podvádět a to by prodražilo ochranná opatření maturit. V den spuštění ostrých maturit komentoval Tomáš Feřtek v ČT24 kvalitu uveřejných testů. Uvedl, že se nediví vysokým školám, jestliže nechtějí zatím brát výsledky maturit vážně, protože podoba některých testů je – přes všechno pilotování, jak tvrdí CERMAT, mizerná.

 • Liknavost MŠMT v čerpání peníze z evropských fondů vedla až k návštěvě bruselských úředníků, kteří budou v Praze 6.4. jednat o třetinovém čerpání a možnostech tento stav změnit. Server Česká pozice přinesl konkrétní čísla – pokud se nepodaří najít řešení, přijde MŠMT podle odhadů až o 10 miliard Kč. Na vážné problémy v čerpání peněz EDUin již několikrát upozornil – podle MŠMT ovšem sekce řízení Operačních programů EU pracuje výborně, a vrchní ředitel Jaroslav Kuba uvádí, že ztráta bude „jen“ 1,5 miliardy.

O čem se diskutuje

 • Omezení počtu gymnázií – omezit, zrušit, nebo naopak podporovat 8letá gymnázia? Argumenty Tomáše Feřteka v blogu a výbušná diskuse.

 • Sexuální výchova – konzervativně? Je správné ponechat volbu výuky sexuální výchovy na rodičích, jak tvrdí F. Peroutka ml.? V Deníku Referendum se říká: ano, vzhledem k silně konzervativním osnovám by bylo povinné zavedení katastrofou.

Inspirace z praxe

 • Virtuální prohlídka hodin jiného učitele – v běžném pracovním nasazení má učitel málo příležitostí podívat se svému kolegovi do hodiny. Díky tzv. virtuálním hospitacím na Metodickém portále rvp.cz to může od svého počítače a v době, kdy sám chce. Zájem o tyto hodiny je podle počtu zobrazení veliký.

Akce tohoto týdne (výběr z EDUkalendáře)

 • 4.4. MŠMT – konference „Smlouvy s rodiči – individuální vzdělávací plán“ (Praha)

  5.-6.4. MŠMT – konference „Dítě v labyrintu preventivní péče“ (Praha)

 • 7.4. Liga lidských práv – promítání filmu „Školy na férovku“ (Praha)

 • 7.-9.4. Centrum občanského vzdělávání – workshop „Perspectives of Web 2.0 for Citizenship Education in Europe“ (Brno)

 • 8.-10.4. veletrh vzdělávání a osobního rozvoje Evolution (Praha)

 • 8.-9.4. SUMA – konference „Ani jeden matematický talent nazmar“ (Hradec Králové)

Beduin každý týden odebírá zdarma 6 493 lidí, kterým záleží na českém vzdělávání a chtějí jeho změnu k lepšímu. Podpořte jeho vydávání svým darem a přidejte se mezi aktivní občany, kteří si uvědomují, že vzdělávání je důležité téma.