bEDUin 28/2012

Co přinesl týden 17. – 23. 9. 2012

Témata týdne:

maturity, testování po 5. a 9. třídách, analýzy ŠVP, Comenia Script

Výrok týdne:

„Pro úspěšné spuštění ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání v ostrém provozu od roku 2014 je rovněž nezbytná realizace některých kroků, které nejsou v kompetenci České školní inspekce (dopracování standardů, aktualizace RVP, důslednější legislativní ukotvení apod.).“ Ze Závěrečné zprávy o přípravě, průběhu a výsledcích první celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání (ČŠI, více níže).

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

 • Maturita: Doporučujeme 3 nové, věcné texty k tématu státních maturit: článek Heleny Průžové, v němž argumentuje, proč považuje návrat k jednoúrovňovosti maturity za riskantní (článek obsahuje navíc pozoruhodné citace z žákovských prací); článek Tomáše Feřtka, v němž mmj. souhlasí s tím, že jednoúrovňová maturita je krokem zpět, ale zároveň vysvětluje argumenty pro „zmražený model“ maturit; a blog Ondřeje Hausenblase, který upozorňuje na to, že relevantních informací o úrovni studentů středních škol máme velmi málo, a tudíž je otázka, zda se kvalita absolventů SŠ skutečně horší, případně jak moc. V minulém týdnu publikoval v UN svůj text také Jiří Kostečka – kromě osobních útoků charakteru pomluvy na společnost EDUin a její pracovníky prezentuje komplexně svůj názor na státní maturity.
 •  

 • ČŠI o kvalitě ŠVP a generálce testování: ČŠI uveřejnila dvě důležité zprávy – Tematickou zprávu Analýza ŠVP pro základní vzdělávání za období 2007–2011 a Závěrečnou zprávu o generálce testování v 5. a 9. třídách. V Tematické zprávě ČŠI uvádí doporučení pro další vývoj českého školství: např. doporučuje vytvořit Národní vzdělávací program, zpřesnit RVP a vzdělávací obsah v něm, vytvořit komplexní podpůrný systém pro učitele, podpořit další rozvoj vlastního hodnocení škol, ale také např. zvážit regulaci víceletých gymnázií a zvláštních škol. Závěrečná zpráva o generálce testování předpokládá spuštění ostrého provozu jen za předpokladu dořešení některých úkolů, které nejsou v kompetenci ČŠI (viz Citát týdne) – s materiálem vyjádřil souhlas ministr školství. O konání druhé generálky se má rozhodnout nejpozději v průběhu října 2012. Škoda, že ČŠI nevytváří ke svým zprávám stručná shrnutí zásadních zjištění a laický čtenář se musí nutně prokousat rozsáhlejším textem.
 •  

 • Comenia Script čeká na rozhodnutí: Skončilo pokusné ověřování psacího písma Comenia Script. Tým z Pedagogické fakulty UK zpracovává výsledky pilotáže a předá její výsledky ministerstvu školství v říjnu t. r. MŠMT poté rozhodne o způsobu dalšího využití písma. Žáci, kteří pilotáží prošli, nesmějí být na svých, ani případně na jiných školách přeučováni na jiný typ písma.

Inspirace z (a do) praxe

 • Psycholožka dává rodičům 4 rady, jak dostat děti od počítačů. Možná se jim ale jejich dovednosti budou brzy hodit – jak odhaduje Josef Šlerka z FF UK, bude většina našich domácností do 10 let ovládaná pomocí internetu. Sledujte rozhovor s ním a s Vintem Cerfem, viceprezidentem Google, o vzniku a budoucnosti internetu a o meziplanetárním internetu.

Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře)

 • 24.-25. 9. Konference k tématu Career Management Skills a vyhlášení vítězů Národní ceny kariérového poradenství 2012 (Brno)
 • 24.-25. 9. seminář Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku (Jičín)
 • 26. 9. Seminář k systému evaluace a monitoringu vzdělávání v ČR (Olomouc)
 • 26. 9. Konference Podpora vícejazyčnosti v praxi (Praha)
 • 3. 10. 24. schůze výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (Praha)
 • 5. 10. Veřejná diskuse ke zprávě OECD Rovnost a kvalita ve vzdělávání (Ústí n. Labem)
 • 6. 10. konference CLIL do škol (Brno)
Beduin každý týden odebírá zdarma 6 493 lidí, kterým záleží na českém vzdělávání a chtějí jeho změnu k lepšímu. Podpořte jeho vydávání svým darem a přidejte se mezi aktivní občany, kteří si uvědomují, že vzdělávání je důležité téma.

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
1 Komentář
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Jiří Kostečka
Jiří Kostečka
10 years ago

Napsal jsem, že již na webu EDUin nebudu cokoli publikovat, pokud se tu někdo nedopustí urážky na cti. V této souvislosti reaguji na tento text webu EDUin: „V minulém týdnu publikoval v UN svůj text také Jiří Kostečka – kromě osobních útoků charakteru pomluvy na společnost EDUin a její pracovníky prezentuje komplexně svůj názor na státní maturity.“ (http://www.eduin.cz/titulka/beduin-282012/) Po poradě se svým právním zástupcem vyzývám konkrétní osoby zodpovídající za obsah webu EDUin, aby specifikovaly, čím přesně jsem se ve svém článku pro Učitelské noviny dopustil „osobního útoku charakteru pomluvy na společnost EDUin a její pracovníky“. Dodávám, že web EDUin uvádí… Více »