bEDUin 36/2012

bEDUin

Co přinesl týden 12. – 18. 11. 2012

Témata týdne:

ZŠ praktické, vzdělávání mimo školu, výukové metody, maturita, vzdělávání učitelů, Asociace středoškolských češtinářů

Výrok týdne:

„Považujeme za velmi neseriózní, že si autoři Petice berou za rukojmí rodiče všech dětí, které navštěvují speciální školy, a děsí je nepravdivými informacemi. Uvedený postup považujeme za velmi neprofesionální a požadujeme, aby se autoři petice za své pochybení veřejně omluvili.“ P. Baxová, K. Laurenčíková v reakci k Petici proti rušení ZŠ praktických

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

 • Straší autoři petice rodiče? Pracovnice neziskových organizací, které se věnují inkluzi, se ve veřejném prohlášení ostře ohradily vůči znění Petice proti rušení ZŠ praktických. Tvrdí, že Petice vytrhává informace z kontextu, nebo dokonce lživě informuje. Autoři Petice podle Baxové a Laurenčíkové zcela zbytečně straší rodiče a vyvolávají paniku.
 •  

 • „Staré“ výukové metody mohou dobře fungovat: doporučujeme dva zahraniční příspěvky – první se věnuje starému známému výkladu: jaké může mít podoby (video, vstupní text, vrstevnické vyučování…) a jak jej „dělat dobře“. Druhý článek ukazuje, jaký efekt na učení dětí mají takové „klasické“ věci jako krasopis nebo učení násobilky.
 •  

 • Jak se učí mimo školu? V předminulém čísle Respektu vyšel obsáhlý článek o fenoménu Khan Academy – děti se učí mimo školu, na dálku, s pomocí internetu a nahraných minilekcí. Ke svému oblíbenému tématu se vyjadřuje také v posledním blogu Ondřej Šteffl a vybízí, abychom využili svět kolem nás k učení.
 •  

 • Učit může i reklama: Sex v reklamě před dětmi obvykle skrýváme – oboje můžeme ale i dobře využít. Prohlédněte si několik reklamních kampaní a virálních videí, která pracují s provokativními motivy a zároveň pomáhají s osvětou problémových témat, jako je například rakovina prsu (dokonce v podobě aplikace do mobilu – Your Man Reminder) nebo rakovina tlustého střeva (vtipná analogie s James Bondem). Pobavte se s dětmi na téma čtení knih a využijte k tomu 10 skvělých reklam, které říkají: Čtěte knihy! (Třeba tu se sloganem „Knihy vám vystřelí mozek z hlavy!“)
 •  

 • Svoboda ve škole: shlédněte film vytvořený u příležitosti listopadové konference Svoboda NaŽivo. Příběh rodiny hledající svobodu ve škole implikuje otázku, zda jde podobné věci získat skutečně jen v „alternativách“…
 •  

 • Jste v rodině rádce, expert, vzor nebo konzultant? V dnešních rodinách jsou více oceňováni lidé, které studie o mezigeneračním učení dokáží „učit“ svoje blízké spíše příkladem nebo nenásilným vedením. Studii vytvořil po tříletém výzkumném projektu Ústav pedagogických věd FF MU.
 •  

 • Uveřejňovat maturitní práce studentů – ano, či ne? Nad tématem uvažuje Ondřej Hausenblas v blogu a vysvětluje svoje argumenty, jak posílí kvalitu škol možnost uveřejňovat anonymně studentské práce na internetu a jmenovitě hodnocení učitelů. Vybízí také k diskusi nad otázkami, které tento krok evokuje – otázky zde. O shrnující komentář, co je třeba udělat, abychom předešli dalším potížím s maturitou, se v Řízení školy pokusil Tomáš Feřtek.

Inspirace z (a do) praxe

Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře)

 • 20. 11. Regionální školství: Lze na něm šetřit? – Fórum Hospodářských novin (Praha)
 • 21. 11. konference „Nová ekonomická situace: výzva ke vzdělávání“ (Praha)
 • 21. 11. Závěrečná konference projektu „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“
 • 27. 11. konference „Očekávané výstupy v praxi MŠ“ (Brno)

Více akcí a podrobnosti ke každé z nich najdete v EDUkalendáři.

 

Beduin každý týden odebírá zdarma 6 493 lidí, kterým záleží na českém vzdělávání a chtějí jeho změnu k lepšímu. Podpořte jeho vydávání svým darem a přidejte se mezi aktivní občany, kteří si uvědomují, že vzdělávání je důležité téma.

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
51 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Veronika Valíková
Veronika Valíková
10 years ago

Cituji z cílů nově založené Asociace češtinářů: „1. Veřejně prezentovat postoje a názory členů v souladu se základními východisky sdružení, mezi něž v oblasti didaktické patří zejména: – respektování rovnoprávnosti všech tří složek oboru (jazyk – sloh – literatura) a nepreferování či nepodceňování ani jedné z nich při středoškolské výuce; – důraz na rozvíjení studentovy dovednosti provádět náročné myšlenkové operace, zejména na jazykovém materiálu; – výuka slohu podle východisek a poznatků české funkční stylistiky; – práce s uměleckým textem jako hlavní didaktický princip literární výuky a výchovy; – uchování alespoň částečné gesce státu u maturitní zkoušky a snaha o maximální… Více »

Lenka Dohnalová
Lenka Dohnalová
10 years ago

…“Jeho členem se může stát plně aprobovaný češtinář, který nejméně dva roky vyučoval předmět český jazyk a literatura na kterékoli akreditované střední škole v České republice a ztotožňuje se s těmito cíli: 1. Veřejně prezentovat postoje a názory členů v souladu se základními východisky sdružení, mezi něž v oblasti didaktické patří zejména…. Vážení pánové, jde skutečně o apolitické profesní sdružení? Tuším, že například pro mě jsou dveře Vaší organizace neprodyšně uzavřeny, jelikož se neumím (ani nechci) ztotožnit s Vašimi cíli, respektive plně nesdílím Vaše názory. Pak se ale nejedná o otevřenou profesní organizaci, nýbrž o spolek věrných. Škoda, vždy jsem… Více »

Veronika Valíková
Veronika Valíková
10 years ago

A proto zve Lenka všechny, kteří se neztotožňují (i ztotožnují) s výše uvedenými cíli Asociace, 1. 12. do Olomouce na ustavující sněm Společnosti učitelů ČJL…

Cíle SUČJL, inspiraci k diskusi a podrobné pokyny najdete níže, pokusím se vyrobit odkaz.

Veronika Valíková
Veronika Valíková
10 years ago

Tady je odkaz. Najdete tam podrobné pokyny, návratku + otázky, které chceme v sobotu 1.12. probrat.

Nejde nám jen o maturity, ale o celkové pojetí předmětu ČJL.

http://www.eduin.cz/titulka/spolecnost-ucitelu-ceskeho-jazyka-zve-na-setkani-a-diskusi/

Radek Sárközi
10 years ago

Zní to spíše jako program lobbistů než občanského sdružení…

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
10 years ago

V tak přesně vykolíkovaném prostoru sotva lze mluvit o nějaké otevřenosti. Zejména poslední bod o maturitě prozrazuje „o co go“.

Radek Sárközi
10 years ago

Nemluvil bych o „vykolíkovaném prostoru“, protože ani žádný není, nýbrž o KOTCI…

Josef Soukal
Josef Soukal
10 years ago

Pominu-li urážlivé vyjádření osoby, která slušně diskutovat prostě neumí a tím se z každé slušné diskuse sama vykazuje, shledávám v příspěvcích dost nepochopení. Jsme sdružení s jasnými premisami, přičemž většinu z nich neshledávám nijak omezující, spíše jsou samozřejmé. Nechceme mluvit za všechny, pouze za sebe, toť vše. Poznámce zpochybňující apolitičnost nerozumím – v čem by naše političnost měla spočívat? Existujeme zcela nezávisle na komkoli, naše činnost je a bude realizována výhradně z vlastních zdrojů, za politiky neběháme. Nikomu nebereme jeho představy o podobě češtinářského sdružení, pouze si vyhrazujeme právo realizovat představy svoje. Jak jsem se zatím mohl seznámit s členskou… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
10 years ago

Zdeňku,

mohl bys konkretizovat, proč ti prostor připadá „tak přesně vykolíkovaný“? Jsou snad naše východiska v rozporu s tvými představami o výuce češtiny? V čem? Omezují nějak učitele ve snaze učit „číst, mluvit, psát a myslet“?
Mohl bys prosím vyložit své tvrzení „Zejména poslední bod o maturitě prozrazuje “o co go”? Přečetl sis pozorně celou zprávu?

Vít Pátek
Vít Pátek
10 years ago

Styl, jakým je zakládána Asociace středoškolských češtinářů, je dobrým příkladem pro objasnění, kde se vzalo rčení „Když se sejdou tři Češi, založí čtyři spolky a do roka a do dne se z nich všichni navzájem vyloučí.“

Honza Ž.
Honza Ž.
10 years ago

Jen ať se radši spolčí ti, kdo chtějí maturitě pomoct a zlepšit ji, než ti, kdo ji chtějí pohřbít. Ti druzí už tu napáchali zla dost.

Oldřich Botlík
10 years ago

Nemyslím si, že existuje jediné ideální pojetí výuky češtiny (matematiky, výtvarky, …), výchovy nebo dokonce celé školy, které by bylo vhodné pro všechny žáky a učitele. Čím dříve tohle dogma padne, tím lépe. Proto založení Asociace středoškolských češtinářů vítám a doufám, že učitelé češtiny vycházející při své práci z odlišných principů se také sdruží, aby se mohli navzájem obohacovat a byli slyšet. I když také podle mého názoru je kvalitní výuka důležitější než celá státní maturita (zatím si spíše odporují), nelze pochybovat o tom, že podoba státní maturity ovlivní každodenní výuku velmi silně. Povaha cílů jednotlivých sdružení češtinářů se ukáže… Více »

F. Nový
F. Nový
10 years ago

„Pro ty, kteří mají sklony k “úřednickému” myšlení, dodávám: domnívám se, že rozmanitost pojetí výuky je ve školství výrazně důležitější hodnotou než srovnatelnost škol podle výsledků státní maturity.“ Jen bych připomněl panu Botlíkovi známá fakta: 1. Koncepce jednotlivých předmětů učebního plánu škol je dána rámcovým vzdělávacím programem, závazným pro všechny, a pak školním VP. O rozmanitosti se lze bavit v souvislosti s metodami a strategiemi výuky – o nich tu zatím řeč nebyla, můžete s tím začít jako první. 2. Srovnávání škol podle výsledků státní maturity se u nás dopustily Lidové noviny, jestli jsem dobře informován. Nadávejte tedy médiím, pokud… Více »

Jana Petrů
Jana Petrů
10 years ago

Pane Nový, nemáte tak úplně pravdu (ad 1) – RVP (zatím) dává poměrně volnost nejen v tom jak učit (metody), ale i co učit (obsahy – předesílám, že např. násobilky a vyjmenovaná slova učí každý učitel i bez befelu). Jediné, co je striktně dáno, jsou časové dotace. Ty jsou ovšem poměrně limitující, pokud chce škola učit „jinak“. Dokonce už se okrouhávají i disponibilní hodiny a shora je „doporučeno“, na co je použít.

Ondřej Hausenblas
10 years ago

Svoboda spolčování je velkou vymožeností demokracie. Patří k ní i svoboda nespolčit se. To jistě mnozí vítají, a je to tak (do určité míry) správné. Když zakládali staří Kruh přátel českého jazyka (těsně před válkou, tou, co byla teď, proti Hitlerovi, ne tou za císaře pána), vycházeli z lásky k mateřštině. Ale cílem bylo „šířit, pěstovat a tříbit smysl pro dobrý, tj. správný a ušlechtilý jazyk…“ Mně se to líbí – je to takové málo účelové, těžko podle toho někoho „nevzít“ nebo vyloučit. A i když měl později Kruh některé „nepřátele“, bylo to obvykle nepřátelství pramenící z osobností a konkurence… Více »

F. Nový
F. Nový
10 years ago

Paní Petrů,

pan Botlík by se měl vyjadřovat přesněji. Pokud píše o koncepci či pojetí, je tím v pedagogické terminologii myšleno pojetí předmětu. Ta je dána RVP a ŠVP. Rozmanitost metod, výukových strategií, obsahů, organizačních forem – to je ovšem jiná věc a s tím, co píšete Vy, souhlasím.

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
10 years ago

Pepo, co se mi nelíbí?

– Nelíbí se mi předem někoho vylučovat. Tím myslím to vykolíkování prostoru. (Jak uvidíš za chvíli, já se do něj nevejdu.)
– Nelíbí se mi podivná kritéria jako „náročné myšlenkové operace“ nebo „hlavní didaktický princip“.
– Nelíbí se mi vymýšlet účelová sdružení. To je to „o co go“. Z posledního bodu jasně vykukuje maturita.
– Nesouhlasím s přeceňováním funkční stylistiky. Pro praktické psaní a výuku praktického psaní jí tolik není potřeba. (Kolik jí najdeme v účebnicích tvůrčího psaní? Třeba u Zbyňka Fišera?)

Josef Soukal
Josef Soukal
10 years ago

Zdeňku, buďto zakládáš diskusní klub, nebo sdružení pro ty, kteří už jsou některými myšlenkami spojeni. V našem případě tyto myšlenky v souhrnu znamenají asi toto: učit český jazyk a literaturu tak, aby to odpovídalo názvu předmětu/oboru a tomu, co se od výuky tohoto předmětu očekává; a především chceme učit tak, aby naše počřínání mělo smysl pro nás a pro studenty. K další tvé námitce: Kdybychom napsali zjednodušeně, že chceme studenty učit myslet a být kreativní a že chceme v literatuře vycházet v prní řadě z textu (nikoli třeba z literární historie), bylo by to pro tebe nadále nepřijatelné? Maturita je… Více »

Radek Sárközi
10 years ago

Já myslím, že diskutující jsou inteligentní lidé, kteří dovedou číst mezi řádky. A také nečtou jenom tento text, ale třeba sledují činnost pana Kostečky a Soukala delší dobu…

Určitě bych vstoupil do sdružení češtinářů, kteří si chtějí především vzájemně vyměňovat zkušenosti a zlepšovat kvalitu své výuky. Jakékoliv svazující předem stanovené cíle, tedy nikoliv cíle, které vyplynou až ze vzájemné diskuze uvnitř sdružení, mi jsou cizí. Proto fandím pluralitně postavenému sdružení, které se rodí v Olomouci. I když chápu, že do Prahy se asi vždy sjede více lidí…

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
10 years ago

Pepo, teď jsi to popsal zřetelně: zakládáte sdružení pro ty, kteří už jsou sdruženi (alespoň některými myšlenkami). Já to beru, je to zcela legitimní, ale cítím to jako ohraničení. Pokud nebudete mezi sebou mít i „odpůrce“ některých myšlenek, hrozí vám určitá myšlenková „sterilita“. Říci, že chcete učit „co se od výuky očekává“ je bohužel nesmysl, protože v tom je největší kámen úrazu: není jednota v tom, co se od češtiny očekává. A tady je prostor pro diskusi. Že v tom máte tak jasno, vám mohu jen závidět. Přednost práci s textem před literární historií bych určitě podepsal. A kreativní práci… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
10 years ago

Zdeňku, vezmu to od konce: Copak by asi vyřešilo sdružení, v němž se jednotliví účastníci či skupiny neshodnou v základních věcech? Vydávalo by k čemukoli konkrétnímu stanovisko většiny a stanovisko menšiny? Jakým by bylo partnerem např. pro MŠMT? V současné chvíli považuju vzniklou situaci za lepší, pro „vyčištění vzduchu“ příznivější. Pokud se Olomoučtí doberou čehokoli rozumného, nevidím žádný důvod, proč bychom v případě potřeby jejich konkrétní čin nepodpořili. Jinak se mi zdá, že ses nakazil nemocí některých jiných diskutujících (nejen zde), kteří o nás vědí jen to, že jsme vznikli, ale dopředu jsou si jisti, s kterými vnitřními problémy se… Více »

Veronika Valíková
Veronika Valíková
10 years ago

Pane Sotoláři, mám trochu výhrady proti označení táborů: soukalovci kontra hausenblasovci. Literaturu učím hodně z učebnic pana Soukala, naopak s panem Hausenblasem v mnohém nesouhlasím (osekání skladby, čárky před a). Vzývání funkčních stylů je mi zamozřejmě proti srsti (ačkoli přiznávám, že v učebnici pana Kostečky je mnoho kapitol povedených – mnoho ovšem rozvleklých a zatížených zbytečnými pojmy.) Kampak mě zařadíte? A jako nemůžeme texty vždy jednoznačně strčit do šuplíku funkčních stylů, nemůžeme do podobných šuplíků strčit ani češtináře. Proto už nejméně tři roky volám po otevřené stavovské organizaci, nezatížené žádnou ideologií, která by měla váhu a zastoupení po celé republice.… Více »

Veronika Valíková
Veronika Valíková
10 years ago

Výhrady k něčemu – výhrady k označení. Omluva.

Lenka Dohnalová
Lenka Dohnalová
10 years ago

Vážený pane Soukale, ve Vašich příspěvcích jsem našla řadu podnětů, na které bych ráda reagovala. Osobní kontakt by byl zcela jistě plodnější, zatím je však tato vize v nedohlednu, takže se pokusím alespoň napsat pár řádků. K mé poznámce, zdali je Vaše sdružení skutečně apolitické a profesní: Je samozřejmě legitimní založit spolek názorově blízkých lidí. Myslím si však, že by sdružení nesoucí název „Asociace středoškolských češtinářů“ mělo být otevřené zkrátka pro všechny kolegy. Pokud se pak ustavující setkání demokraticky domluví na možných východiscích a cílech sdružení a mně to jako jednotlivci nebude vyhovovat, nebudu se k takovému sdružení dál hlásit.… Více »

El
El
10 years ago

Pan Soukal psal o výuce podle funkční stylistiky, ne o hodnocení…

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
10 years ago

Paní Valíková, já přece nechci někoho někam strkat. Vždyť jasně píšu, že se mi taková dělení nelíbí. A jsem na tom stejně jak vy: učil jsem podle Soukala, ale mnohdy se mi líbí názory pana Hausenblase.

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
10 years ago

Pepo,

když ti (vám) vyhovuje funkčí stylistika, tak ti (vám) vyhovuje. S tím teď nechci polemizovat. Ale když hodíte přes palubu všechny, kterým nevyhovuje nebo o ní pochybují, nemůžete tvrdit, že reprezentujete středoškolské češtináře.

Co myslíš, že udělá MŠMT, když dostane na stůl návrhy k maturitě z Prahy a z Olomouce? Bude čekat na Třinec, Třebíč, Trboušany… a na Třeboň pana Sáköziho.

Ale máš pravdu, že k tématu vzniku sdružení už jsme si svoje řekli a dál bychom se asi opakovali.

P.S. Necítím, že bych se něčím nakazil. Kam se mě snažíš zaškatulkovat?

Lenka Dohnalová
Lenka Dohnalová
10 years ago

Ještě jeden dodatek pro pana Soukala :

Napsala jsem, že v diskusi názorově odlišných osobností se mohou(i když nemusí) rodit nové vize, nová řešení; my se však také budeme snažit hledat v podstatných otázkách konsensus přijatelný pro širší češtinářskou obec. Nechceme hájit zájmy jen stejně naladěné skupiny lidí, ať patří k jakémukoliv „táboru“. Nechceme prosazovat zájmy jedné skupiny proti vůli ostatních.
Přesto věřím, že se jednou situace uklidní a budeme schopni spolupracovat. Přinutí nás k tomu narůstající problémy, které jsou stále patrnější ve výuce českého jazyka.

Josef Soukal
Josef Soukal
10 years ago

Vážená paní Dohnalová,

vztáhla jste na sebe konstatování, při kterém jsem zrovna na Vás nemyslel, to se týká právě těch, kteří vidí černobíle. Jinak viz příspěvek pana/paní El.
Název ASČ nikomu nebrání, aby si nezaložil třeba Sdružení/Společnost středoškolských češtinářů. Nikdy jsme si neuzurpovali právo mluvit za všechny a nikdy jsme ani takto neuvažovali, to spíše některé příspěvky stranící Vašemu sdružení mohou sugerovat tento dojem (to jen konstatuji, nejde mi o vyvolávání konfrontace).

Lenka Dohnalová
Lenka Dohnalová
10 years ago

Pane Soukale,
ve svém programovém prohlášení píšete, že se chcete stát partnerem a konzultantem MŠMT v otázkách týkajících se středoškolské výuky oboru ČJL, a to v oblasti kurikulární a didaktické, včetně problematiky maturitní zkoušky.
Jinými slovy (při vší úctě k Vám) chcete ovlivňovat podstatu středoškolské výuky ČJL, případně její výstup, aniž byste však respektovali odlišné názory svých kolegů.
Také chcete udržovat odbornou komunikaci s učiteli ČJL. Tedy se ptám, podle jakého klíče si je budete vybírat, pakliže ne každý je názorově hoden…?

Lenka Dohnalová
Lenka Dohnalová
10 years ago

…Dovolím si pokračovat, zradil mě počítač. Zkusím to jinak. Trošku žensky:-) Možná by tyto problémy tváří v tvář šly řešit lépe :-)

P.S. Pan/paní El má pravdu, nicméně uplatňování principů funkční stylistiky ve výuce přímo podmiňuje hodnocení jednotlivých prací…

Josef Soukal
Josef Soukal
10 years ago

Vážená paní Dohnalová,

vy jistě také hodláte leccos ovlivňovat, pokud tedy nechcete pouze diskutovat.
Komunikovat jsme schopni se všem, kteří jsou seriózní a slušné komunikace schopni.

Josef Soukal
Josef Soukal
10 years ago

Paní Dohnalová,

až teď jsem si všiml dodatku: Osobně nemám nic proti žádné diskusi, momentálně ovšem jsem a na několik týdnů budu zavalen takovou spoustou práce, že své povinnosti stíhám a budu stíhat s vypětím všech sil. Takže se omlouvám. Napišme si po Vánocích na osobní maily.

Lenka Dohnalová
Lenka Dohnalová
10 years ago

Vážený pane Soukale, v této chvíli mohu mluvit jen za sebe. Vážím si vizionářů v jakémkoliv oboru, zároveň však cítím potřebu být svobodnou bytostí a vyjadřovat se k problémům oborů, které jsou náplní mého profesního života. Mluvím záměrně v množném čísle, protože chci poukázat na fakt, že jsem velmi saturována ještě jinde, takže mnou ambice týkající se výuky českého jazyka opravdu necloumají (tím opravdu nepoukazuji na jiného). Zároveň však potřebuji dělat věci smysluplně; víte, jsem hodně spjata s divadlem a s hudebně-dramatickou tvorbou.Souhlasím s Vámi , když říkáte, že pouhé naplňování forem jednotlivých slohových útvarů nestačí; na druhou stranu patrně… Více »

Lenka Dohnalová
Lenka Dohnalová
10 years ago

Pane Soukale, čtu příspěvek 22:00. trošku se míjíme :-)

Josef Soukal
Josef Soukal
10 years ago

Paní Dohnalová,

to je asi opravdu na delší debatu a nikoli na webu. Rád se s Vámi sejdu; viz výše.

Lenka Dohnalová
Lenka Dohnalová
10 years ago

Souhlasím :-)

Radek Sárközi
10 years ago

Asi to bude tak, že těch sdružení češtinářů vznikne více. Ono je s podivem, že ještě žádné nevzniklo, když dějepisáři ho mají už řadu let (bohužel je ASUD spíše antireformní sdružení lobující především za vyšší počty hodin dějepisu, takže se moc nepovedlo…). Budoucnost ukáže, zda najdou různá uskupení češtinářů společnou řeč a založí společnou nadasociaci nebo dojde ke slučovacímu sjezdu či naopak k zákopové válce. Jen jsem chtěl zmínit případ lékařské komory, kde se sešli lékaři s různými názory a jsou schopni se domluvit a být partnerem ministerstvu zdravotnictví. Takže to jde. :-)

Lenka Dohnalová
Lenka Dohnalová
10 years ago

Pane Radku S.,
s Vaší úvahou souhlasím :-)

Veronika Valíková
Veronika Valíková
10 years ago

Pro pana S:

Jsm ráda, že zmiňujete lékaře. Asi to bude tím, že oni řeší skutečné „problémy“. My často jen pseudo…

Radek Sárközi
10 years ago

Lékaři – náš nedostižný vzor… ;-) :-) :-(

Veronika Valíková
Veronika Valíková
10 years ago

Divíte se? Mnozí čřtou více než češtináři. :)

ver.valikova
ver.valikova
10 years ago

Máme týden do setkání v Olomouci. Milí kolegové, pokud jste tak ještě neučinili, napište Lence, jestli přijedete, má s organizací poměrně dost práce. A ušoupané prstíky od mailování.

A jestli nepřijedete, bude to jako s volbami – nedivte se, až vám zase někdo vymyslí nějaký projekt a nebude síly, která by ho znegovala.

Pak můžete zase nadávat!

Hezký víkend.

PS: Omluva za překlepy, mezi hodinami bývám nepozorná.

veronika valíková
veronika valíková
10 years ago

Milý deníčku, právě jsem se vrátila z Olomouce a zase nejsem členkou žádného sdružení. Ach jo. Mám jen další ukousnutý prst.

Kolegové, až budete někdo zakládat komoru češtinářů jen pro učitele II. a III. stupně a nebudete chtít učit sloh podle funkčních stylů, dejte mi vědět, jestli mě budetet chtít.

Poběžím klidně i do Uherského Hradiště :)

Zdravím Lenku, Standu, Lenku, Petra – mějte se krásně.

PS: Beru si dovolenou. Až nám zase někdo vymyslí nějaký projekt a bude mě s ním prudit v češtině, objevím se na černém oři.

Krásné Vánoce.

Radek Sárközi
10 years ago

Copak?

Veronika Valíková
Veronika Valíková
10 years ago

Tak to plácneme ještě sem (psala jsem přímo pod pana H. ) pro pana S.:

A chci se pana Hausenblase zeptat, proč se tolik snažil stát členem Společnosti učitelů ČJL (do které byl demokraticky přijat, neb členem je každá osoba starší osmnácti let :) ), když je VŠ didaktik ČJ. Tedy nikoli učitel ČJL.

Požádám své septimány, aby založili zájmový klub. A stanu se jeho členem.

PS: Jo, taky tam přijela jedna paní ze Scia. Hezkou neděli.

Ondřej Hausenblas
10 years ago

Nová myšlenka, nový záměr nebo sdružení zprvu vyžaduje diskuse, v nichž se věc vyjasní. To, co jsme u nás dosud neměli, je platofma, kde se ti, kdo češtinu na různých místech vyučují, mohou setkávat, společně zkoumat i řešit problémy, případně dávat promyšlená stanoviska k vážným problémům s výukou češtiny. Otevřenost je dobrá proto, že umožní přemostit nevítané rozdíly nebo hradby, které jsou dnes mezi stupni vzdělávání.

Veronika Valíková
Veronika Valíková
10 years ago

Tak jo. Říkáte Vy. Já jsem ovšem jela zakládat profesní, stavovskou organizaci. A nemohu své přátele vystavit blamáži.

Já tvrdím, že otevřenost činí Společnost zranitelnou. Scio, Kritické myšlení, ministerská komise – je mi líto, z dobré myšlenky zas pejsek s kočičkou uplácali dort. Hezkou neděli.

Radek Sárközi
10 years ago

Z mého pohledu je Ondřej Hausenblas „učitel ČJL“, a to vysokoškolský… :-)

ver.valikova
ver.valikova
10 years ago

A co panu Hausenblasovi brání, aby si založil asociaci s vysokoškolskými kolegy? :)

Pane S., Abeceda nám tam chyběla – k tomu Sciu a Kritickému myšlení.