bEDUin 43/2011

Co přinesl týden 24.-30.10.2011


Klíčová témata týdne
:

inkluze na školách, veřejná diskuse o standardech, testování žáků po 5. a 9. třídách, financování VŠ, Akreditační komise MŠMT, uznávání kvalifikace učitelům – novela zákona

Výrok týdne:

Materiál je ve své podstatě (…) textem nedemokratické povahy, preferujícím pouze jednu část našich občanů, eufemisticky pojmenovanou „se sociálním znevýhodněním“, na úkor všech ostatních, kteří potřebují naprosto stejný zájem a podporu. Svým pojetím ještě více eskaluje již tak vypjatou atmosféru mezi některými skupinami obyvatel.“ Z Výzvy Asociace speciálních pedagogů ČR, vyzývající občany k odmítnutí vládní Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 – 2015

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • Ministr školství připodobnil v tiskové zprávě jednání předsedkyně Akreditační komise (AK), profesorky Dvořákové, k manipulativním praktikám 50. let. Ohrazuje se proti „mediálnímu nátlaku“, který prof. Dvořáková údajně vyvíjí na veřejnost tím, že s novináři hovoří o problémech UJAK a Bankovního institutu, jimž komise doporučila odnětí akreditace. „Je proti veřejnému zájmu, aby novináři hledali odpovědi na otázky?“ reagují na prohlášení MŠMT představitelé AK. Přečtěte si také, jak se téma probíralo v Poslanecké sněmovně – Dobeš nyní tvrdí, že není definitivně rozhodnuto.

  • Kauza veřejného odporu proti vládní Strategii boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 – 2015 ukazuje, jak je možné pomocí argumentů „proč to nejde“ zastínit snahu o řešení problému. Asociace speciálních pedagogů (ASP ČR) a část učitelské veřejnosti se bouří proti návrhu vlády postupně zrušit tzv. bývalé zvláštní školy vzdělávající děti s lehkým mentálním postižením, včetně řady romských dětí, a začlenit je do běžných základek. Argumentuje se tím, že na nápor dětí s různými specifickými poruchami nejsou čeští učitelé připraveni a školám chybějí peníze. Vládní řešení prý ohrozí ostatní děti a potlačuje jejich právo na vzdělávání a zdravý vývoj. Předseda ASP ČR, PaedDr. Jiří Pilař, sdělil svoje stanovisko v článku pro LN – již dříve jako vedoucí příslušného odboru MŠMT prosazoval, aby děti se speciálními potřebami dostaly specializovanou péči v oddělených speciálních školách. Téma se pomalu stává prubířským kamenem české společnosti a zpestřují jej dokonce některé perličky, jako prohlášení Marty Teplé, pracovnice MŠMT a bývalé spolupracovnice Pilaře, která označila strategii za fanatickou a nemravnou. Dobeš se naštěstí od výroků Teplé distancoval a z úřadu ji propustil. Inkluze bude také tématem konference sdružení Rytmus.

  • Na školní informatiky brzy dopadnou revize ŠVP a testování žáků v 5. a 9. třídách – zda jsou na to připraveni a jaká hrozí rizika, analyzuje David Hawiger na České škole.

  • MŠMT v titulku své tiskové zprávy tvrdí, že vysoké školy dostanou v příštích letech více peněz – poněkud menším písmem dodává, že si o ně ale budou muset zažádat, protože finance nebudou ze státního rozpočtu, ale fondů EU. Česká vláda nadále vidí priority zřejmě jinde než ve vzdělávání.
  • Nový ředitel ČT, Petr Dvořák, má před sebou hozenou rukavici – odborníci na vzdělávání mu veřejně nabízejí spolupráci. Co s ní udělá?


Inspirace z praxe

Když děti učí ve škole matematiku úspěšní rodiče, aneb Jak zvýšit zájem o matematiku. Projekt Dny rodičů v matematice ve Zlínském kraji.

Akce tohoto týdne (výběr z EDUkalendáře)

  • 3. 11. konference Asociace waldorfských škol ČR: Jaký model vzdělávání a školního hodnocení budeme do budoucna preferovat? (Praha)

  • 3.11. konference „Občané bez občanky aneb demokracie ve škole“ (Plzeň)

  • 3.-4. 11. Mezinárodní konference na podporu rozvoje čtenářských kompetencí (Praha)

Beduin každý týden odebírá zdarma 6 493 lidí, kterým záleží na českém vzdělávání a chtějí jeho změnu k lepšímu. Podpořte jeho vydávání svým darem a přidejte se mezi aktivní občany, kteří si uvědomují, že vzdělávání je důležité téma.

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments