bEDUin 44/2011

Co přinesl týden 31.10.-6.11.2011

Klíčová témata týdne:

testování, úrok na školném, projekt ČŠI pro národní hodnocení vzdělávací soustavy, petice proti školnému na VŠ, smlouvy s rodiči, odmítavé stanovisko Asociace aktivních škol k návrhům financování škol, novela zákona o pedagogických pracovnících, Bátora znovu poradcem ministra

Výrok týdne

„Kdybychom se vrátili k tomu, že se děti učí, co je nebaví, je to správně,“ uvedl překvapivě
ministr školství, Josef Dobeš, v souvislosti s výchovou k vlastenectví v TV Prima.

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

 • Otázka testování a standardů začíná připomínat holmesovská blata – je kolem nich tolik mlžno, že není šance dopátrat se, co a proč nás vlastně čeká. Na jedné straně se dozvídáme, že testy budou ověřovat minimální požadavky na žáky, tedy například nároky, kterým by měl dostát čtyřkař. Naproti tomu MŠMT tvrdí, že testování má zastavit snižující se kvalitu vzdělávání v ČR. To celé za 300 milionů… Paralelně s vývojem testovacích nástrojů se dokončují standardy, jejichž plnění budou testy ověřovat – v jediné veřejné diskusi na toto téma učitelská veřejnost z valné většiny standardy kritizuje jako nekvalitní (zde například standardy z dějepisu). Je načase, aby MŠMT veřejnosti řádně a kompetentně představilo, co a s jakým cílem se vlastně bude testovat.
 •  

 • „Ministerské mlžno“ vznášející se nad standardy, testováním a revizí RVP bohužel vede i k nepřesnému informování médií. Ta často pojmy zaměňují (jako v případě článku, který standardy považuje za nové osnovy). EDUin vydal v této souvislosti tiskovou zprávu, která zjednodušeně dané pojmy vysvětluje.
 •  

 • Vládní novela zákona o pedagogických pracovnících může vyřešit dlouhodobé problémy českých učitelů s uznáváním kvalifikací. V některých případech by desetiletá praxe učitele mohla nahradit jeho chybějící formální vzdělání k tomu, aby mu byla uznána kvalifikace a mohl na daném stupni ZŠ vyučovat.
 •  

 • Jak odpovídal poradce ministra Václav Klaus nebo Miloš Rathouský ze Svazu průmyslu a obchodu na otázku, zda je hlavním problémem českého školství skutečně neschopnost pracovat se slabými dětmi, si můžete přečíst a poslechnout v tiskové zprávě EDUin a audiozáznamu z posledního kulatého stolu SKAV Kam spěje české školství. Zápis z diskuse přinesly Učitelské listy.
 •  

 • Od 1. listopadu je novým poradcem ministra Josefa Dobeše opět Ladislav Bátora.

Inspirace z praxe

 • Matematika může studenty opravdu bavit, dokazoval ve své ukázkové hodině doktor Matt Parker z Londýnské univerzity.
 •  

 • Mladé lidi zajímá nedávná historie nejvíce, přesto ve škole často na 20. století zbývá málo času. Nezřídka i proto, že je těžké toto období dětem přiblížit. Příběhy bezpráví v tom učitelům zdárně pomáhají. Díky tomuto projektu mohou žáci navíc osobně debatovat se zajímavými pamětníky.

O čem se diskutuje

 • Narozdíl od ministra školství si někteří učitelé na Metodickém portále myslí, že žáky je ve výuce potřeba především umět zaujmout. Pomáhá to pak také udržet kázeň.

Akce tohoto týdne (výběr z EDUkalendáře)

 • 7.-9. listopadu – 12. ročník semináře Informatika ve škole (Zlenice)
 • 9. listopadu – NÚV: konference „Metodický portál – příležitost pro učitele“ (Praha)

 

Beduin každý týden odebírá zdarma 6 493 lidí, kterým záleží na českém vzdělávání a chtějí jeho změnu k lepšímu. Podpořte jeho vydávání svým darem a přidejte se mezi aktivní občany, kteří si uvědomují, že vzdělávání je důležité téma.

Připojit se s

Odebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments