bEDUin 6/2011

Co přinesl týden 7.-13.2.2011

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • Říká se, že přiznání je polehčující okolnost. Kdyby ovšem MŠMT přiznalo, že došlo k úniku testových úloh k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury, možná by celé bezpečnostní monstrum státních maturit mohlo vzít za své. MŠMT se k věci postavilo tak, jak bývá zvykem u českých státních úřadů. Tvrdí, že k žádnému úniku úloh nedošlo. Přitom podle pracovních listů, které se dostaly na veřejnost z uzavřené databáze, do níž mají přístup jen ředitelé a učitelé škol, může probíhat reálná maturitní zkouška (v oficiálních metodických pokynech CERMAT se školám doporučuje jako jedna z možností přebrat tyto listy bez úprav a použít je u zkoušky). Bylo jen otázkou času, kdy některý z naštvaných učitelů materiály vezme a uveřejní je na internetu.

  • V článku Čeští žáci jsou chodící encyklopedie, sepsat petici nebo říct svůj názor neumí se na faktech z výzkumu Centra občanského vzdělávání dokládá, že naši žáci mají především problém v oblasti dovedností. Nový problém trochu jiného charakteru může zanedlouho nastat v tom, jaké postoje a mravní hodnoty si budou naše děti osvojovat ve škole, jak upozorňuje v příspěvku Magdaléna Marešová. Na všechny školy má být totiž brzy zaslána příručka, která učitelům poradí, jak učit „jednotně“ tzv. etickou výchovu. Bude velmi záležet na tom, kdo bude příručku vytvářet a jakou míru volnosti učitelům poskytne.

  • Náměstek ministra školství, Ladislav Němec, v rozhovoru obhajuje snížení počtu víceletých gymnázií. Argumenty jsou zřejmé a je dobré, že je konečně někdo z MŠMT nahlas říká. Bohužel pro laickou veřejnost zůstanou nejspíš nepochopitelné. MŠMT informovalo o tom, že ve spolupráci s VŠE připravilo k optimalizaci středních škol projekt tzv. ideální sítě SŠ. Projekt není bohužel veřejný, a tak i kdyby obsahoval podpůrné argumenty, veřejnost z něj nemůže čerpat.

  • Josef Dobeš má za sebou ve funkci ministra již 200 dní. Co si o jeho působení myslíte?

O čem se diskutuje

  • Rómové nejsou prioritou MŠMT lidovky.cz: liknavost ministerstva školství v řešení romské otázky dál podporuje tendence veřejnosti, která si podle průzkumů většinově myslí, že s Romy jsou problémy a do „normálních“ škol nepatří. Podobně se vyjadřují i diskutéři pod článkem. Vnucuje se otázka, proč se divíme, že Romové žijí na okraji společnosti, když k nim máme tento přístup?

Inspirace z praxe

  • Romové v běžné škole – šestnáctidílný dokumentární seriál ČT Ptáčata: jak pracuje paní učitelka Jarmila s dětmi v čistě romské třídě, kterou si „bílí“ rodiče vymohli po své základní škole?

Akce tohoto týdne (výběr z EDUkalendáře)

  • 16. 2. Institut výzkumu školního vzdělávání – přednáška „Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření“ (Brno)

  • 16.-17. 2. Česká pedagogická společnost – mezinárodní konference „Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigma – ideje – realizace“ (Praha)

  • 17.-18. 2. SUMA – konference „Dva dny s didaktikou matematiky“ (Praha)

  • 17. 2. SKAV a EDUin – kulatý stůl „Zveřejnilo MŠMT standardy vzdělávání, nebo testové úlohy?“ (Praha)

Beduin každý týden odebírá zdarma 6 493 lidí, kterým záleží na českém vzdělávání a chtějí jeho změnu k lepšímu. Podpořte jeho vydávání svým darem a přidejte se mezi aktivní občany, kteří si uvědomují, že vzdělávání je důležité téma.