bEDUin 7/2012

Co přinesl týden 13.-19.2.2012

Klíčová témata týdne:

doporučení OECD, projekt Matematika s chutí, Iniciativa Za svobodné vysoké školy (video), revize RVP

Výrok týdne

OECD nemá ve vztahu k České republice žádné výkonné pravomoci. Zpráva je míněna jako pomoc a nabídka. Záleží na nás, co si z ní vezmeme.“ Z rozhovoru s Janou Strakovou o zprávě OECD analyzující český systém školství s důrazem na hodnocení

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma „Jakou revizi RVP si přejí učitelé základních a středních škol“ ukázal, že odborná veřejnost a část učitelů má vážné obavy o výsledek úprav RVP, o jejichž postupu MŠMT nekomunikuje. I této debaty se zástupci MŠMT odmítli oficiálně zúčastnit, ačkoliv byli pozváni s měsíčním předstihem. Přečtěte si závěry debaty a poslechněte její průběh.

  • Není pravda to, co říká ministr Dobeš, že v 99 % již reaguje na doporučení OECD k českému školskému systému, tvrdí Jana Straková v rozhovoru o smyslu zprávy OECD a o tom, jaká šetření prováděli examinátoři a co ze zprávy vyplývá.

  • Ve svém blogu porovnává Tomáš Feřtek situaci se šikanou v českých a amerických školách a zpochybňuje často opakované příčiny šikany, jako je ztráta autority nebo rozpad tradičních rodinných hodnot. V blogu najdete odkaz na upoutávku filmu The Bully Project (Proti šikaně, k zhlédnutí bude u nás v březnu na festivalu Jeden svět). K tomuto tématu upozorňujeme také na seminář „Školní konstelace“, v jehož rámci je možné podívat se také na téma šikany ve škole systémovým pohledem rodinných konstelací.

  • MŠMT připravilo projektový záměr ŘEDITEL21 a zve k odborné diskusi. Projekt má systémově řešit zprofesní rozvoj ředitelů škol. Údajně je v přípravě také projekt kariérního systému pro učitele (jen si připomeňme, že takový projekt byl již připraven za ministra Lišky a zastaven za ministryně Kopicové). Je potom škoda, že ucelený systém rozvoje jednotlivých profesí ve vzdělávání není představen společně, mohlo by to být užitečné jak pro nalezení co nejfunkčnějšího řešení, tak by bylo možné šetřit veřejné prostředky. O tom, že nejdůležitějším činitelem pro úspěch školského systému je právě kvalitní učitel, svědčí zajímavým způsobem také pokus, který provedli odborníci v jedné problémové švédské třídě – přečtěte si, jak šlo za 5 měsíců z takové třídy udělat jednu z nejlepších pouze tím, že byli vyměněni učitelé.

  • Počet lidí, kteří nemají ani základní školu, vzrostl v ČR za posledních 10 let o 25 %. Podle analýzy posledního sčítání lidí jde nejspíše o osoby, které se záměrně vyhly školní docházce. Nejvíce jich je v Ústeckém a Karlovarském kraji. V těchto krajích má celá pětina obyvatel jen základní, nebo dokonce žádné vzdělání.

Inspirace z praxe

  • Vernisáží a křtem publikace, na níž se podíleli žáci, byl zakončen projekt žáků ze 16 základních škol „Putování prostorem a časem“. Stěžejní aktivita spočívala v terénní práci žáků, kteří porovnávali současnou podobu míst v několika zajímavých regionech ČR s tím, jak vypadala před mnoha lety. Pořizovali fotografie, hovořili s pamětníky, kronikáři, historiky… Žáci se v projektu mohli naučit, že to, jak bude krajina vypadat za několik let, zavisí v mnohém na nich.

Akce tohoto týdne (výběr z EDUkalendáře)

  • 21.2. konference „Mimořádné události ve škole a jejich řešení“(Praha)

  • 21.2. Veřejná diskuse „Vysokoškolské studium by mělo být zpoplatněno“ – Masarykovy debaty (Brno)

Beduin každý týden odebírá zdarma 6 493 lidí, kterým záleží na českém vzdělávání a chtějí jeho změnu k lepšímu. Podpořte jeho vydávání svým darem a přidejte se mezi aktivní občany, kteří si uvědomují, že vzdělávání je důležité téma.

Připojit se s

Odebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments