Jakým způsobem probíhá kontrola a vyhodnocování dopadu programu Příprava občanů k obraně státu na žáky?

Co přinesl týden 6.3. – 12.3. 2017

Témata týdne: Senát schválil novelu školského zákon s maturitou i financováním. Senát schválil beze změny novelu školského zákona (ČTK), kterou se od roku 2018 mění financování regionálního školství (více v novince níže). Zároveň tak neprošel návrh senátora Jiřího Růžičky na zrušení povinné státní maturity z matematiky ani omezení tzv. pamlskové vyhlášky. Vzdělávání jako investice. Někdejší ředitel ČEZ, společně s dalším bývalým manažerem téže státní společnosti a několika dalšími, investují do společnosti Edulogy, která chce připravovat vzdělávací digitální aplikace pro české školy (E15). I oblast vzdělávání se může stát cílem snah o manipulaci diskuse v digitálním prostoru. Americký internetový deník Huffington Post přinesl zprávu o studii, která prokázala, že do veřejné diskuse o tzv. common core (americké kurikulum) během posledních let opakovaně vstupovaly chatboti, tedy programy šířící na sociálních sítích manipulativní informační obsah (Aj). Je plošné testování slučitelné s reformou vzdělávacího systému? Jiří Karen v komentáři pro Deník Referendum argumentuje, že podstata reformy spočívá ve změně obsahu a vzdělávacích cílů, což plošné testování potlačíCentrum pro talentovanou mládež vybralo 10 středoškoláků do studijního pobytu v USA. Studenti stráví 3 týdny v rámci programu CTY Summer na prestižních amerických univerzitách.

Výrok týdne: „Syn má ve škole právo v rámci občanské výchovy a učitelka jim dala test, ve kterém měly děti vypsat druhy soudů v České republice. Když jsem se ho zeptala, zda je učitelka také poučila o jejich právu nevypovídat, tak to prý ne. Typická ukázka nesmyslnosti českého školství.” právnička Zuzana Candigliota na Facebooku.

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ MÁ BÝT FINANCOVÁNO NA ZÁKLADĚ „NÁZORU MŠMT NA KVALITU POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ“

Ministerstvo školství zveřejnilo v týdnu konkrétní návrh na změnu financování regionálního školství (od MŠ po VOŠ). Klíčovým prvkem je stanovení tzv. maximálního rozsahu vzdělávání (PHmax) pro každou jednotlivou školu (doposud není veřejně dostupný kompletní materiál).  EDUin vydal v týdnu tiskovou zprávu, v níž kritizuje skutečnost, že podle oficiálního dokumentu MŠMT má být tento parametr stanoven na základě „názoru ministerstva“ na to, do jaké míry naplňuje škola kvalitu vzdělávání.  MŠMT se v reakci brání tím, že PHmax pro jednotlivé typy škol bere v úvahu učební plány, což ale nevysvětluje, jakým způsobem bude určován tento parametr pro jednotlivé školy (viz předchozí odkaz). Ty mají MŠMT posílat své odhady a ministerstvo je buď schválí, nebo sníží právě na základě „názoru „. Bob Kartous v komentáři pro MF Dnes poukazuje na fakt, že ministerstvo pokračuje dál v opomíjení potřeby podložit podobné kroky v oblasti vzdělávací politiky fakty a empirií. Ve světle rozhodování MŠMT o neveřejných školách (HN) navíc panuje důvodná obava, že názor ministerstva nebude v souladu s lokálními zájmy.

  • BEZPEČNOST A OBRANA STÁTU: VZDĚLÁVÁNÍ, NAD KTERÝM NEMÁ MŠMT KONTROLU

Na festivalu dokumentárních filmů s občanskou a společenskou tématikou Jeden svět byl promítán dokumentární film Výchova k válce,  jenž upozorňuje na program POKOS (Příprava občanů k obraně státu). Jeho součástí je i nabídka návštěv škol. Ty probíhají v duchu propagace armády, problematika války či bezpečnostního ohrožení je předkládána bez širších společenských a politických souvislostí.  Stálá konference asociací ve vzdělávání  (SKAV) v té souvislosti vydala  společné stanovisko, v němž vyjadřuje znepokojení nad průběhem a obsahem realizace programu POKOS ve školách a upozorňuje na nedostatečnou podporu učitelů v tomto směru. Poukazuje také na to, že postoj obou ministerstev k tomuto problému je přezíravý. Samotné Ministerstvo obrany prezentuje program jako „vzdělávání v duchu Komenského“. Program POKOS sice v roce 2013 představilo ministerstvo školství s ministerstvem obrany jako společný. Realizace programu je ale zcela v rukou ministerstva obrany a ministerstvo školství nad ním nemá kontrolu.

  •  (NE)POVINNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Ministerstvo školství zveřejnilo na svém webu informace k nastávající změně v předškolním vzdělávání. Od příštího školního roku se povinné školní vzdělávání týká i posledního roku v mateřské škole. Jak ale vyplývá z informací adresovaný rodičům, zákonnou povinnost je možné naplnit i formou tzv. individuálního vzdělávání, ať už domácího, nebo skupinového mimo státem registrované mateřské školy. Rodiče podle informací musí zajistit „účast dítěte u ověření očekávaných výstupů RVP MŠ“, nicméně dle MŠMT se výslovně nejedná o zkoušku, rodič má pouze obdržet doporučení k dalšímu postupu. Školy dostanou od zřizovatelů seznamy dětí, jež spadají do jejich spádové oblasti. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte může být vydáno ve lhůtě až 60 dnů, což může komplikovat situaci rodičů (zápis probíhá v první polovině května). Děti v povinném režimu nedokládají potvrzení o očkování.  Tato otázka,  společně s nejasností o ověření připravenosti dětí, byla nejčastější dosavadní námitkou (Deník.cz). Problematické bude zařazování dětí umístěných např. v azylových domech, jelikož bez trvalého bydliště nemají nárok na zařazení do spádové školy. Doporučení k rovnému přístupu k povinné školní docházce vydala veřejná ochránkyně práv, včetně přehledné infografiky.

  • MLÉKO A OVOCE DO ŠKOL S VÍCE NEŽ MILIARDOVOU DOTACÍ

Ovoce a mléko do škol za více než miliardu korun. Vláda znovu investuje do projektu, který má „zlepšit stravovací návyky dětí“ (HN). Dojde k některým změnám (ČRo), mléko už nebude dodáváno do mateřských škol, naopak na 2. stupni ZŠ žáci budou dostávat ovoce a zeleninu. Program vzbuzuje nevoli drobných farmářů, kteří na něj nedosáhnou. Krom toho je označován za snahu likvidovat přebytky na trhu ekonomicky výhodnou cestou pro farmáře. Z hlediska výživového panuje v odborné obci spor, kdy na jedné straně někteří věří, že program může pomoci optimalizovat stravovací návyky dětí, na straně druhé např. iniciativa Skutečně zdravá škola poukazuje na problematické nutriční složení některých takto dotovaných potravin, zejména velké množství cukru (Novinky.cz).

Inspirace z (a do) praxe

Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře

  • 14. 3., 17.00, EDUpoint Praha – Akvárium: Téma regulace ve školství
  • 14. 3., 19.00, EDUpoint Praha – Učitelský večer
  • 21. 3., 9.00, Ostrava – Jak řešit globální témata na lokální úrovni? Umění spolupráce škol a obcí
Beduin každý týden odebírá zdarma 6 493 lidí, kterým záleží na českém vzdělávání a chtějí jeho změnu k lepšímu. Podpořte jeho vydávání svým darem a přidejte se mezi aktivní občany, kteří si uvědomují, že vzdělávání je důležité téma.

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments