Co a kde jsou hranice etiky akademického pracovníka při jeho „pohybu“ ve veřejném prostoru? (na příkladu docenta Havlíčka, z pera docenta Valenty)

Začnu ale uvnitř akademické obce a rovnou u sebe. Při výuce psychosociální výchovy a tématu využití divadelních postupů v edukaci se většina témat týká prioritně či finálně lidského chování. Na pozadí učení o znacích v lidském chování jsem pak při

Jan Zeman: Naslouchat mladým lidem ve vzdělávání není těžké a stejně to neumíme

  28. dubna proběhla konference Úspěch pro každého žáka. Po dlouhé době se český svět vzdělávání potkal na jednom místě a součástí dopoledního programu byla diskuse na téma Jak mladí lidé přemýšlejí o své budoucnosti. Mladí vystupující přinášeli témata ekologie,