Lucie Kosová: Na jedné lodi postup při řešení (nejen) dětské kyberkriminality

Tento příspěvek se zabývá systémem spolupráce při prevenci témat kybernetické bezpečnosti ve školním prostředí a při potírání kyberkriminality. Věřím, že daná tématika není natolik složitá, jak se na ni obvykle s obavou nahlíží. Je ovšem důležité ujasnit si odpovědi na několik