Jana Šindlerová: Maturitní vysvědčení není trofej pro vítěze

Diskuse o podobě maturit, přijímacích zkoušek a hodnocení výsledků vzdělávání v době nouzového stavu vůbec se nesou hlavně v duchu toho, jak celý proces co nejvíce zjednodušit pro všechny strany a jak ho přizpůsobit dramaticky změněným podmínkám vzdělávání. Je potřeba

Tomáš Feřtek: Jásot nad „koncem matematiky“ není na místě

Poslanci schválili rozumný krok, ale podstatnější je, které budou ty další Převažující počet souhlasných reakcí na zrušení tří povinných zkoušek od příštího ročníku maturit (čeština, cizí jazyk, matematika) je do jisté míry překvapivý – stejně jako jednoznačnost hlasování Poslanecké sněmovny