Lucie Kosová: Závislosti – netolismus a jeho projevy ve vyučovacím procesu?

Cílem tohoto článku je společné zamyšlení nad problematikou netolismu ve vyučovacím procesu, včetně doporučení, jak netolismu předcházet a jak jej pokud možno eliminovat. Dle Světové zdravotnické organizace (dále WHO) je závislostní chování charakterizováno  silnou touhou po užívané látce, což je

Tomáš Chrobák: Pojďme se dohodnout, co do kvalitní výuky nepatří

Rozporuplné pocity z nedávno absolvovaných akcí mě po roce přiměly sepsat jednu, věřím smysluplnou výzvu. PRVNÍ krůček, od kterého se můžeme odrazit. Pokud se na něm dokážeme shodnout. Nedobrovolně opět v lavici V posledních dnech jsem měl vzácnou příležitost věnovat