Dilemata, která nás čekají se státní maturitou – Díl 2.

2. dilema: Chceme nápravu stavu středních škol co nejdříve, ale zároveň potřebujeme rozvoj s dlouhodobou perspektivou. Nápravu co nejdříve potřebují školy a jejich vedení (financování, tlaky shora i zdola, potíže se žáky), ale také žáci (výuka odpovídající jejich možnostem i

Která dilemata nás čekají se státní maturitou – Díl 1.

Přemýšlím, jak překonat „dialog hluchých“ ve veřejné debatě o vzdělávání. U nás se diskutuje už celkem silně, ale nedochází k téměř žádnému vzájemnému porozumění, protože jedni asi hovoří hotentotsky a druzí kualokačabsky, a další to komentují v padewinštině… Nesrozumitelnost jazyků