Čím je užitečný ukázkový maturitní test z češtiny, model Cermat 2013?

  Ukázkový didaktický text k státní maturitě 2013, rozesílaný nyní z Cermatu do škol, prospěje situaci v státních maturitách. Můžeme si na něm uvědomit zásadní otázky: Jak je obtížné sestavit test i pro jedinou úroveň ? Jak vysoká či nízká smí

Vybírat auto a střední školu není totéž

Publikujeme komentář z Respektu (ZDE) vysvětlující, proč webová aplikace serveru aktualne.cz nabízející výsledky loňských maturitních písemek (ZDE), nemůže být považována za nástroj umožňující vyhledat nejlepší střední školu. Starší text na toto téma pro Respekt ZDE. Když loni v říjnu vysoudil

Nebetonujme kolejnice centralizovaným srovnávacím testováním žáků ZŠ a maturantů

 Do jaké míry řídí vzdělávání stát nebo jedna centrální instituce státu a do jaké míry participují na řízení ti, kterých se vzdělávání týká –  děti, rodiče, učitelé a ředitelé, místní zastupitelé, veřejnost? V České republice nejsou silné organizace hájící zájmy dětí,

Rethinking Education – několik vybraných myšlenek z Evropy, na které zapomínáme

Soubor citací ze stále aktuálního textu Evropské komise, který je k dispozici i v českém jazyce. Text se jmenuje „Přehodnocení vzdělávání: investice do dovedností pro dosažení lepších socioekonomických výsledků“ (listopad 2012), celé znění zde: http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/com669_cs.pdf Jsou vybrány takové myšlenky z textu,