Jak by mohly vypadat kvalitní maturity…

V krátkém textu komentuje Radek Sárközi současnou podobu státní maturity ve vztahu k požadavkům Rámcových vzdělávacích programů a nabízí možné varianty toho, jak by mohla modernější závěrečná středoškolská zkouška vypadat.   S rámcovými vzdělávacími programy přišlo do všech středních škol nové pojetí výuky

Lékařská fakulta UK připustí k přijímačkám i studenty, kteří u maturity neuspěli

Publikujeme komentář z Lidových novin, který vyšel s titulkem Maturity bez pocitu osobního selhání, v němž děkan 2. Lékařské fakulty UK Ondřej Hrušák vysvětluje postoj své školy k maturantům, kteří letos neuspěli u státní maturity a komentuje i její budoucí možnosti jako vstupenky na

Miliardová škoda, žádná odpovědnost

Publikujeme krátký komentář Jiřího Zlatušky, který rekapituluje hlavní chyby státní maturity především z hlediska využitelnosti výsledků zkoušky pro vysoké školy.   Hodnocení slohových prací ve státní maturitě odhalilo ještě závažnější systémový problém, než byla nerealisticky nastavená obtížnost v matematickém testu. Patří

Obrana centrálního hodnocení maturitních prací proti zlobivým jeho utrhačům

Publikujeme obsáhlý text z Učitelských novin, v němž jeden z vedoucích hodnotitelského týmu a středoškolský učitel Jiří Kostečka obhajuje kritizovaný způsob centrálního hodnocení maturitních písemných prací. Děkujeme Učitelským novinám za svolení k publikaci.   Naše dílo je hotové. Doporučuji na konec naaranžovat na talíř