Návod na odvolání proti výsledkům písemných maturitních prací

Aktualizovaný návod pro rok 2013 je ZDE. Nabízíme stručný postup, jak se odvolat proti výsledkům společné části maturitní zkoušky – slohových prací. Stáhněte si vzor odvolání ZDE. Žlutě zaznačená místa doplňte. Naformulujte vlastní důvody, proč žádáte o přezkoumání vašich výsledků. Dopis

Polemika k maturitním testům: Ale já to myslel jinak, žáci!

Protože pod články o maturitních úlohách probíhá zajímavá a často obsáhlá diskuse, publikujeme stejně jako při loňské maturitní debatě některé příspěvky v podobě samostatného článku. Tento se věnuje úhlu pohledu, z něhož jsou některé úlohy jejich autory připravovány a posléze vyhodnocovány.  Polemickou