Bojí se rodiče kritizující testování pravdy o svých dětech?

Publikujeme komentář, který v Lidových novinách vyšel pod titulkem Rozpaky z testování. Vysvětluje, v čem jsou rozdíly mezi jednotlivými typy testů, jež se používají v našich školách, a obhajuje skupinu rodičů odmítající nechat své děti podrobit plošným testům v páté a deváté třídě.   Pět

Vrtěti maturantem

„Státní maturita nemá smysl. Žádná laťka požadované úrovně maturanta nebyla nastavena,“ píše v komentáři Lidových novin Ondřej Šteffl a přesně pojmenovává, proč nelze považovat proklamované srovnání dvou ročníků státní maturity za věrohodné.   Pouhou špičkou ledovce jsou problémy s vyšší

Proč se ve světě ustupuje od plošného testování znalostí

Publikujeme zhruba rok starý článek Jany Strakové, v té době pracovnice Ústavu pro informace ve vzdělávání, který vyšel v odborném časopisu Řízení školy pod titulkem Aktuální poznatky o dopadech a možnostech plošného testování. Je zajímavý především proto, že 21. května startuje i

V Praze začíná Junior Café – setkání žáků základních a středních škol s inspirativními osobnostmi

Žáci vyšších ročníků základních škol a středoškoláci, významné osobnosti z různých oborů a jejich vzájemně inspirující setkání v neformálním prostředí – to je podstata právě začínajícího projektu Junior Café. Hostem prvního Junior Café s tématem „Jak se učí roboti“ bude Roman Neruda