Potřebujeme vzdělávací systém odrážející distribuovaný a kolaborativní charakter světa

Výběr ze závěrečného projevu Jeremy Rifkina na konferenci Fórum pro kreativní Evropu konající se 26.-27. března 2009 v Praze.   Poslední, co bych rád zmínil, je otázka vzdělávání. Slyšel jsem zde některé projevy, které se týkaly vzdělávání. Musíme přenastavit celý