Text kategorie

Propojujeme odborníky i laiky a sdílíme know-how a názory. Vzdělávání se u nás věnuje mnoho odborníků a organizací. Věříme v synergii, a proto usilujeme o vytváření spolupracující sítě, složené z odborníků z různých oborů, které mají souvislost se vzděláváním, a

Členství v EDUklubu

Propojujeme odborníky i laiky, sdílíme know-how a názory. Chceme z tématu vzdělávání udělat i vaši věc. Vzdělávání se u nás věnuje mnoho odborníků a organizací. Věříme v synergii, a proto usilujeme o vytváření spolupracující sítě, složené z odborníků a laiků.