Text kategorie

Proč EDUin vznikl? Protože… zde neexistuje organizace, která by se věnovala systematické propagaci vzdělávání – chceme proto veřejnosti zprostředkovat přehled o všem, co se ve vzdělávání děje. téma vzdělávání se sice v médiích objevuje, ale neexistuje pravidelné, rychlé a nezávislé

Text kategorie

Mise Vzdělávání je i naše věc. Vize Kvalitní a smysluplné vzdělání pro každého. Poslání Podněcujeme veřejnou diskusi o vzdělávání s důrazem na potřeby měnícího se světa. Hodnoty EDUin je nezávislou organizací, která o problematice vzdělávání informuje nestranně a podporuje otevřený