Děti nadané, handicapované a “normální” v jedné třídě? V Americe to jde.

Co by se stalo, kdyby děti nadané, handicapované a “normální” společně absolvovaly základní vzdělání v jednom typu školy? ”To by byla zkáza našeho školství!” varují ředitelé. “Náš Pepíček by se mezi těmi blbci nic nenaučil!” děsí se rodiče. Mně osobně

Dilemata, která nás čekají se státní maturitou – Díl 2.

2. dilema: Chceme nápravu stavu středních škol co nejdříve, ale zároveň potřebujeme rozvoj s dlouhodobou perspektivou. Nápravu co nejdříve potřebují školy a jejich vedení (financování, tlaky shora i zdola, potíže se žáky), ale také žáci (výuka odpovídající jejich možnostem i

Která dilemata nás čekají se státní maturitou – Díl 1.

Přemýšlím, jak překonat „dialog hluchých“ ve veřejné debatě o vzdělávání. U nás se diskutuje už celkem silně, ale nedochází k téměř žádnému vzájemnému porozumění, protože jedni asi hovoří hotentotsky a druzí kualokačabsky, a další to komentují v padewinštině… Nesrozumitelnost jazyků