BĚH/BJEH nebyla jediná chyba Cermatu v přijímacích testech

ilustrační foto (c) KL

Publikujeme text Oldřicha Botlíka, který se vrací k obsahu testů při jednotných přijímacích zkouškách na střední školy a upozorňuje na chybějící protokoly s vyjádřením validačních komisí ke správnosti testových úloh a složení testů a na další problematickou úlohu v testu z matematiky na osmiletá gymnázia. O dalších problematických úlohách, které se objevily v testech, jsme informovali v tiskové zprávě.

Kdo se díval na znění přijímacích testů na stránkách Cermatu, zjistil hned několik zajímavých věcí. Za prvé, na rozdíl od stránek s maturitními testy z minulých let zde chybějí protokoly s vyjádřením validačních komisí ke správnosti testových úloh a složení testů. Za druhé, nejspíš i kvůli tomu zatím unikla veřejnosti chyba v zadání úlohy 13 v přijímacím testu Matematika pro uchazeče o osmiletá gymnázia. Za třetí, protože přijímací testy pro náhradní termíny Cermat nezveřejnil vůbec, možná se další chyby vyskytly i v nich.

  1. Chybějí protokoly validačních komisí
    Jedním z důležitých kroků před zveřejněním výsledků testování je tzv. následná validace, při níž validační komise porovnávají získaná data se zněním testových zadání. Z protokolů validačních komisí k použitým maturitním testům se každoročně dozvídáme jak jména jejich členů, tak jejich stanovisko, že test neobsahoval defektní úlohy a byl způsobilý pro společnou část maturitní zkoušky, i když podle mého názoru některé maturitní testy chybu obsahovaly. Za působení ředitele Zíky to Cermat ani jednou nepřiznal. Učinil tak až letos u přijímacího testu z češtiny pro páťáky, když už neměl na vybranou. Protokoly z následné validace použitých přijímacích testů ovšem na stránkách nenajdeme, ačkoli výsledky z řádných termínů již byly rozeslány školám.
  2. Ve zveřejněných testech je další defektní úloha
    Utajování protokolů z následné validace je důvodem k vážnému znepokojení, protože úloha s počítáním hlásek nebyla letos v přijímacích testech jediná defektní. Přijímací test Matematika ze 13. dubna (1. řádný termín) pro uchazeče o osmiletá gymnázia obsahuje defektní úlohu číslo 13 (Krychličky). Podle jejího slovního zadání měli žáci pracovat s krychlí, která byla původně sestavena ze 125 bílých krychliček a na povrchu obarvena na šedo. Pak byla odebrána z každého rohu a ze středu každé strany jedna krychlička. Podle zadání obrazového ovšem vzniklo těleso jiné.

Vpředu na levé dolní předozadní hraně byly odebrány nejméně dvě kostičky, podle obrazového zadání ovšem nevíme, jak bylo nakládáno s neviditelnými krychličkami (třeba s prostřední kostičkou na této hraně nebo s kostičkami v okolí zadního rohu vlevo dole, na zadní stěně ap.). Vzhledem k nesouladu mezi slovním a obrazovým zadáním se s nimi mohlo stát cokoli. To ovšem znamená, že ani jedna podúloha není jednoznačně řešitelná, protože odpadl důvod respektovat zadání slovní jako platné. Jiný postup by zcela popřel základní matematickou zásadu, k níž by žáci měli být vedeni od první třídy: vycházet jen z toho, co zcela jistě platí.

13.1 Kolik krychliček v tělese má právě jednu stěnu obarvenou na šedo?
13.2 Kolik krychliček v tělese má právě dvě stěny obarvené na šedo?
13.3 Kolik krychliček v tělese nemá obarvenou žádnou stěnu na šedo?

Jediná správná odpověď na každou ze tří podúloh tedy zní: Počet takových krychliček nelze jednoznačně zjistit. Rozpor mezi slovním a obrazovým zadáním není podle mého názoru řešitelný jinak než vypuštěním celé úlohy 13 z hodnocení výkonu žáků. Je to škoda, protože bez této chyby by úloha byla opravdu vtipná a ověřovala by velmi užitečné dovednosti žáků. Vyjádření validační komise k ní ovšem zatím postrádám.

  1. Jaké chyby byly v testech pro náhradní termíny?
    Především však na stránkách www.cermat.cz postrádám zadání celkem 12 testů z obou náhradních termínů. Dopisoval jsem si loni s MŠMT ohledně postupu Cermatu, který odmítal zveřejnit znění přijímacích testů dříve než po druhém náhradním termínu. Od Ing. Bc. Petra Bannerta, Ph.D., ředitele Odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT, jsem obdržel sdělení čj. MSMT-11705/2017-2 z 1. 8. 2017. Podle něj mělo být s Cermatem projednáno, že zajistí zveřejňování zadání jednotlivých souborů testů bez zbytečného odkladu po jejich zadání uchazečům ve školách v jednotlivých termínech stanovených MŠMT pro jednotnou zkoušku. Cermat to nedodržel ani v případě přijímacích testů z 1. kola řádného termínu, ani v případě obou kol náhradního termínu. Přidáme-li k tomu chybějící protokoly validačních komisí, nabízejí se dvě docela důvodná podezření.

Prvním je, že ředitel Zíka se snaží ututlat chybu v úloze s krychličkami – buď proto, že na ni validační komise při následné validaci nepřišla, nebo proto, že na ni přišla, ale dohodla se, že ji přejde. Co by bylo větší zlo? Druhým podezřením je, že obdobně závažné chyby jako v přijímacích testech pro řádné termíny se vyskytly také v testech pro termíny náhradní. I tyto testy musely validační komise porovnat s výsledky testování a předpokládám, že tentokrát už si daly pozor. Nezveřejnění zadání může být součástí snahy ututlat také chyby v testech pro náhradní termíny.

Je samozřejmě možné, že se mýlím, ale moje hodnocení situace odpovídá všem mým dosavadním zkušenostem s postupy Cermatu a jeho ředitele. Ten snad chápe, že zmíněná podezření může vyvrátit pouze jediným způsobem: zveřejněním všeho, co zatím zveřejnit nechce. A snad také chápe, že mu nic jiného ani nezbývá.

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments