Co přinesly první konference projektu SRP o akčním plánování ve vzdělávání?

Přinášíme text o projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP), který Národní institut dalšího vzdělávání nabízí školám. Týmová manažerka projektu Jitka Baťková v textu ukazuje, jak může být projekt užitečný při vytváření místních akčních plánů a jaké poznatky z dosavadního průběhu projektu vzešly.

Cenné zpětné vazby, názory a příklady dobré praxe teď sbírají experti z projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP), který už skoro rok běží v Národním institutu pro další vzdělávání (NIDV). Na místních konferencích konaných po celé České republice se hovoří i o dalších systémových projektech Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zaměřených na regionální školství, především však o místním akčním plánování rozvoje vzdělávání. Iniciativy přinášejí řadu přínosů pro vzdělávací systém, což si ale zatím ne všichni zapojení lidé plně uvědomují.

Výhody a dobrá praxe

Při tvorbě Místních akčních plánů (MAP) rozvoje vzdělávání má partnerství jednotlivých aktérů velký význam a existují místa, na kterých se vyloženě daří posouvat věci kupředu. Za velmi podnětný příklad dobré praxe lze považovat vytvoření pracovní skupiny pro financování. Ta vznikla ve Zlínském kraji a vyhledává a plánuje zdroje pro financování aktivit, které si do budoucna dané území naplánovalo.

Důležité je, že MAP stanovují priority v rozvoji vzdělávání a plánují aktivity pro jeho zlepšení. Jejich tvůrci vyhledávají různé zdroje financování, nezaměřují se přitom pouze na aktivity, které lze hradit z operačních programů.

Jako další dobrý příklad spolupráce mezi aktéry pracujícími na tvorbě MAP je možné zmínit rozvíjení komunikace mezi pedagogy jednotlivých stupňů škol. Tématem je přechod dětí z mateřské do základní školy, přechod mezi prvním a druhým stupněm z malotřídních škol do škol plně organizovaných i přechod v rámci jedné školy. Jde především o navázání nebo prohloubení spolupráce mezi konkrétními školami v území zapojeném do tvorby MAP nebo třeba i jen v jeho určité části.

Největším přínosem akčního plánování je propojení subjektů působících ve vzdělávání v daném území. Zástupci škol, domů dětí a mládeže, knihoven, nestátních neziskových organizací mají možnost se setkávat, informovat se o svých aktivitách a možnostech. Ukazuje se, že samotní aktéři v území o sobě mnohdy ani nevěděli, a proto neviděli příležitost ke společnému plánování a realizaci aktivit. MAP tento stav úspěšně mění.

Problémy a rizika

S místním akčním plánováním ve vzdělávání se pojí ale také problémy a rizika. Jako nejpalčivější problém se ukazuje zapojení zřizovatelů a rodičů do plánování v území. Mnoho zřizovatelů chápe MAP pouze jako nástroj pro získání dotací z operačního programu IROP pro lepší vybavení škol a školských zařízení (investice do infrastruktury).

Pro experty SRP se však z popsaného problému stává příležitost. V další fázi projektu bude třeba přesvědčit zástupce zřizovatelů na základě zkušeností jejich kolegů (mj. z Brna, Otrokovic, Ostravy či Pardubic) o potřebě, smyslu a přínosu strategického plánování v území v oblasti vzdělávání.

U rodičů vnímají aktéři v území především zájem podílet se na činnosti zařízení, které navštěvuje jejich dítě. Ne vždy se však daří zapojit rodiče do územních aktivit. Na základě zkušeností z některých MAP lze ale s určitostí říci, že postupné začlenění rodičů do příslušných aktivit vyžaduje delší čas.

Tam, kde s komunitním plánováním nemají zkušenosti, je pak rizikem „direktivní“ způsob vzniku MAP, u něhož mají rozhodující slovo zřizovatelé škol, a který proces komunitní práce poněkud potlačuje. Jedná se však o přirozený vývoj, nelze totiž očekávat, že se na všech místech a hned na začátku procesu strategického řízení a plánování v území v oblasti vzdělávání podaří vše udělat příkladně a že se partnerství v území rozvine plnohodnotně během prvního roku vytváření MAP. Komunitní plánování je zkrátka a dobře složitý proces a pro oblast vzdělávání to platí dvojnásob.

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
2 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Pěnice Skalicová
Pěnice Skalicová
5 years ago

Stručně – zrušte tu šaškárnu (map, akční cosi…) a dejte ty peníze raději školám. kolik na tomhle se přiživuje lidí, to je prostě katastrofické.!!!!!! Proto se ve školství vytváří umělé problémy, aby je tihle tajrdlíci mohli jako řešit!

Ennio Kocourek
Ennio Kocourek
5 years ago

Tím, kdo se přiživuje, jsou školy. Ty finanční toky jsou primárně určeny všem těm nepostradatelným strategickým plánovačům a akčním řiditelům, a drobky školám se hází jenom aby veřejnost držela hubu.

Kdyby školy dostaly peníze rovnou, bez průvodních buzerací a strategických akčních tanečků, co by je přimělo špinit si ruce jednáním s pologramotnými představiteli „neziskovek“ ?