Mladá fronta Dnes: Proti právu na hloupou školu

ilustrační foto by Richard Ellender (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Publikujeme komentář Boba Kartouse, který vyšel 30. 6. v deníku Mladá fronta Dnes. Polemizuje v něm s názorem Ondřeje Šteffla, že rodiče mají absolutní právo své děti vychovávat, a tudíž mají mít právo vybrat, případně zřídit si podle tohoto svého názoru i školu, a stát by měl toto právo respektovat.

Ministerstvo školství se v současnosti zoufale snaží zarazit trend otevírání neveřejných škol, které jsou v rozporu se vzdělávací politikou. Jejím smyslem totiž není nekoncepční liberalizace, ale snaha hájit zájmy dětí.

Co byste řekli na to, kdyby český stát podporoval školy, které učí žáky, že svět vznikl za sedm dní emanací nějaké nadpřirozené entity? Že vývoj druhů, evoluce, je mylná domněnka vymykající se přirozenému řádu věcí, neboť přece všichni víme, že Bůh je stvořitelem všech věcí a přirozeně to byl on, kdo stvořil planetu, život na ní a vše, co je k tomu třeba, tedy v prvé řadě světlo? Vždyť to je psáno v Bibli svaté, v knize knih.
Možná by se našlo pár jedinců, kteří by byli ochotni takové škole udělit státní příspěvek a zařadit ji mezi oficiální vzdělávací ústavy, ale nemusím si dělat průzkum na to, abych věděl, jak málo by jich bylo.

Nic není nemožné

Zdá se vám to nemožné? Není. Ve Spojených státech, kde je vzdělávací systém s ohledem na svou strukturu velmi heterogenní a významně se liší stát od státu, se v některých z nich vedou v posledních desetiletích vážné právní boje o to, zda je možné vedle evoluce vyučovat také tzv. kreacionismus, tedy náboženskou teorii o vzniku světa popsanou výše.

Magazín Slate vypracoval v roce 2014 mapu amerických veřejných škol, které kreacionistickou metodu vyučují. Legislativa v Texasu, Lousianě či Tennessee to veřejným školám umožňuje.

V řadě dalších států je možné, aby z veřejných prostředků dotované privátní školy kreacionismus taktéž vyučovaly. Podle průzkumu, který v roce 2014 provedl Gallup, věří v kreacionistickou teorii o vzniku světa 42 procent lidí. Mimochodem, stalo se tak prý před 10 000 lety, v komickém rozporu s tím, jaké živočišné ostatky byly nalezeny a jak bylo identifikováno jejich stáří uhlíkovou metodou.

Proti tmářství rodičů

Takže ještě jednou: Má někdo právo z veřejných peněz podporovat školy, které děti nevzdělávají, nýbrž je vystavují tmářství? Jistě, je-li velká část společnosti přesvědčena, že svět vznikl před 10 000 lety počinem nějaké vyšší inteligence, najdou se mezi nimi i rodiče, kteří budou chtít, aby tuto představu získaly i jejich děti. Ostatně proto mají všechny vyspělé země určitou právní ochranu, která brání děti před případnými rozmary, neschopností nebo tmářstvím jejich rodičů.

Rodiče by měli mít primární právo své děti vychovávat, ale ne právo absolutní, jak se domnívá například Ondřej Šteffl.

Ten se snažil přednedávnem v jiném článku pro MF DNES vysvětlit s poukazem na jednu britskou školu podrobující děti vojenskému drilu, naprosté poslušnosti příkazům a nesmlouvavému diktátu, že i když to není ústav podle jeho představ, rodiče mají mít právo na to takovou školu zvolit a stát by měl takové právo nejen respektovat, ale i podpořit.

Ano, můžeme klidně ponechat děti rozmarům hlouposti jejich rodičů, pokud jde o kreacionismus. Také bychom našli rodiče, kteří by chtěli ze svých dětí vychovat vrcholové predátory a rádi by, aby se ve škole naučily v prvé řadě „umění války“. Nebo by třeba chtěli ze svých potomků vychovat přesvědčené životní xenofoby. Nebo bychom mohli přistoupit na to, že děti vůbec do školy nemusí, že se nemusí ani vzdělávat. Asi bychom našli rodiče, kteří by takovou myšlenku podpořili. Dezinterpretovaný Voltaire, jehož citát o obraně práva na svobodu vyjádření Šteffl použil, by takové jejich právo vždy k smrti bránil.

Zoufalý manévr

Vzdělávání je jedním z nejvyšších celospolečenských zájmů. Zcela přirozeně, jelikož na vzdělávání závisí sociální i kulturní reprodukce. Proto je garantováno státem a vzdělávací politika vymezuje poměrně jasné hranice toho, co ve vzdělávání považujeme za žádoucí.

To, že je česká vzdělávací politika hloupá a leží v troskách, neznamená, že bychom ji měli zcela demontovat. Jistě, elity, za které hovoří Ondřej Šteffl, si poradí. Ostatní jsou mu pravděpodobně šumák.
Právo na hloupou školu neexistuje.

Fakt, že se ministerstvo školství snaží v současnosti naprosto zoufalým manévrem zarazit trend otevírání neveřejných škol, by neměl vést k mylnému závěru, že nemá mít vizi, vzdělávací politiku a na jejím základě preferovaný model školy.

Neměl by být pouze jeden, v tom má samozřejmě Šteffl pravdu, rozhodně však má být součástí takové politiky vyloučení podpory těch kvazivzdělávacích přístupů, které jsou s ní v rozporu.
Smyslem tedy není liberalizace ad absurdum, ale koncepčnost veřejného školství s ohledem na zájmy dětí i společnosti, jako je to běžné ve Skandinávii. Tam by bylo dobré napřít úsilí, nikoliv se snažit ty pomyslné trosky ještě více rozvalit v sobeckém zájmu.

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
11 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Ondřej Šteffl
Ondřej Šteffl
5 years ago

Doporučuji čtenářům přečíst si můj původní text: http://blog.aktualne.cz/blogy/ondrej-steffl.php?itemid=29208

Jako reakce na něj mi text kolegy Kartouse přijde mírně řečeno nepřiměřený. Čtenář nechť sám posoudí, co opravdu píšu a které myšlenky mi kolega Kartous podsunul.

Na totéž téma též zde http://www.eduin.cz/clanky/lidove-noviny-skolstvi-potrebuje-tolerancni-patent/

Ondřej Šteffl
Ondřej Šteffl
5 years ago

Rámec na to, co se ještě smí a a co se nesmí, dává zákon. Na jehož rámec se v textu explicitně odkazuje. Konkrétně jde např. o paragraf 2 Školského zákona. Nemám tedy dojem, že v tomto rámci je možné např. tolerovat krecionismus, viz písmeno e) svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa. § 2 Zásady a cíle vzdělávání (1) Vzdělávání je založeno na zásadách a) rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo… Více »

Ennio Kocourek
Ennio Kocourek
5 years ago

Při odkazování se na Školský zákon radím mít na paměti, že sám tento zákon je neudržitelný. Co se týče Zásad a cílů vzdělávání (§ 2), přinejmenším části 1.a, 1.c, 2.c jsou nebo v dohledné době budou poněkud „překonané“, a další části jsou, jak už je u českých zákonů zvykem, vzájemně v rozporu. Těžko prosadíte „úctu, respekt, názorovou snášenlivost“ vůči lumpům, kteří o rovnosti žen a mužů nechtějí slyšet. Těžko budete „osvojovat zásady a pravidla vycházející z evropské integrace jako základ pro soužití v národním měřítku“, když bruselští integrátoři budou otevřeně usilovat o zničení národů. Těžko můžete současně uplatňovat svobodu a… Více »

Honza Hucin
Honza Hucin
5 years ago

Souhlasím s Ondřejem. V podstatě už napsal všechno důležité, nebudu tedy nosit dříví do lesa.
Jen bych rád poznamenal, že pro někoho může být genderová ideologie stejná pitomost jako pro jiného kreacionismus. A jako „hloupá škola“ mu může připadat některá z tuzemských tzv. svobodných škol. Kdo rozhodne, co je hloupé, a co ne? Nebylo to tady náhodou před rokem 1989?

Ennio Kocourek
Ennio Kocourek
5 years ago

„Liberalizace ad absurdum“ je dobře vymyšlená hnusná a odstrašující nálepka pro svobodu. A souhlas, smyslem českého režimního školství rozhodně není „liberalizace ad absurdum“ neboli poskytnutí svobody studentům a rodičům žáků. Všichni víme, co je skutečným smyslem českého režimního školství – likvidace i jen náznaků svobody, utahování šroubů a prosazování „těch správných“ názorů a postojů. Protože stát -reprezentovaný Ministerstvem – přece všechno ví nejlépe. //// Na některých amerických (svobodných!!) školách docházelo a dochází k situacím, které z našeho pohledu mohou vypadat podivně. Vyučuje se tam kreacionismus (někdy paralelně s Darwinovou teorií evoluce), ze školních knihoven se vyhazují díla klasiků. To je… Více »

Pěnice Skalicová
Pěnice Skalicová
5 years ago

Také volím svobodu pana Šteffla. Spíš se ptám na to, jestli tu absolutní má platit také stát nebo si ji mají financovat rodiče. Podobným experimentům jako vojensky drilová škola, totálně svobodná škola nebo kreacionistická bych nedala plný rozpočet. Jinak, ať si učí třeba o andělech nebo lesních mužích, pokud tam nebude násilí, omezování svobody ad absurdum a pod.

Ondřej Šteffl
Ondřej Šteffl
5 years ago

„Podobným experimentům jako vojensky drilová škola, totálně svobodná škola nebo kreacionistická bych nedala plný rozpočet.“

Ale to je přece snadné. Nárok na státní dotace má jen škola, které dodržuje zákony a RVP.

Andrea Sisperova
Andrea Sisperova
5 years ago

text je bohužel ultrahloupý. Sestává se z částí A/ já nevěřím a věřit je blbost, protože tomu věřím :) a B/podívejte se na tu Ameriku, jací jsou tam hlupáci.. :) . No, to je tedy hodně slabé..

Dave Clone
Dave Clone
5 years ago

to jeou ale socialistické bláboly – a je to tu zas stát se postará stát ví vše nejlépe rodiče nemají právo atd… ale hovn… jak je možné že při dnešních výzkumech archeologů, vědců ze všech sfér kdy se jasně prokazuje že s historií planety ale i lidstva to je ale uplně jinak než jak se nalejvá do dětiček ve školách nebudeme tu ted toto citlivé téma rozebírat evoluční darwinova teorie je rozcupována na hadry ostatně sám darwin jí také zpochybnil evoluční teorie má tolik nejasností a děr že je až neuvěřitelné jak se pořád drží v školském systému jak je… Více »

Vladimir Kabele
Vladimir Kabele
5 years ago

Kdyby církev měla tu moc a aroganci Ministerstva školství, tak se dodneška učíme, že je Země placatá a na hřbetě ji nesou čtyři sloni. A než někdo začne vytahovat Giordana Bruna a Galileiho, tak upozorním, že Bruno nebyl odsouzen a upálen kvůli svým kosmologickým spekulacím, ale kvůli tomu, že popíral několik základních církevních doktrín (např. panenství Panny Marie). A samozřejmě mu při tom moc nepomohlo jeho koketování s alchymií, magií a hermetismem. Galilei byl podobný případ. V prvním z procesů šlo o to, že se Galileimu nepodařilo prokázat pravdivost heliocetrického systému, protože jeho „důkaz“ byl vyvrácen (pokud by dnes něco… Více »

Ennio Kocourek
Ennio Kocourek
5 years ago

Právě takovouhle hádanici nám chce vnutit MŠMT. Kdo má víc pravdu a kdo na to jde vědečtěji. Dávám přednost svobodě. Pokud majitelem základní nebo střední školy bude obec (se VŠEMI právy!), bude se učit to, co rozhodne obecní zastupitelstvo. A ne co se víc líbí nějakým režimním vědátorům.