Na co se má starosta zeptat kandidáta na ředitele základní školy

29. 3. 2012
EDUin
logo_EDUinfo

EDUin nabízí Svazu měst a obcí otázky pro starosty a jejich konkurzní komise

Praha 29. března 2012 – V souvislosti s novelou školského zákona, která počítá se zkrácením funkčního období ředitelů na šest let, se rozběhla i v malých obcích vlna konkurzů na ředitele mateřských a základních škol. Podle dostupných informací si mnozí starostové nejsou jistí, podle jakých parametrů mají kvalitu své školy posuzovat a jak vybrat vhodného kandidáta na ředitele či ředitelku školy. EDUin proto nabízí prostřednictvím Svazu měst a obcí jednoduchý soubor otázek pro konkurzní řízení.

Novela školského zákona nenařizuje obcím, že musí udělat ihned konkurz na místa ředitelů, kteří jsou ve funkci déle než šest let. Naopak umožňuje zřizovatelům prodloužit stávajícím ředitelům funkční období o další šestiletý cyklus. Přesto mnohé obce přistoupili k pořádání konkurzů, nebo o nich uvažují.

EDUin upozorňuje, že každá obec jako zřizovatel by měla nejdříve prozkoumat, jaké jsou kvality její školy či škol. V rámci této analýzy by si měla všímat především:

  • Jak vypadá práce ředitele s učitelským sborem, nakolik je promyšlená a koncepční.

  • Jaké znalosti a dovednosti žáci na škole reálně získávají a jak je škola ověřuje.

  • Jak škola spolupracuje s rodiči a obcí a obstojí v konkurenci s okolními školami.

Pokud se na základě analýzy rozhodne vyhlásit konkurz na ředitele, měla by se konkurzní komise kandidátů ptát například na tyto otázky:

  • Jak chce kandidát řešit další vzdělávání učitelů a odměňování těch, kteří více pracují.

  • Jakým způsobem chce řešit začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

  • Nakolik má představu, jak motivovat učitele ke změně vyučovacích metod.

Kompletní seznam otázek si můžete stáhnout ZDE.

 

Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin, řekl: „Obrátilo se na nás několik starostů menších obcí se žádostí o metodickou pomoc při výběru nového ředitele. Uvažujeme i o tom, zprostředkovat obcím kontakt na konzultanty, kteří by mohli být nezávislými členy konkurzních komisí, ale v tuto chvíli nabízíme po dohodě se Svazem měst a obcí „informační balíček první pomoci“, soubor komentovaných otázek, které umožní zastupitelům obcí zorientovat se v tom, podle čeho mohou posuzovat kvalitu školy a schopnosti uchazečů o místo ředitele.“

Kontakty:

· Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin
e-mail: zdenek.slejska@eduin.cz, mobil: 605 967 368

Poznámky pro editory:

  • Textový soubor s otázkami najdete také v příloze této tiskové zprávy.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články