Novinky.cz: Gymnázia budou modernizovat výuku informatiky, školy mohou návrhy připomínkovat

(c) Jeswin Thomas, unsplash.com

Ministerstvo školství zveřejnilo svůj návrh pro novou podobu informatiky na gymnáziích. Předpokládáme, že nový RVP pro gymnázia bude schválený v září 2021,” uvedl ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT Michal Černý, učit by se podle něj mohlo od září 2022. Zprávu ČTK publikoval 25. června zpravodajský server novinky.cz.

Gymnázia by od září 2022 mohla začít učit podle upraveného vzdělávacího plánu s modernizovaným obsahem informatiky. Ministerstvo školství nyní připravilo návrh, jak by učivo mohlo vypadat. Množství vyučovaných hodin by se tím nezměnilo, žádné učivo by se změnou škrtat nemělo. Návrh mohou zástupci škol připomínkovat do 21. července.

Připomínky, které školy mohou provádět na webu, pak do konce srpna posoudí Národní pedagogický institut (NPI) ve spolupráci s ministerstvem školství, které by nový plán mohlo schválit v září. Všechna gymnázia by podle upraveného programu měla učit od září 2025.

Neaktualizováno od roku 2007

Úprava požadavků pro výuku informatiky v gymnáziích je podle odborníků nutná, protože se neaktualizovaly od roku 2007. Modernizaci předpokládají vládní i resortní strategie, jako např. Národní strategie kybernetické bezpečnosti nebo Digitální Česko.

Úprava gymnaziálního učiva má podle NPI navazovat na už schválené změny ve výuce informatiky v základních školách a na požadavky Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Návrh školského resortu počítá zejména s tím, že se do učiva doplní rozvoj digitálních dovedností, aktualizuje se terminologie a upraví se zásady pro tvorbu školního vzdělávacího programu. Koncept úřad ověřil ve výuce pilotních škol v projektech pedagogických fakult s názvem Rozvoj digitální gramotnosti a Podpora rozvíjení informatického myšlení.

Pedagogické fakulty současně připravily učební materiály do výuky a vzdělávání pro učitele. Informace jsou k dispozici také na webech Digigram nebo iMysleni.

„Předpokládáme, že nový RVP (rámcový vzdělávací program) pro gymnázia bude schválený v září 2021,” uvedl ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT Michal Černý.

„Konečný termín pro zahájení výuky podle upraveného RVP bude září 2025. Gymnázia tak budou mít dostatek času na přípravu na zavedení nové informatiky,” dodal.

Podle garantky vzdělávací oblasti informatika NPI Daniely Růžičkové se pro podporu změn na gymnáziích připravuje také návod pro školy. „Nová informatika by se tam mohla začít zavádět od září 2022,” řekla.

Kritika redukce učiva na ZŠ

Už v únoru ministerstvo představilo změny ve výuce informatiky v základních školách. V některých předmětech se tam kvůli tomu povinné učivo redukuje, což vyvolalo kritiku části učitelů.

Na prvním stupni musejí školy přizpůsobit výuku novým učebním plánům nejpozději od září 2023, na druhém stupni o rok později. Zhruba pětina ZŠ přejde na upravený vzdělávací plán už od tohoto září.

Tzv. rámcové vzdělávací programy nahradily v roce 2005 ve školách jednotné osnovy. O nutnosti revize těchto programů se mluví od roku 2016. Větší celková redukce v učebních plánech by měla přijít v nadcházejících dvou až třech letech.

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments