Text kategorie

25. 4. 2010
EDUin

Věnujeme se otázce vzdělávání a naší snahou je informovat veřejnost o všem, co se ve vzdělávání děje a je důležité.
Nabízíme široké veřejnosti srozumitelnou a zajímavou formou dostupné informace o tom, jak a proč se mění naše školy, jak se učíme my, nejen naše děti.
Propojujeme odborníky z různých oborů, kteří se tématu vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů věnují a mají podnětné myšlenky.
Propagujeme výsledky výzkumů a studií a seznamujeme s nimi poutavě a srozmitelně širokou veřejnost.

Tyto myšlenky daly vzniknout čtyřem programům, kterým se věnujeme:

EDUinfo

Sledujeme aktuální dění ve školství a ve vzdělávání a pravidelně jej komentujeme. Vydáváme tiskové zprávy, tisková prohlášení, píšeme komentáře, kontaktujeme média, připravujeme multimediální sdělení. Usilujeme o aktuálnost informací a nestrannost pohledů.
Naší cílovou skupinou jsou v tomto programu novináři, kterým poskytujeme informační servis, a širší veřejnost, pro kterou připravujeme různé typy mediálních sdělení.

EDUučení

Shromažďujeme informace a novinky o tom, jak se učíme a co naše učení ovlivňuje. Využíváme zkušenosti odborníků od pedagogů přes sociology až po neurobiology a zprostředkováváme jejich znalosti srozumitelnou formou laické veřejnosti na seminářích a přednáškách. Plánujeme osvětové akce (výstavy, debaty aj.), které by přiblížily zajímavou formou toto téma všem, kdo o ně mají zájem.
Naší cílovou skupinou jsou v tomto programu především rodiče dětí, kteří se zajímají o učení a vzdělávání, a laická i odborná veřejnost.

EDUklub

EDUklub sdružuje odborníky z různých oborů, ale i laiky, kteří mají o téma vzdělávání zájem. Propojujeme je díky společným akcím a usilujeme o sdílení informací a zkušeností, o veřejnou debatu. Hledáme jeho prostřednictvím lidi, kteří by nás názorově i materiálně podporovali.

EDUstudie

Podílíme se na tvorbě analýz a studií s tematikou vzdělávání, iniciujeme témata, která považujeme za důležitá pro výzkum a veřejnou debatu. Každý rok chceme zpracovat nezávislou zprávu o vzdělávání v České republice, na které by se podíleli odborníci na pedagogický výzkum v ČR.
Naší cílovou skupinou v tomto programu je především odborná veřejnost a lidé, kteří se o vzdělávání zajímají hlouběji.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články