Reportér: Se státními maturitami se odborníci perou už dvacet let

by chirag galundia (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Publikujeme komentář Tomáše Feřteka, který vyšel v magazínu Reportér 29.4. pod názvem Maturitní bondáž (ZDE). Hodnotí v něm, zda a jaký má státem řízená maturitní zkouška vliv na středoškolské vzdělávání, zda se skutečně podařilo zvýšit kredit maturity a zlepšit kvalitu vzdělávání na středních školách. Tiskovou zprávu o nejednoznačném zadání jedné z maturitních úloh z matematiky si můžete přečíst ZDE.

Letos budou středoškoláci skládat maturitu ve státní režii popáté. Budou to tedy kulatiny. Navíc letošní maturanti už strávili celé čtyřleté studium v jejím stínu. Oni i jejich učitelé věděli prakticky od začátku, co je čeká. Ideální příležitost zhodnotit, jestli se nám bezmála dvoumilardová investice, ke které každý rok přibývá dalších zhruba dvě stě miliónů, vyplatila. A co s ní dál.

Cíle v nedohlednu

Když se v roce 2011 po zhruba patnácti letech příprav státní maturita spouštěla, v učitelské i odborné veřejnosti převládalo přesvědčení, že státní dohled zvýší kredit maturity, vyřadí podprůměrné maturanty, zlepší kvalitu středoškolského vzdělání a umožní srovnávat střední školy mezi sebou. A že výsledná zkouška bude objektivnější a nahradí přijímačky na vysokou, kam se (její zásluhou!) dostanou jen ti kvalitní absolventi.

Po pěti letech je účet tristní, neboť naprostá většina očekávání se ukázala jako nereálná či nerealizovatelná. Že na základě státní maturity nelze školy srovnávat, to už dnes říká otevřeně i ministerstvo školství. Vysoké školy výsledky státní maturity buď nezajímají vůbec, nebo je to jen okrajový parametr k přijetí. Kredit maturitní zkoušky se rozhodně nezvýšil, naopak chyby v testech, zadáních a při hodnocení písemných prací z ní v prvních třech letech její „státní“ existence udělaly cíl ironického humoru.

Vlastně jediné, co státní maturita splnila a plní, je vyřazování podprůměrných maturantů. Jenže i to má háček. Těch, kteří neuspějí, je každý rok okolo dvaceti procent. To je opravdu hodně. Podivnější ale je, že se toto procento po léta nemění. Jestliže jsme si slibovali, že zavedení státní maturity zlepší kvalitu výuky a vzdělávání a obecně kvalitu středních škol, pak se to zjevně neděje. Víme proč? A bylo vůbec reálné, aby zkouška pozvedla kvalitu škol?

Do nitra maturity

Při podrobnějším pohledu na to, jak dnes maturita vypadá, lze konstatovat, že se výrazně zlepšila kvalita zkoušky z jazyků. Nejspíš proto, že ji tvůrci do značné míry okopírovali z modelu mezinárodních jazykových zkoušek.

Přes mnohé výhrady je viditelný i posun ve zkoušce z češtiny. Už se tolik nezkouší literární dějepis, víc jde o interpretaci děl a vůbec porozumění psanému textu.

U matematiky nedošlo k žádnému posunu, pořád jde spíše o zkoušku z počtářství než o schopnost vnímat a pojmenovávat svět v matematických souvislostech. Nicméně i tak je zkouška v lecčems lepší, než bývala, přinejmenším pro některé školy.

Pokud to ale nemá žádný zaznamenatelný vliv na kvalitu absolventů, je třeba připomenout dávné přísloví, které říká, že samým vážením ještě žádné prase nepřibralo.

Maturita může lépe či hůře ověřit, co se studenti naučili, ale sama o sobě vyučování nezlepší. A stabilní počet neúspěšných ukazuje, že přinejmenším někteří učitelé nevědí, jak to udělat, aby studenti, kteří na jejich školu chodí, byli nakonec úspěšnější. Chystá se něco, aby se to změnilo?

Ministerská šněrovačka

Bohužel, opatření, která před pár týdny navrhl ministr Chládek, ke zlepšení stavu povedou jen těžko. Vybral si nešťastnou cestu, nasazuje školám stále těžší chomout.

Rozumné by bylo, kdyby se státní část maturity odbyla pouze testy, ústní část a písemky by bylo lepší nechat na škole, třeba s nějakým metodickým doporučením, jak zkoušku organizovat. A každá škola by se v té náročnější, tedy školní části, vydala svou cestou. Je téměř jisté, že odborná škola a gymnázium by se vydaly jinudy a jinam.

Jenže ve skutečnosti stát už pátým rokem mluví do toho, co a jak se u ústní zkoušky má říkat, jak a o čem se má psát písemná práce.

Vyhovět formám

Od letošního roku se mají pravidla dále zpřísnit. Ne o mnoho, ale přece jen. Stát určí povinná díla, o nichž se má u maturity mluvit, a ještě přísněji určí, jak má taková debata vypadat. Pro představu si prohlédněte přiložený pracovní list na konci tohoto textu.

Svázat literaturu do takhle absurdního interpretačního kozelce může napadnout jen někoho, kdo ji od svých školních let upřímně nesnáší. Podobné je to se slohovými pracemi, kde se předepisuje, o čem se má psát, jak přesně dlouhé to musí být a jakým způsobem to hodnotit. Opravdu by nebylo rozumnější nechat to na škole a učitelích?

K totální bondáži už chybí jen návrat k centrálnímu hodnocení slohů (zkoušelo se zatím jen jednou v roce 2012 a nyní je znovu naplánováno od roku 2017), což by velmi pravděpodobně vedlo k mechanické snaze co nejpřesněji vyhovět žánrovým formám a učitelským představám, jak vypadá ta „správná“ reportáž či úvaha.

Že by maturita mohla být příležitostí projevit literární talent a kreativitu? Ani náhodou, něco takového se ve státním systému trestá „vynulováním“ za nedodržení tématu, formy, žánru, délky … Vyberte si kritérium podle úvahy a osobního talentu.

Závěrečný účet

Vyplatilo se tedy investovat tolik peněz, úsilí a času do projektu, který nám sdělil, že zhruba pětina českých středoškoláků neumí na konci studia skoro nic a navíc se to nijak nezlepšuje? Nedalo se to zjistit levněji? A máme dál jít stejnou cestou a utahovat šrouby?

Záleží na tom, kam směřujeme.

Pokud chceme, aby i nadále byla škola hlavně přípravou na život, kde převládá nuda a pruda, kde je třeba dodržovat pravidla, na něž nemáme vliv, z valné části jim nerozumíme a připadají nám vadná, jsme na správné cestě. Metoda maturitní bondáže tenhle výsledek zajistí docela spolehlivě.

 


Ukázka pracovního listu k maturitě

Český jazyk a literatura / Vyšší úroveň obtížnosti

Pracovní list

Jaromír Nohavica / Chtěl jsem jí zazpívat – Never more

Seděl jsem za stolem a básně čet

rádio hrálo

vtom slyším ťukání na parapet

tak tiché že se mi možná jen zdálo

zastřený mužský hlas z chodníku

tiše se ptal

Nerad vás ruším pane básníku

ale mohli bychom na chvíli dál?

V předsíni podal mi deštník a plášť

a láhev vína

jako bych někde už viděl tu tvář

byla to tvář na kterou se nezapomíná

v průvanu zhasla mi svíčka

zvenku studený vítr vál

na chodbě na dlaždičkách

za ním černý havran stál

Usedl do křesla a černý pták

sedl mu v klíně

bodlo mě u srdce když spatřil můj zrak

že z podešví mu trčí koňské žíně

Tak nás tu máte jak jste si přál

na lampu padl stín

přes psací stůl když mi vizitku dal

firma Ďábel a Syn

V tolika nocích a v tolika dnech

jsem ho vzýval

volal ho na pomoc když docházel dech

a teď jsem se mu z očí v oči díval

cítil jsem konopnou smyčku

jak mi svírá krk

když ze záňadří vytáhl ceduličku

a dlouhý husí brk

Za kapku krve tě zahrnu vším

co budeš žádat

vidět to co jiní nevidí tě naučím

a slova k slovům v písně skládat

Co za to žádáš? ptal jsem se ptal

jsem jen nuzný tvor

a havran v rohu zakrákal

Never more

Na dlani zaschlou kapku krve mám

a tma je v sále

když přijdou lijáky tak bolí ten šrám

a ono podívej se z okna – prší stále

nešťastně šťastný v půlce života

kymácející se vor

a havran na rameni skřehotá

Never more

Analýza uměleckého textu:

I.

a) téma básně – co je součástí tématu (ďábel, havran) a co je motiv (cedulička, kapka krve)

b) literární druh a žánr – lyrika či epika

II.

a) ve kterém verši se objevuje lyrický subjekt

b) stavba verše

c) rým

III.

a) najděte obrazná pojmenování – pojmenujte: docházel dech, konopnou smyčku, jak mi svírá krk

b) vysvětlete symboly – ďábel a syn, havran; cedulička, kapka krve, šrám

c) nevermore – význam slova a jeho používání;

d) interpunkce

IV.

a) jakou roli zaujímá píseň v kontextu autorovy tvorby

b) autorovi současníci  písničkáři a básníci

Přečtěte si více na: http://reportermagazin.cz/maturitni-bondaz/

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
35 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Josef Soukal
Josef Soukal
7 years ago

Nebudu zde hodnotit pracovní list, ale zodpovědní za něj jsou vždy ti, kteří ho při zkoušce využívají; případnou kritiku je nutné adresovat jim. Takže spojovat tento PL se zkouškou obecně je podpásovka nejhrubšího zrna.
Celkově nemohu než opakovat svá slova o opakování dávno vyvrácených nesmyslů. K čemu má EDUin diskuse pod články, proč nabízí oponentům diskuse? Nanejvýš to slouží jako zástěrka pro demagogické protimaturitní kampaně.

Josef Soukal
Josef Soukal
7 years ago

„Opravdu by nebylo rozumnější nechat to na škole a učitelích?“
Citovaný pracovní list není ničím jiným než ukázkou práce konkrétního učitele či učitelů. Představuje jednu z možných odpovědí na jeho otázku. A doufám, že se T. Feřtek neopováží tvrdit, že zkouška předepisuje učiteli např. otázku „ve kterém verši se objevuje lyrický subjekt“.

Josef Soukal
Josef Soukal
7 years ago

„Že by maturita mohla být příležitostí projevit literární talent a kreativitu? Ani náhodou, něco takového se ve státním systému trestá „vynulováním“ za nedodržení tématu, formy, žánru, délky … Vyberte si kritérium podle úvahy a osobního talentu.“ Neuvěřitelné žvanění, které autorovi prochází jen proto, že kdokoli v redakci je líný byť jen nahlédnout například do hodnotící tabulky. Až si nějaké médium u TF objedná komentář ke státním maturitám v rozsahu nejméně jedné normostrany a on odevzdá popis své projížďky na kole na dvacet řádků, jakpak asi bude odměněn za svůj talent a kreativitu? V poslední době trhal rekordy v demagogii hlavně… Více »

Václav Votruba
Václav Votruba
7 years ago

Jak vznosně řečeno: „Pokud chceme, aby i nadále byla škola hlavně přípravou na život, kde převládá nuda a pruda.“ Jenom tak nějak nevím, v životě je nuda a pruda nebo ve škole?

l.snirch
l.snirch
7 years ago

A není tento konkrétní PL spíše podpásovka na konkrétního studenta? Je lehké říci, napište kritiku konkrétnímu učiteli, který ale tento list vytvořil pod pláštěm státní maturity. A to vím, že existuji ještě mnohem horší PL. Já vím, pane Soukale, kritika státní maturity z ČJL je nepřípustná, tak mi klidně zase vynadejte, to si nenecháte ujít – použijete určitě laik a basta fidli. Jak sám pan Kostečka v UN č.15/2015 píše, je část učitelů ČJ špatných a chce je měnit tím, že jejich studenti nebudou prospívat u maturity. To je docela drsný – jak k tomu ti studenti přijdou? Nebo že… Více »

vittta
vittta
7 years ago

No jasně, pane Snirchu, časy se mění. Tehdy se sice moc nemluvilo o J.Nohavicovi,(proč by se mělo, kdyby se o něm mluvilo, nebyl by tak slavný) ale za to jste mohl poklábosit třeba o Leninovi…samozřejmě s rozmyslem. Znáte to, každý chvilku – tahá pilku, což si nejspíš řekli jak tehdejší komunisté, tak současní demokraté. No, jen zkuste studentům vykládat o Leninovi, jaký to byl pokrokový člověk. To byste dopadl. Přitom..ani jeden režim se moc nezmiňoval (je) o tom, že byl tento člověk placen vilémovským Německem, které platilo ještě dost dlouhý čas ruskou revoluci. To jsou věci, imperialisté platí socialistickou revoluci… Více »

vittta
vittta
7 years ago

Ještě dodám, že rebel rebeluje kvůli pravdě, či kvůli jejímu věčnému hledání, na systémy (jejich jména) u toho kašle, slouží mu toliko jako praktické ukázky.
A co vy, jste rebel?

Perun
Perun
7 years ago

Pane Feřteku, odpovězte mi prosím na otázku, proč ve svém textu již zase nestydatě lžete? Je to projev lenosti, hlouposti nebo záměru? „Stát určí povinná díla, o nichž se má u maturity mluvit, a ještě přísněji určí, jak má taková debata vypadat.“ – toto naprosto neodpovídá skutečnosti, NIKDO z CERMATu (státu) žádná povinná díla pro ústní maturitu neurčil, seznamy sestavuje každá škola zcela svobodně, jen vy jste si vyfabuloval naprostý nonsens. Váš pracovní list je nesmyslný již tím, že obsahuje pojem „vyšší úroveň obtížnosti“ – ta neexistuje od r. 2012. Opět tedy lžete a manipulujete – žádnou reálnou představu o… Více »

l.snirch
l.snirch
7 years ago

To jste mě zase jednou pobavil, díky. Právě že se o JN či VM tehdy mluvilo a hodně. Mezi lidmi a na schůzích. Slavný by byli tak jako tak – kdo umí, prostě umí. Byl jsem v pracovní době na několika schůzích ROH či jakého hroma, kde nám soudruh z kraje přísahal, že v našem kraji JN, Mňága, VM, Jasná páka atd. hrát nikdy nebudou. A já si v pracovní době za plat zapisoval další kapely, které jsem dosud neznal, abych si je mohl sehnat. I chlebíček přihodili. Takovou PR dělali soudruzi kapelám. Štvalo je, že oni mají charisma a… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
7 years ago

„Já vím, pane Soukale, kritika státní maturity z ČJL je nepřípustná,…“ Ale p. Snirchu, to v mých příspěvcích nenajdete. Odmítám pouze nekvalifikovanou kritiku.
A co se týče poslanců – jejich názor někdo formuje. A povšimněte si, kolik prostoru mají v médiích odborníci, které většinou spojuje to, že a) nejsou bohemisté, b) neučí. Už to je samo o sobě v příběhu maturity z českého jazyka absurdní.

l.snirch
l.snirch
7 years ago

Pane Perune,
zákon (novelu) schválil Parlament na návrh ministra či vlády, ne pan Feřtek v nějaké komisi. Přečtěte si Ústavu a nepište bláboly pro změnu Vy (stejně jako pan Kostečka v UN 12/2015, kde viní média). A souhlasím s tím, ty nepovinné (!!!) 2 úrovně bez vazby na přijímačky na VŠ bylo násobným vyhazováním peněz, navíc po fiasku s vyšší úrovní matiky a po problémech s centrálním hodnocením PP z ČJL.

Jinak o povinných seznamech máte pravdu Vy, ne pan Feřtek a nevím, proč to stále píše.

Tož tak.

l.snirch
l.snirch
7 years ago

Pane Soukale
Média jsou média a mají svou odpovědnost, ale ne v Ústavě, a kdo v nich vystupuje, je jejich odpovědnost. Nechceme dělat rozpisy, kdo kolikrát a kde, že ne? Když jsou nudné, nikdo se nedívá, nikdo je nečte.
Poslanci a vláda se svými sbory placených poradců nesou ústavní odpovědnost. Nepiště mi prosím, že s nimi chudáky někdo bez jejich vědomí manipuluje, to byste mě fakt rozesmál.

vittta
vittta
7 years ago

Odpovědnost!
To je to slovo.
Ke komu mají odpovědnost třeba pánové Feřtek nebo Kartouz?

No a…to jste si těch kapel moc nezapsal, vám povím.
A slavní…..“Plastici“ byli také slavní, pouštěli jsme si je třeba na vojně u škrábání brambor, na plné pecky.
Muzika nebo texty za moc nestály, ale nesmělo se to, tak to bylo i tak populární.
Ale nesmělo….znáte to, to by to někdo musel poznat, aby se to fakt nesmělo, a že se to nesmělo jsme věděli spíše my, než ti, co „sloužili“ těm, kdo to zakazovali….

Václav Votruba
Václav Votruba
7 years ago

Pane Šnirchu, přece mediální obrázek školství je jiný, než realita – to snad vidíte i Vy. A že v médiích převládá obraz EDUinu, je také fakt. Pak poslanci jednou rozhodnou, že maturity budou státní, aby se na některých školách nedávaly zadarmo (je to vina učitelů, ředitelů nebo zřizovatelů?), pak zase že je to málo připravené, tak se to odloží, a když má ministr odvahu to spustit (ono už se zas tak moc odkládat nedalo), tak po dvou letech, kdy se ukáže, že na některých školách není možné připravit tolik a tolik studentů, se zase začne od státní maturity ustupovat. Zákony… Více »

Perun
Perun
7 years ago

Pane Snirchu, já jsem napsal jen a pouze toto: „že jste osobně asistoval u demontáže dvojúrovňové maturity v roce 2012“. Je tam něco o schvalování novely zákona, natožpak panem Feřtekem? Ani slovo. Jen jsem podle pravdy uvedl, že asistoval u demontáže dvojúrovňové maturity (jako člen ministerské komise vzhledem k návrhu, který z jejích zasedání vzešel). Nahlédneme-li sem: http://www.novamaturita.cz/tiskova-zprava-msmt-k-doporuceni-komise-pro-revizi-spolecne-casti-maturitni-zkousky-1404035860.html, dočteme se hned v úvodu: „Na základě doporučení pracovní skupiny pro revizi státních maturit je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala připraven prosadit změny státní maturitní zkoušky pro období 2013 a 2014.“ a v závěru „Pokládám proto za logické a správné… Více »

l.snirch
l.snirch
7 years ago

Souhlasím pane Votrubo, ale přesto je to jen a jen odpovědnost vlády a Parlamentu. Že se mediálního obrazu někdo bojí, to nesnímá odpovědnost. Mají své výborně placené týmy, poradce, asistenty, ministerstva.

l.snirch
l.snirch
7 years ago

nejdou odesílat komentáře, nevím proč – zkouška

l.snirch
l.snirch
7 years ago

Pane Perune já jsem napsal jen a pouze toto: „že jste osobně asistoval u demontáže dvojúrovňové maturity v roce 2012″. Ale i toto jste zapomněl dodat: „Tedy i vy (pan Feřtek) nesete na tomto stavu svůj velký díl viny. To pochopitelně nepřiznáváte, takže nejste jen člověk nemluvící pravdu, ale také člověk neodvážný, bázlivý (synonymní výrazy si jistě doplníte v obou případech sám).“ Odpovědnost nese vláda a Parlament. Tolik Ústava. Vše ostatní je alibismus a zbavování se odpovědnosti, můžete otáčet, jak chcete. Předpokládám, že chápete slovo odpovědnost, a nebudu Vás napadat slovy o nedostatečné chápavosti jaká volíte Vy. S novelou 2012… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
7 years ago

Pane Snirchu,

vidíte věci jednostranně, některé věci zjednodušujete, a hlavně odvádíte pozornost od podstaty věci. T. Feřtek napsal prolhaný a místy doslova podrazácký komentář ignorující všechny argumenty, které jsme kdy k maturitě z češtiny snesli. K tomu zapomněl na svůj podíl na

Josef Soukal
Josef Soukal
7 years ago

…na mrzačení maturity.

Slovo zapomněl mělo být v uvozovkách. Nechtěně jsem nedopsaný komentář odeslal, proto dvě části.

Pavel Doležel
Pavel Doležel
7 years ago

„Za atmosféru maturit 2011 a 2012 nese plnou odpovědnost Cermat, který svou neotevřenosti, nekomunikativnosti, tajením všeho možného i nemožného, zpackáním vyšší matiky 2012, některých centrálních hodnocení PP ČJL, způsobem vyřizování odvolání atd. vyvolal na sebe soudní pře, které prohrál, a hlavně oprávněný protest studentů.“ Nikoliv, za atmosféru maturit nesou spoluodpovědnost média, pánové Botlík, Hausenblas, Feřtek, Šteffl a nakonec i sami maturanti. Ona údajně zpackaná vyšší matika 2012 byla jedním z nejlepších testů, jaké jsem viděl. Jo, že to spousta studentů nezvládlo, to je možné, ale to nevypovídá o zpackanosti maturity, to vypovídá spíše o zpackanosti zkompetntňovacího procesu a nejspíš také… Více »

l.snirch
l.snirch
7 years ago

Názor proti názoru, argumenty proti argumentům, vím, že se nikdy neshodneme. Tak to tak zůstane. A život půjde dál včetně maturit. Nevím, kdo z nás má co šanci ovlivnit, kdo to případně čte, co se z toho dá odnést. A co po klidném roce bez voleb Parlament před volbami přijme stran maturit, školek, přijímaček v chystané novele Já jsem s maturitami model 2015 mnohem více spokojen než s maturitami model 2012. Kdyby Cermat zveřejňoval postupy řešení matiky, kdyby byly 3 povinné úrovně maturity podle typu škol, jak o tom ministr již několik let mluví, tak jsem spokojen. P.S. Hodnocení maturit… Více »

Perun
Perun
7 years ago

Pane Snirchu, opět manipulujete – nepoužil jsem slovo odpovědnost, ale sousloví „díl viny“, což ani náhodou nejsou výrazy synonymní. Mimochodem napadat jste začal Vy – slovy o blábolení (jak vidno nejlepší obrana je útok). Z CERMATu nikdo odpovědnost za prokazatelné chyby nesnímá, opět nepíšete pravdu, nikdo z nás jmenovaných se nikdy nevyjádřil způsobem, který nám podsouváte. Co prohlašuje o maturitě čověk tak problematický, jako současný ministr školství, mě nechává chladným. Stačí si vzpomenout, že chtěl (možná ještě stále chce) číst zadání maturitních písmných prací v rozhlase, aby se ušetřilo – nebyl schopen domyslet, že by to bylo k ničemu, protože… Více »

l.snirch
l.snirch
7 years ago

Díl viny a odpovědnost – krom toho, že jsou to 2 různá slova (či spojení), je to totéž. Někdo nese odpovědnost za předložení a schválení zákona – tak hovoří Ústava. Někdo za provedení – Cermat.
Ostatní mají možnost se vyjadřovat, navrhovat, Vy, já, pan Feřtek, na různých místech. Ale odpovědnost či vinu nenesou.
To byl nehorázný alibismus. Ano, můžete tvrdit, že pan Feřtek měl podle Vašeho názoru v komisi špatný poradní názor na řešení. Toť vše. Já mám názor, že dobrý. Kde je pravda a kdo ji změří? Jakápak vina. Nechápu.

l.snirch
l.snirch
7 years ago

Z Cermatu a ministerstva vinu nesnímáte – ale nepíšete o vině Cermatu, předchozích ministrů a poslanců a senátorů, ale jen o vině Eduinu, pana Feřteka, médii – takové jsou všechny články pana Kostečky, pana Soukala, Vás. viz UN 14/2015 (omylem jsem uvedl 15/2015)
Je to manipulace? Nebo taky jen politika? Odpovězte si sám.

vittta
vittta
7 years ago

Jako úplný laik nemám v této diskuzi co dělat, ale tak mi to nejde do hlavy, že se musím zeptat. Ty maturity, dle někoho spackané, jsou moc těžké, nebo moc lehké, nebo mají nejasná zadání ve smyslu 1 otázky ohledně papírových čepic, nepřipravují absolventa na případné další studium, měly by být v každé škole jiné, dle její náročnosti či zaměření…nebo co se děje? Nechci mluvit o klasických zhovadilostech o různých „úsporách“, kdy se počítá každý vytisklý papír s tím, že se ušetřilo. Vidím, že „přítomni“ jsou Pánové, kteří mají na maturitách svůj podíl, a také silný oponent, pan Snirch. S… Více »

l.snirch
l.snirch
7 years ago

Za matiku:
Obtížnost OK, místo mnoha uzavřených otázek otázky s postupem, jako udělal Cermat letos přijímačky(výborné). Aby se ve velkém neopisovalo.
3 úrovně maturit – gympl, odborné, učnáky – tak jak mluví o tom 2 roky ministr.

K ČJL se odborně nevyjadřuji, jen laické postřehy.

Cizí jazyky jsou OK.

To je celé.

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
7 years ago

Zajímavá je strategie EDUinská: experti vyplivnou článeček, ale autoři už pak nediskutují, neodpovídají, nehájí své pozice.

l.snirch
l.snirch
7 years ago

S tím s Vámi pane Sotoláři naprosto souhlasím.
Nemyslím, že mají reagovat na každý komentář, ale nějaké shrnutí u některých diskusí, v čem se shodují s diskutujícími, co by doplnili k svému článku, co by třeba pod dojmem diskuse změnili ve svých vyjádřeních, chybí. Tak vlastně ty diskuse končí do ztracena.
Nedělám si velké ambice, že to někdo na Cermatu či ministerstvu monitoruje.
Takže si tady tak trochu poplkáme, pozurážíme se a jde se dál cestou neměnnou… :-)

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
7 years ago

Dokonce bych se přimlouval za diskusi moderovanou, jak svého času fungovaly na rvp.cz, ale tím nemyslím samozřejmě cenzurovanou. Přece jen nestačí „podněcovat diskusi“.

vittta
vittta
7 years ago

Pane Sotoláři, moderovat diskuze vyžaduje značné znalosti tématiky a velký argumentační rozsah.
Nechci se nikoho dotknout, ale nemyslím si, že by toho byl kdokoliv z EDUinu byť jen vzdáleně schopen.
Minimálně k tomu není nikdo ochoten, protože dle mého EDUin není organizace, která má za cíl cokoliv vysvětlovat či lepšit, je to organizace dogmatická a tedy netolerantní k jakémukoliv jinému názoru.

vittta
vittta
7 years ago

Ano, pane Snirchu, ta myšlenka se mi líbila, aby byl u vyhodnocení dán k dispozici postup. A to i v případě těch pověstných čepic, třeba „bereme na vědomí, že se zadání může vysvětlovat různě, ale student by měl mít logické schopnosti rozeznat zda je zadání ryze matematické, nebo jaksi..obecné“. Ty tři stupně maturity se mi ale nelíbí, maturita má být maturita, oni to tak vlastně už dělají, jen se to jinak nazývá. Domnívám se, že třeba bakalář je stupeň maturanta. Tohle má blíže k politice a nezměrné touze našich i bruselských čachrářů, mít „vzdělaný“ národ. Takový až překladatelský oříšek, kolik… Více »

Jana Karvaiová
Jana Karvaiová
7 years ago

Souhlasím s třemi stupni maturity. Na učňáku určitě není nutné mít tolik znalostí. Na druhou stranu, aby to neskončilo tak, že jednou z úloh na učňáku u maturity bude:
Kolik stojí desetikorunová známka?

Perun
Perun
7 years ago

Pane Snirchu, u posuzování synonymity slov a sousloví hraje vždy velkou roli jejich syntagma, tedy pozice jazykového znaku vůči okolním jednotkám – znakům, protože ta jeho význam proměňuje, jak známo od dob Saussurových. V mnou použitém kontextu vina a odpovědnost synonymní nejsou – rozhodně ne způsobem, který naznačujete, když do hry necháváte vstoupit odpovědnost právní. Vaše pojetí je pak pojetím Piláta Pontského (nebo ubzděně právně pozitivistickým). Aplikováno do práva by znamenalo, že nikdo nemůže být souzen za spoluvinu, pokud mu nebyla prokázána fyzická účast na loupeži či vraždě. Jenže trestní právo tento pojem uznává a používá jej pro případy, kdy… Více »

l.snirch
l.snirch
7 years ago

Řekl jste svůj názor na vinu a odpovědnost, já svůj. Lišíme se o 180 stupňů, názory nezměníme, tak to tak je. Každý si necháme svou pravdu.
Já mluvím o Ústavě, vy o kyanovodíku, těžko se může hledat shoda – nechápu, jak odpovědnost ministra souvisí s kyanovodíkem, na to jsem příliš nedovzdělaný, vzdávám se.