Společnost učitelů ČJL navrhuje změny maturitních slohů

Společnost učitelů českého jazyka a literatury, která vnikla v loňském roce jako reakce na problémy s písemnou částí maturity z českého jazyka a literatury, zveřejňuje prohlášení, v němž navrhuje několik změn při zadávání a hodnocení maturitních slohových prací.  Do jisté míry tak oponuje názorům druhé organizace, jejíž vnik iniciovaly debaty okolo státní maturity. Tou je Asociace středoškolských češtinářů, jejíž názory můžete sledovat ZDE.

 

Prohlášení Společnosti učitelů českého jazyka a literatury k problematice zadání a hodnocení maturitních slohových prací

Státní maturitní zkouška se nás, učitelů českého jazyka a literatury, bytostně dotýká nejen jako jednotlivý výstup; ovlivňuje vyučovací proces v průběhu celé doby studia žáka. Akceptujeme s povděkem, že se koncept státní maturity neustále vylepšuje. Zvláště vítáme oznámenou spolupráci CERMATu a Ústavu pro jazyk český AV ČR. Nejbolestnější částí státní maturity však pro nás zůstává maturitní slohová práce. Proto bychom se chtěli vyjádřit k problematice jejího zadání a hodnocení. Ve svém prohlášení chceme navázat na iniciativu „Vraťme maturitu do škol“, která poukázala na problémy hodnocení slohových prací centrálními hodnotiteli CERMATu již v roce 2012.

1)      Zadání maturitní slohové práce

Požadujeme zařazení jen jasně formulovaných slohových útvarů vycházejících z české tradice a z běžné školní praxe. Jedná se o tyto slohové útvary: popis, odborný popis, popis pracovního postupu, vypravování, charakteristika, líčení, úvaha, referát, výklad, reportáž, recenze, stížnost, motivační dopis s připojeným strukturovaným životopisem.

Z dosud předepsaných (či zadávaných) slohových útvarů bychom vyřadili polemiku a esej (problematické vymezení samotného pojmu a jeho obsahu) a nejasně definované smíšené útvary.

Navrhujeme také zvýšení časové dotace na zpracování maturitní slohové práce pro žáka ze stávajících 90 minut na 120 minut (žák nemusí využít plnou délku stanovené doby). Jsme přesvědčeni, že psaní, ve kterém má maturant projevit kvalitní zvládnutí tvorby textů, by nemělo být zatíženo přílišným časovým stresem (při stávající dotaci žáci nestačili zadání promyslet, vytvořit si koncept obsahu a formy a také text důkladně korigovat).

2)      Hodnocení maturitní slohové práce

Pokud jsme kompetentní k výuce slohových prací, jsme také kompetentní je hodnotit; certifikát na tuto činnost máme. Centrální hodnotitelé nezaručují větší objektivitu než my, jsou pro nás anonymní. Slohová práce je navíc subjektivní, odráží se v ní osobnost studenta, kterou centrální hodnotitel nezná. Souhlasíme s tabulkami, které pomáhají zpřehlednit počet a typ chyb v pracích, ale nesmí se stát absolutním nástrojem hodnocení. K zaručení větší objektivity hodnocení je vhodná přítomnost dvou hodnotitelů ze školy (v případě neshody lze povolat třetí stranu – například hodnotitele z jiné střední školy nebo člena bohemistického ústavu). Jsme si však vědomi, že tento problém je nutné posuzovat v širších souvislostech spravedlivého hodnocení žáků, a že proto musí být dále promýšlen.

3)      Termín konání maturitní slohové práce

 Navrhujeme dřívější termín konání písemných maturit – slohových prací (březen), aby byl zajištěn větší časový prostor pro jejich hodnocení. Finanční ohodnocení hodnotitele by se mělo odvíjet od jeho odpovědnosti odvést kvalitní práci a od náročnosti tohoto úkonu.

 

   Jsme přesvědčeni, že se pojetí i provádění maturitní zkoušky bude v dalších letech zdokonalovat, a jsme připraveni dál se zapojovat do úsilí o zlepšování české vzdělanosti.

 

                                                                                Společnost učitelů českého jazyka a literatury

14. září 2013

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
71 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Jiří Kostečka
9 years ago

Komentář předsedy Asociace středoškolských češtinářů k Prohlášení Ad 1) Zadání maturitní slohové práce A) Ze zadání vypadl fejeton, jeden z nejtradičnějších útvarů českých škol – je to jen nedopatření? B) Domnívám se, že v zadání maturitní práce by měl zůstat velmi praktický útvar zpráva, bude-li v zadání jasně specifikováno, že v ní má jít o události již prošlé, minulé. C) Proč se prosím odlišuje popis (míněn patrně popis prostý) od popisu odborného a uměleckého (tj. líčení), když u vypravování a úvahy podobné funkčněstylové odlišení chybí? (Vypravování může být prosté nebo umělecké; úvaha může být prostá, odborná i umělecká: to stěží… Více »

Hana Vacková
Hana Vacková
9 years ago

Dobrý den, pane Kostečko, nechci se pouštět do rozsáhlých debat, myslím, že všichni jsme hodně unaveni neustálým dohadováním. K Vašim odpovědím : ad zadání -mohu vás ujistit, že gymnazisté se po zadání slohové práce za pár minut neškrábou za uchem, docela vážně přemýšlejí. I na gymnáziích najdeme žáky horší, třeba přírodovědně orientované, kteří mohou mít se slohovou prací problém. Je to takové klišé – vy na gymnáziu máte elitu a my ostatní ten zbytek. Ad hodnocení – třetí hodnotitel byl navrhován jen v případě, kdy se dva vyučující téže školy neshodnou a to si myslím, že by se nestávalo často.… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
9 years ago
Reply to  Hana Vacková

Vážená paní Vacková, nechci nyní probírat problematické body prohlášení SUČJL, jen konstatuji, že užití slova „lidštější“ (tehdejším ministrem školství) považuji ve vztahu k maturitám za mimořádně nešťastné. Umožňuje negativně nálepkovat jakoukoli snahu o objektivní a srovnatelnou maturitu a mj. posloužilo a slouží jako základna pro znevažování práce těch kolegů, kteří trvají na svém právu hodnotit nikoli „na přání“, ale podle svého profesního svědomí. Co se týče důvěry, např. v objektivitu hodnocení, zkuste svým studentům a také představitelům těch VŠ, jež neberou každého, předestřít návrh, podle kterého by o přijetí na vysokou školu rozhodovaly pouze výsledky u maturitní zkoušky konané za… Více »

Jiří Kostečka
9 years ago
Reply to  Hana Vacková

Paní Vacková, já se necítím unaven, jde-li o budoucnost našeho středního školství. A jinak – promiňte: já o voze, Vy o koze. 1. I hodně průměrní gymnazisté napíší (v globálním měřítku) sloh podstatně lépe než průměrní učni. A nemaskujte tento FAKT „jazykově korektními“ frázemi. Prokristapána, to opravdu nevěříte centrálním hodnotitelům, kteří tohle na vlastní oči viděli na desetitisících maturitních slohovek? 2. Při vší povinné úctě: čtete texty svých oponentů pozorně? Nepsal jsem přece o tlacích (podvodech) při ZADÁNÍ, ale PO opravení a OHODNOCENÍ maturitních prací na školách! A k těmto tlakům při hodnocení na školách docházelo, protože každá nedostatečná znamená… Více »

Hana Vacková
Hana Vacková
9 years ago
Reply to  Hana Vacková

Vážený pane Soukale,
já jsem za sebe považovala prohlášení ministra za vstřícný krok, on totiž každý výrok nám umožňuje něco negativně nálepkovat – já za slovem lidský nutně nevidím znevažování práce kolegů, pro mě lidský neznamená, že nemám nároky, nedodržuji kritéria, nechci nic po svých žácích! Dost často se setkávám s nálepkou lidský= blbý. Vzhledem ke stavu dnešní společnosti to není nic oslnivého a něco to o nás všech vypovídá.
P.S- Panu Zíkovi se omlouvám za zkomolení jeho jména !!

Josef Soukal
Josef Soukal
9 years ago
Reply to  Hana Vacková

Vážená paní Vacková, slovo „lidštější“, narozdíl např. od „vstřícnější“, vede k přemýšlení o tom, v čem byla maturita 2011 málo lidská, či snad nelidská. Možná byl v podtextu záměr razantně změnit tehdejší informační politiku Cermatu a formu odvolacího řízení či nepoškozovat ty studenty, které jejich učitelé nepřipravují v souladu s maturitními nároky, mnozí si to ovšem spojili zejména s faktem, že bylo zrušeno centrální hodnocení slohovek z ČJL. Vůbec se pak nedivím, když se dozvídám, že na jisté škole její vedení argumentovalo vůči učiteli takto: „Maturita byla do škol vrácena kvůli takovým, jako jste vy, neboť odmítáte studentům zaručit, že… Více »

Josef Zemek
Josef Zemek
9 years ago

Vážení kolegové, nezapomeňme prosím, že toto prohlášení sestavovalo na brněnské schůzi necelých 10 češtinářů, ostatní tam nebyli, ale mohli text připomínkovat (většinou tak neučinili). Osobně souhlasím jen s některými jeho body, např. se „schváleným seznamem útvarů“.. * „A) Ze zadání vypadl fejeton, jeden z nejtradičnějších útvarů českých škol – je to jen nedopatření?“ Není. Při hodnocení fejetonu se objevují velké rozdíly mezi hodnotiteli, navíc ve fejeton se občas objevuje umělecký styl, a s tím jsme se u maturity bohužel rozloučili. „B) (…) v zadání maturitní práce by měl zůstat velmi praktický útvar zpráva, bude-li v zadání jasně specifikováno, že v… Více »

Radek Sárközi
9 years ago

U maturity by měl být jen jeden útvar – úvaha. Maturant má prokázat, že umí myslet, nikoliv, že by mohl být novinářem nebo spisovatelem či profesionálním stěžovatelem…

Karel T.
Karel T.
9 years ago

Panečku, to je názor do pranice! Čtyři roky výuky stylistiky výhradně ku prospěch jednoho útvaru; to byl jistě úlet (jako již několikrát v minulosti). Útvarů sice nemusí být být deset, ale pro napsání maturitního slohu musí všem, kdo chtějí češtinu udělat, 120 minut bohatě stačit. Otázka je, zdali Maturitu do škol! bylo úplně správné – viz významný pokles neúspěšných maturantů! Pod dva hodnotitele se klidně podepíšu, nicméně směřuje-li tabulka hodnocení k přílišné všeobecnosti bez jasného vymezení, nač ta školení, certifikace a pokus sjednotit hodnocení všech češtinářů? Nevidím žádný důvod vyřazovat cokoli z publicistiky. To bychom mohli vyřadit např. prosté vypravování… Více »

Radek Sárközi
9 years ago
Reply to  Karel T.

Tak je tomu i v zahraničí – maturanti píší esej, nic jiného. Samozřejmě se učí i jiné útvary, ale nematurují z nich…

Josef Zemek
Josef Zemek
9 years ago

Milý pane kolego,
úroveň myšlení je potřeba trénovat i testovat, ale pokud by to měl být jediný útvar u maturity, nebude to maturita z ČJ(L). A „učitelé“, kteří učí jen to, co se zkouší u maturit, by js nimi netrénovali ani administrativná styl naebo popis pracovního postupu.

Radek Sárközi
9 years ago
Reply to  Josef Zemek

Myslíte si, že v zahraničí učitelé jiné útvary nevyučují, i když se z nich nematuruje?

Zdeněk
Zdeněk
9 years ago

Má opravdu smysl reportáž? Bude to jenom hra na reportáž.

Zdeněk
Zdeněk
9 years ago

Vymezit zprávu jen jako již minulé rozhodně nestačí. (Připomíná to poněkud vyčpělé dělení zprávy a oznámení.) Podstatnější bude, zda jde o právu vůbec publicistickou, a pak třeba komentovanou, fíčrovou nebo bulvární.

Roman Hanus
Roman Hanus
9 years ago

Josefe,

tak třeba archeologové by jistě kromě maturity přivítali i určité specializované znalosti…; ale smysl tvého sdělení je jasný. Můžeme se bít v prsa, jak jsme zodpovědní a jak si musíme důvěřovat, ale nynější maturita a tím méně maturita potenciálně dále rozvolněná (= svěřená školám) neznamená skoro nic.

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
9 years ago

Pan Kostečka píše: „takže při psaní maturitní PP v březnu by hrozilo, že se některé útvary nestihnou probrat či procvičit.“ Jinak by se maturovalo z toho, co se probere či procvičí na poslední chvíli?

Hana Vacková
Hana Vacková
9 years ago

Pane Kostečko, jsem ráda, že se necítíte unaven jde – li o budoucnost našeho středního školství. Souhlasím, že vy o voze a já o koze. Já jsem se jen volně a svobodně chtěla vyjádřit k některým momentům veřejného slyšení o maturitách v Senátu. Vidíte, kam jsme se to s chápáním jazykových souvislostí dostali, já jsem nic nebrala jako jazykově korektní fráze. Další problém bude v tom, že já znám i dobré učňovské školy a dobré učňovské práce. Vím, že šlo o opravování slohových prací a teď nevím, jestli budete věřit vy mně – byly i případy těžkého podhodnocení – vyřídit… Více »

Lenka Kopecká
Lenka Kopecká
9 years ago

Pane Kostečko,
hrůza a děs, mě děsí. Co zase vymýšlíte? Stůjte už konečně při zemi. Nemíním, ve škole studentům vykládat změny, které se na ně chystají. Vyuka na gymnáziích a učňovských školách je rozdílná. Nemluvím o nástavbových studií.

Lenka Dohnalová
Lenka Dohnalová
9 years ago

Přidat komentář

Lenka Dohnalová
Lenka Dohnalová
9 years ago

Vážený pane Kostečko, omlouvám se za mlčení,velice ráda odpovím na Váš komentář, jen mi prosím dejte týden, jsem se studenty v Praze na exkurzi.Vyjádřím se k odborným problémům…Tedˇ jen velmi krátce. Říkáte, že „při hodnocení na školách je úspěšnost slohů o cca 5% (tj. o cca 4250 prací) vyšší než při hodnocení centrálním a že na tenhle argument ještě nikdo z odpůrců modelu r. 2012 nedokázal odpovědět. Mám dvě otázky: 1/Znamená to tedy, že objektivní hodnocení je to, které je „tvrdší“? 2/ Porovnáváte dvě různé množiny studentů – studenti maturovali ve dvou různých rocích; pokud bychom měli možnost srovnávat, museli… Více »

Jiří Kostečka
9 years ago

Vážená paní Dohnalová, děkuji za reakci. Pokud budete souhlasit s žádostí ASČ, abychom předmětný text SUČJL publikovali na našem webu (poslal jsem Vám ji na mail SUČJL), rádi povedeme diskusi tam, resp. samozřejmě i na webu SUČJL, budete-li chtít. Na EDUin z důvodů, které jsem opakovaně vysvětlil, již vůbec nepřispívám jako autor článků. Nehrnu se ani do diskusí (výjimky dělám sporadicky a jen tehdy, objeví-li se tu něco češtinářsky tak zásadního, že si to komentáře žádá.) Koneckonců máme teď hned dva češtinářské weby, na kterých můžeme seriózně debatovat, tak proč takové možnosti nevyužít? Čímž zároveň sděluji, že z Vašich otázek… Více »

zkonarik
zkonarik
9 years ago

A proč nejde vybrat náhodný vzorek např. 1000 prací a tyto kromě opravy ve škole nechat opravit i centrálně. Samozřejmě nikdo by dopředu nevěděl, které práce se hodnotí 2krát.
Za 100 000kč by se jasně viděl soulad mezi školním a centrálním hodnocením.

ver.valikova
9 years ago

Po dlouhé době jsem se zatoulala na eduin. Tedy: Maturity 2012 byly nejhorší, jaké jsem kdy zažila. Nechci je vracet. Politici neustoupili ze zbabělosti – pochopili, že opravy maturitních slohů jsou řízeny ideologií, nikoli zdravým rozumem. Chápu, že centrální hodnotitelé viděli mnoho chyb a mnoho špatných sohů. Já jsem ovšem viděla dobré slohy, které byly opraveny špatně. Proč, na to nám pan Kostečka dosud neodpověděl. Pane Kostečko, pane Soukale, pokud máte málo práce na svých vlastních školách a potřebujete směrovat, případně ovlivňovat české střední školství, možná byste si mohli přibrat hodiny nebo napsat další učebnice. Ale neděste nás nás návratem… Více »

Jiří Kostečka
Jiří Kostečka
9 years ago
Reply to  ver.valikova

Paní Valíková, rozhlédněte se konečně trochu dál než na český píseček, pokud jste toho mocna. To, co považujete u nás za děsivé, je ve světě standardní normou, bez jejíhož akceptování se český maturant nedostane nejen na Oxbridge či Ivy League, ale dnes už ani na regionální evropské univerzity… To je celá euroatlantická civilizace úplně blbá, že nechápe kvality českých středoškoláků? No, pokud česká cinknutá maturita, užužlaná na našich středních školách a učilištích, stačí k přijetí na ČESKÉ univerzity, pak se nelze divit, na jakém místě ve světovém žebříčku se tyto nacházejí… A nelžete, prosím: opakovaně jsem připustil, že zhruba desetina… Více »

ver.valikova
ver.valikova
9 years ago

Tušila jsem, že bdíte, pane Kostečko. Neprotestuji proti centrálnímu hodnocení anglicky psaných písemných prací. Nesouhlasila jsem pouze s centrálním hodnocením slohových prací z ČJL. Kvůli kritíriím, která byla nešťastně nastavena – chyba nebyla jen v lidech (ačkoli jistě dobře víte, že skutečně vytížení gymnaziální češtináři, kteří měli na starost maturity, nemohli v květnu opravovat dvě stě slohových prací.) Chyba byla především v systému. Čtyři kritéria (možná tři a půl :)) byla mírně subjektivní. Pěkný večer a zatím se loučím. Mám na starost profilovou maturitu z ČJL a ráda bych ji udělala zajímavější, než je současná státní zkouška. S hrubými výrazy… Více »

Radek Sárközi
9 years ago

IB maturita je sice externí, ale není to maturita určitého státu. Také se v ní nematuruje z deseti různých slohových útvarů napříč „funkčními styly“ (ve skutečnosti je v české maturitě těch útvarů mnohem více…), ale pouze z jednoho. Jelikož je letitá, není v ní tolik podivností jako v té české na koleně dělané…

Jiří Kostečka
Jiří Kostečka
9 years ago

Paní Valíková, jste trapná.
V prvé řadě nemáte o IB maturitě ani potuchy, tak se k ní nevyjadřujte. Její součástí totiž

Jiří Kostečka
Jiří Kostečka
9 years ago

Paní Valíková, jste trapná. V prvé řadě nemáte o IB maturitě ani potuchy, tak se k ní nevyjadřujte. Její součástí totiž nejsou jen anglicky psané eseje, ale i (hlavní) předmět, zvaný Language A1: a ten je založen na literárním či literárně-jazykovém kurzu v MATEŘSKÉM jazyce, ať je to angličtina, čeština nebo dnes už i namátkou ázerbajdžánština. V tomto rámci hodnotí centrální, na dané škole absolutně nezávislý hodnotitel-kvalifikovaný rodilý mluvčí domácí esej (=literární interpretaci) zvíci 1200-1500 slov; dále dvě školní eseje zvíci 550-850 slov (podle úrovně standard level – high level), ty se rozlepují z obálky přímo na místě, podobně jako… Více »

Radek Sárközi
9 years ago

Ano, IB je konstruována jako vysoce prestižní zkouška, proto to nahrávání, externí hodnotitelé apod. Také jde o zkoušku dobrovolnou. To ovšem česká maturita není… Pane Kostečko, prosím, přestaňte českou maturitu srovnávat s IB, srovnávejte českou maturitu s nějakou maturitou konkrétního státu. To jsou srovnatelné maturity…

Josef Soukal
Josef Soukal
9 years ago
Reply to  ver.valikova

Paní Valíková,

také si dovolím Vám něco poradit: Přečtěte si maturitní návrhy, které prezentovala ASČ a V3ECHNA sdružení metodiků a učitelů cizích jazyků, tedy JEDINÉ komplexní a propracované návrhy maturitní zkoušky, které dnes existují, a pokuste se je VĚCNĚ oponovat. To je prostor, kde bude mít diskuse smysl.

ver.valikova
ver.valikova
9 years ago
Reply to  Josef Soukal

Vážený pane Soukale,

nemám čas. Jak už jsem psala panu Kostečkovi – hodlám se letos zabývat literaturou, nikoli politikou.

Samozřejmě, až zase přesvědčíte politiky o nějakém sociálně-inženýrském projektu, ozvu se. Nebo – než je přesvědčíte.

Pěkný rok.

O. Hausenblas
9 years ago

V Učitelských novinách č. 35/2013 na str. 20-21 podává M. Chmelař, ředitel SPŠ a VOŠ v Praze 2, jeden z pěkných (věcných, poučených a osobně nezaujatých) článků ucelených a návrhů o maturitě. Jmenuje se to Maturitní zkouška a její přínos pro absolventa. Doporučuji. Právě pohledy na státní maturitu od lidí z odborných škol bývají, jak za ta léta můžeme pozorovat, hodně přínosné. Asi proto, že oni dobře vědí, co by znamenalo srovnávat žáky podle nesrovnatelných kritérií.

Josef Soukal
Josef Soukal
9 years ago
Reply to  O. Hausenblas

Děkuji za upozornění na článek pana Chmelaře, bude-li skutečně takový, jaký je avizován, budu jen rád a určitě se k němu vyjádřím. Obecně mohu konstatovat, že z pera ředitelů či učitelů odborných škol jsem četl jak řádky bystré a promyšlené, tak řádky naprosto scestné. Příkladem těch druhých je opakovaně prezentovaná představa, že maturitu musíme nastavovat podle žáků, které máme momentálně před sebou, nikoli podle určité, nepominutelné – maturitní – úrovně znalostí a schopností. Z elementárního nepochopení podle mne vyrůstá i tvrzení z komentáře o „nesrovnatelných kritériích“. Připomeňme, že prakticky libovolná, tedy zcela nesrovnatelná kritéria se uplatňovala při maturitě před r.… Více »

Radek Sárközi
9 years ago
Reply to  Josef Soukal

Odborníci z IB nejspíše dobře vědí, proč svá kritéria používají pouze pro jeden útvar – esej. Jejich kritéria nelze jednoduše použít na desítky slohových útvarů jako to udělal CERMAT u nás…

Josef Soukal
Josef Soukal
9 years ago
Reply to  Josef Soukal

Pro p. Sárköziho: Byl byste schopen konkrétně uvést, které(á) z kritérií pro které útvary nelze použít, a toto tvrzení zdůvodnit?

Radek Sárközi
9 years ago
Reply to  Josef Soukal

Již jsem to někde psal… Že nelze hodnotit podle stejných kritérií text umělecký a odborný, nebo novinářský a administrativní. Řekl bych, že to byl jeden z problémů českých maturit. Ale sám si zkuste odpovědět na otázku, proč se v IB zkouší pouze jeden útvar – esej (tedy dokonce ani ne jeden vybraný funkční styl…).

Jiří Kostečka
9 years ago
Reply to  Josef Soukal

Pane Sárközi, dosavadní jednostrannost zaměření IB na literaturu a eseje si po masivní kritice tvůrci této mezinárodní maturity uvědomili a vyvodili z ní patřičné závěry: od letošní květnové maturity včetně lze skládat IB Diploma Programme nejen z literatury, ale i kombinovaně z jazyka a literatury (a na standard level i z dramatické výchovy). „The study of texts, BOTH LITERARY AND NON-LITERARY (zvýraznil JK), provides a focus for developing an understanding of how language works to create meanings in a culture, as well as in particular texts. All texts may be understood according to their form, content, purpose and audience, and… Více »

Radek Sárközi
9 years ago
Reply to  Josef Soukal

Nepovažuji názor, že zkouška IB by měla být vzorem pro české státní maturity za cestu správným směrem. Jde o zkoušku dobrovolnou, vysoce prestižní a mezinárodní, což česká maturita není. Ať si čeští maturanti složí právě IB, když to budou považovat za vhodné. Někdo považuje za moderní takovou maturitu, kde se externě hodnotí písemné testy a slohy a nahrává se ústní zkouška na diktafon. Já k takovým lidem nepatřím. Považuji za moderní takovou maturitu, kde se pracuje s portfoliem, prezentací závěrečné práce a počítačem…

Josef Soukal
Josef Soukal
9 years ago
Reply to  Josef Soukal

Pro Zdeňka: Není to fér, stejně jako není fér předstírat, že většina středoškoláků skutečně dosahuje maturitní úrovně. Že se pouhou docházkou na střední školu vzdělanost nezvýší, že maturitní úroveň nelze nastavovat podle toho, koho zrovna učím, že není možné nediferencovat mezi desítkami tisíc středoškoláků v maturitním ročníku a že školy jako celek nejsou schopny garantovat objektivitu maturity, to je dnes jasné skoro každému. Stejně tak není těžké pojmenovat, proč přesto existuje takový odpor vůči skutečnému řešení. Vše, o čem se v této diskusi píše, bylo už probíráno mnohokrát. O kořenech maturitních trablů a o tom, jak je řešit, píšeme v… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
9 years ago
Reply to  Josef Soukal

Školy jako celek nejsou schopny garantovat objektivitu maturity? Co na to říká ČŠI? A nemělo by se v tom případě něco udělat spíše se školami? Záleží snad na tom, co se očekává od maturity, více než na tom, co se očekává od studia? Žádná maturita nemůže podat věrný obraz absolventa: tak či onak je to pouze jedna jediná zkouška.

L.Šnirch
L.Šnirch
9 years ago
Reply to  Josef Soukal

Pane Soukale, nikdo netvrdí, že musí být 100 000 témat, stejně jako dnes není 100 000 témat pro písemku. To jak říkáte není fér. Taková práce včetně výroby prezentace po odpojení PC od internetu (kvůli vykrádání prací) se dá zvládnout za jedné dopoledne. Technicky prezentaci udělají, ale aby měla hlavu a patu – to by jste se divil. Témata můžou být klidně v rámci školy pro obor společná, pokud ty témata školu necháte dělat. Ale pokud v našem myšlení jsou školy nezodpovědné a jedině stát je zodpovědný, daleko se nedostaneme. Školy umí připravit celodenní praktické zkoušky, proč by neuměly připravit… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
9 years ago
Reply to  Josef Soukal

Pane Šnirchu, předchozí zkušenosti z diskuse s Vámi mi říkají, že je prakticky zbytečné s Vámi polemizovat, protože z předem hotového názoru nehodláte ustupovat, ale přesto alespoň některé poznámky: Reagoval jsem na návrh p. Sárköziho a ten je jiný, než předkládáte Vy. Mých sto tisíc témat je proto zcela fér a i některé další poznámky se s tím, co jsem napsal, míjejí. Nemusím snad vysvětlovat, že nemám nic proti využití samostatných prací během studia ani u maturity, jako jedné její součásti. Vysvětlil jsem myslím i v této diskusi dostatečně, proč je nynější maturita už z podstaty v řadě prvků nespolehlivá;… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
9 years ago
Reply to  Josef Soukal

Zdeňku,

na Tvé otázky by měli odpovědět ti, kteří jsou za školství u nás odpovědní. Stav maturity je důsledkem stavu středoškolského studia.

Jiří Kostečka
9 years ago
Reply to  Josef Soukal

Dovolím si podtrhnout jednu myšlenku Josefa Soukala: Zeptejme se my učitelé natvrdo našich/svých maturantů, zda chtějí, aby o jejich přijetí na vysoké školy rozhodovala současná necentrální, údajně „lidská“ podoba maturitní zkoušky (na rozdíl od IB – dodávám já -, která o přijetí rozhoduje).
Zasmějí se tak hlasitě, že popadají listy i na bavorské straně Šumavy.

Zdeněk Sootlář
Zdeněk Sootlář
9 years ago
Reply to  Josef Soukal

A zeptal se někdo?

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
9 years ago
Reply to  Josef Soukal

Pepo,

píšeš, že „Stav maturity je důsledkem stavu středoškolského studia“. A právě proto by se mělo něco dělat se středoškolským studiem, ne s maturitou. Roubování jakési „nové“ maturity (podle zahraničního mustru) na „staré“ (domácí) studium, nemá žádný smysl.

Josef Soukal
Josef Soukal
9 years ago
Reply to  Josef Soukal

Zdeňku, odpovídám postupně: a) Před časem jsem se zeptal; jde však právě o to, že už sama otázka je vnímána jako zbytečná. b) Evidenci členů na starost nemám, ale počet zjistím. c) Řada češtinářů nic „neroubuje“, oni prostě učí tak, že s požadavky nové maturity nemají problém. A ony požadavky je samozřejmě možné doplňovat, zpřesňovat, konkretizovat, ale v úhrnu jsou ve vztahu k výuce češtiny naprosto přirozené a nevím o tom, že by je někdo zpochybňoval. O příčinách odporu k maturitě jsem psal nkolikrát, něco o tom tuším máme i v našem maturitním návrhu. Necháš-li mi na mé asociační adrese… Více »

Jiří Kostečka
Jiří Kostečka
9 years ago
Reply to  O. Hausenblas

Pane Hausenblasi, na rozdíl od místopředsedy ASČ si nebudu brát servítky: Kolik středoškoláků jste již odvedl k maturitě, že berete tu nebetyčnou drzost se k ní opakovaně vyjadřovat? Kolik reálných maturitních slohovek jste opravil? Pochopíte konečně jednou, že učitelské povolání s sebou přináší jedinečné, nesdělitelné a neopakovatelné zkušenosti, na které je každá teorie krátká? Že didaktik musí být v prvé řadě nezpochybnitelný praktik a teprve pak teoretik? No, asi nepochopíte, když jste si učitelský chlebíček nikdy nevyzkoušel. Tak alespoň pořád nekecejte do toho, čemu nerozumíte! V souladu s místopředsedou ASČ dodávám: Snažíte se za každou cenu zabránit nastavení jasných kritérií,… Více »

Luděk Šnirch
Luděk Šnirch
9 years ago
Reply to  O. Hausenblas

Dobrý večer, čtu si tady tu diskusi o maturitách z češtiny a docela se bavím. Krátké postřehy matematika k maturitě z češtiny (zadávám testy, písemné práce, párkrát jsem měl možnost sledovat ústní zkoušku) a postřehy z maturity jeho 2 synů, kteří v minulých 3 letech dělali státní maturitu. Učím 3 roky, před tím 25 let v soukromém sektoru. 1. Didaktický test – na 32 uzavřených otázkách typu a,b,c,d se testuje jen, zda student rozumí textu. Příprava na test nulová, stačí rychle číst a pochopit text. Je to sice důležité, ale to je celé? Žádná aktivní formulace (otevřené otázky) – vše… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
9 years ago
Reply to  Luděk Šnirch

Ale neměli bychom hledat příčinu nevalných maturitních slohů také jinde než v samotném hodnocení? Jestliže někdo vymyslel tolik maturitních oborů, jestliže někdo přijal ke studiu i slabé žáky, jestliže je někdo nechal po čtyři roky úspěšně studovat a nakonec je připustil k maturitě – je vůbec fér je vyhodit až u maturity?

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
9 years ago
Reply to  Luděk Šnirch

A je vůbec možné jedním mustrem měřit gymnazisty, technicky naladěné průmyslováky a třeba kosmetičky?

Radek Sárközi
9 years ago
Reply to  Luděk Šnirch

Nebo se můžeme nejprve zamyslet nad tím, co má umět maturant, a až pak vymýšlet, jak to ověříme… Má např. umět prezentovat výsledky své dlouhodobější práce? Pokud ano, pak nechť je součástí maturit veřejná prezentace a obhajoba závěrečné práce.

Luděk Šnirch
Luděk Šnirch
9 years ago
Reply to  Luděk Šnirch

Dobrý večer, děkuji za rychlé reakce, na kterých se lehce shodnem. Pochopitelně, to ví všichni, že systém placení škol vede k tomu, že se vezmou všichni, pomalu na všech školách se otvírají všechny možné obory. Že nejde dělat stejnou maturitu pro gymnázistu, který má jít studovat VŠ a tak je i jeho příprava koncipována, s kadeřníci, po které chce maturitu živnostenský zákon. Pochopitelně , že praxe chce spíše ověřenosti komplexní gramotnost a hodnoty a postoje studenta než jen znalosti, takže by maturita měla být spíše dělána jako práce na dané téma – třeba i blízké studovanému oboru, kterou poté student… Více »

Radek Sárközi
9 years ago

Z diskuze je zřejmé, že mezi učiteli neexistuje ani minimální shoda na podobě maturit. Škoda, že nemáme sociologický průzkum mezi učiteli, jakou maturitu by preferovali…

Zdeněk Sootlář
Zdeněk Sootlář
9 years ago

Zato je zřejmé, že se do sebe zahryzly dvě češtinářské Asociace. Mohly obě na svém webu zveřejnit přesné údaje, kolik sdružují členů? Děkuji.

Radek Sárközi
9 years ago

Rozhodně v nich bude méně než procento češtinářů…

Josef Soukal
Josef Soukal
9 years ago

Nevážený pane Sárközi,

jste trapný. Nepíšu to poprvé a ani si to nepotřebuji pamatovat, vy mi to vždy spolehlivě připomenete. Vždy když nejste schopen argumentovat, pokoušíte se oponentům alespoň okopávat kotníky, v tom opravdu vynikáte. A pro vaši informaci – nedomyšlenost zůstane nedomyšleností, i kdyby se pod ní podepsali všichni Sárköziové světa.

Lenka Dohnalová
Lenka Dohnalová
9 years ago

Vážení diskutující pánové, ráda budu přemýšlet nad Vašimi argumenty, nicméně debata, v níž se budeme ohánět trapností, mou ženskou duši netěší. Slíbila jsem panu Kostečkovi odpověd´ na jeho dotazy týkající se našeho prohlášení. Učiním tak osobně a souhlasím s následným zveřejněním jak na našich stránkách, tak na stránkách Asociace středoškolských češtinářů. K diskuzi na EDUINu snad jen pár poznámek – ráda bych vášnivě diskutovala, ale pokusím se objasnit důvod, proč tak nečiním nejen já, ale i mnoho dalších kolegů z branže, kteří možná sdílí podobné názory… Učím tři třídy z ČJL, z toho jednu maturitní, jednu předmaturitní. O víkendu opravím… Více »

ver.valikova
ver.valikova
9 years ago

Lenko, podepisuji.

Pánové, uvědomujete si, jak jsme unavené? Chceme číst, psát, vymýšlet si nové věci – ne stále studovat e-learning a chodit na nesmyslná školení. Jazyk se studenti naučí především četbou a vlastní tvorbou – a sebeobjektivnější zkouška nenahradí zapálené a tvořivé učitele.

Tedy zpět do škol – to platí pro maturitu i pro učitele :).

Jiří Kostečka
9 years ago

Vážená paní Dohnalová, souhlasím s 90 % toho, co zde píšete. Nikdy bych si nedovolil osočit Vás z trapnosti, tahle narážka byla opravdu zbytečná. Vy jste praktikující češtinářka, kolegyně, která stejně jako já a tisíce dalších opravují ty stovky slohů týdně. Tu s větším, tu s menším úspěchem vedeme své žáky k nějakým cílům, jimž věříme. Jestliže se ale vyjadřuje k naší práci někdo, kdo ji nikdy nedělal, kdo se s chutí přidá k těm, kteří nadávají centrálním hodnotitelům do jazykových Tálibánců, a ještě vystupuje již 20 let v našich médiích jako češtinářský mistr světa, vykážu ho milerád do patřičných… Více »

Lenka Dohnalová
Lenka Dohnalová
9 years ago

Ještě k příspěvku pana Sotoláře z 20.10. 2013:
Přesně a jasně řečeno, naprosto souhlasím. Lenka Dohnalocvá

Radek Sárközi
9 years ago

Já si myslím, že diskuze s panem Kostečkou nebo Soukalem nemá moc cenu, když mají potřebu neustále někoho urážet. Ještě bych to pochopil, kdyby reagovali na nějaké invektivy vůči nim, ale v této diskuzi žádná nezazněla. Pana Hausenblase si velmi vážím – hlavně pro to, co dokázal v občanském sdružení http://www.kritickemysleni.cz. Paní Valíkové a Dohnalové si zase vážím, že se nebály veřejně vystoupit se svým názorem na státní maturity. Pana Kostečky a Soukala si vážím, že dokázali napsat učebnice češtiny, což je nelehká práce, jak jsem si sám ověřil při psaní vlastní učebnice. Těžko ale zasednout ke společnému stolu, když… Více »

Jiří Kostečka
9 years ago

Pane Sárközi, oceňuji některá Vaše vstřícná slova, zjevně též prožíváte určitý názorový posun. Vy si ale nepamatujete ty tuny špíny, které vloni vylili na centrální hodnotitele nejen anonymní přispěvatelé EDUinu, ale i zcela konkrétní osoby, které se pod svoje urážlivé příspěvky klidně podepsaly? A nás obviňujete, že někoho urážíme? Ukažte mně jediný můj příspěvek, ve kterém na někoho útočím, aniž bych přitom oprávněně reagoval na předchozí podnět. Paní Valíková dál mate veřejnost, tentokrát nesmyslnými poznámkami o IB – nezlobte se, ale když jdu do odborné diskuse a neznám nejzákladnější fakta, JSEM trapný. A pokud jde o pana Hausenblase: v rozporu… Více »

Radek Sárközi
9 years ago

Navrhuji udělat tlustou čáru za minulými spory. Uznávám, že situace kolem maturit byla po prvním externím hodnocení slohovek velmi emotivní a ostřejší slova zazněla. Ale už je to více než rok, tak bych se k tomu nevracel… Rozhodně bych z diskuze nikoho nevylučoval (ze žádného důvodu). V demokratické společnosti má každý právo na názor a hlas každého má stejnou váhu. Podle mě stát selhal v jednom důležitém bodě – neudělal analýzu zahraničních modelů maturit a toho, jak byly postupně zaváděny. Z toho jsme si mohli leccos odnést a možná se i vyvarovat některých chyb. Také by stát mohl zajistit sociologické… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
9 years ago

Zasláno na mail:

Dobrý večer,
na internetu jsem našel tento odkaz. Že by vše přešlo do režie Scio?

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/soucasti-maturit-by-mohlo-byt-overovani-studijnich-predpokladu/998205

Perun
Perun
9 years ago
Reply to  Josef Soukal

O to šlo zřejmě od samotného spuštění kampaně proti jednotné maturitě…

J. Žytek
J. Žytek
9 years ago

Desítka otázek, které se v různých obměnách objevují stále: 1) Lze státní maturity 2011 – 2012 – 2013 považovat za navzájem srovnatelné? 2) Testuje test z ČJL skutečně ČJ+L, nebo je to jen čtení s porozuměním? 3) Lze slohovou prací nazvat text o 250 slovech? 4) Vzešla současná podoba zkoušky od učitelů SŠ, nebo byla prosazena shora? 5) Proč harmonogram maturit do značné míry rozkládá květnovou výuku na školách, a to i při nejlepší snaze vedení škol? 6) Jakou prestiž má zkouška z ČJL a jakou motivaci má k přípravě na ni gymnazista, ví-li, že ji za současných podmínek prakticky… Více »

Luděk Šnirch
Luděk Šnirch
9 years ago
Reply to  J. Žytek

Nádherně to popisuje pan Možný v článku http://www.eduin.cz/clanky/lidove-noviny-nedokazeme-rozpoznat-ty-vyjimecne/.

A včera potvrdil v Interview D.D. ředitel Cermatu pan Zíka – http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/213411058041023-interview-daniely-drtinove/

MINIMAX.

Státní maturita ještě snížila nároky na maturitu pro gymnázia i odborné školy, pokud není student vnitřně motivován, tak udělání maturity je v podstatě zadarmo.
Pan Zíka říkal, že veřejnost i studenti jsou s tímto stavem maturity spokojeni. Nepochybuji.

Ale vydělá na tak nízkých nárocích v budoucnu společnost?
Pravdivou odpověď nabízí článek http://ekonomika.idnes.cz/rozhovor-s-filipem-pertoldem-o-polarizaci-spolecnosti-pgh-/ekonomika.aspx?c=A131022_150131_ekonomika_neh

Hezký den

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
9 years ago
Reply to  J. Žytek

Převažují stále otázky spíše „technické“ (kolik slov, času, způsob hodnocení, termín). Měli bychom se ptát po myslu maturity, zejména na odborných školách. Opravdu očekáváme třeba od zdravotní sestry, že se orientuje v literárněhistorickém kontextu?

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
9 years ago

Samozřejmě smyslu.

Josef Soukal
Josef Soukal
9 years ago

Vážení kolegové,

na základě dohody s p. Dohnalovou byl text SUČJL vyvěšen na stránkách ASČ, viz http://ascestinaru.cz/otevirame-maturitni-diskusi-prohlaseni-spolecnosti-ucitelu-ceskeho-jazyka-a-literatury/. Navrhujeme Vám tedy přenést diskusi na specializované fórum.