Společnost učitelů ČJL navrhuje změny maturitních slohů

8. 10. 2013
EDUin
cteni

Společnost učitelů českého jazyka a literatury, která vnikla v loňském roce jako reakce na problémy s písemnou částí maturity z českého jazyka a literatury, zveřejňuje prohlášení, v němž navrhuje několik změn při zadávání a hodnocení maturitních slohových prací.  Do jisté míry tak oponuje názorům druhé organizace, jejíž vnik iniciovaly debaty okolo státní maturity. Tou je Asociace středoškolských češtinářů, jejíž názory můžete sledovat ZDE.

 

Prohlášení Společnosti učitelů českého jazyka a literatury k problematice zadání a hodnocení maturitních slohových prací

Státní maturitní zkouška se nás, učitelů českého jazyka a literatury, bytostně dotýká nejen jako jednotlivý výstup; ovlivňuje vyučovací proces v průběhu celé doby studia žáka. Akceptujeme s povděkem, že se koncept státní maturity neustále vylepšuje. Zvláště vítáme oznámenou spolupráci CERMATu a Ústavu pro jazyk český AV ČR. Nejbolestnější částí státní maturity však pro nás zůstává maturitní slohová práce. Proto bychom se chtěli vyjádřit k problematice jejího zadání a hodnocení. Ve svém prohlášení chceme navázat na iniciativu „Vraťme maturitu do škol“, která poukázala na problémy hodnocení slohových prací centrálními hodnotiteli CERMATu již v roce 2012.

1)      Zadání maturitní slohové práce

Požadujeme zařazení jen jasně formulovaných slohových útvarů vycházejících z české tradice a z běžné školní praxe. Jedná se o tyto slohové útvary: popis, odborný popis, popis pracovního postupu, vypravování, charakteristika, líčení, úvaha, referát, výklad, reportáž, recenze, stížnost, motivační dopis s připojeným strukturovaným životopisem.

Z dosud předepsaných (či zadávaných) slohových útvarů bychom vyřadili polemiku a esej (problematické vymezení samotného pojmu a jeho obsahu) a nejasně definované smíšené útvary.

Navrhujeme také zvýšení časové dotace na zpracování maturitní slohové práce pro žáka ze stávajících 90 minut na 120 minut (žák nemusí využít plnou délku stanovené doby). Jsme přesvědčeni, že psaní, ve kterém má maturant projevit kvalitní zvládnutí tvorby textů, by nemělo být zatíženo přílišným časovým stresem (při stávající dotaci žáci nestačili zadání promyslet, vytvořit si koncept obsahu a formy a také text důkladně korigovat).

2)      Hodnocení maturitní slohové práce

Pokud jsme kompetentní k výuce slohových prací, jsme také kompetentní je hodnotit; certifikát na tuto činnost máme. Centrální hodnotitelé nezaručují větší objektivitu než my, jsou pro nás anonymní. Slohová práce je navíc subjektivní, odráží se v ní osobnost studenta, kterou centrální hodnotitel nezná. Souhlasíme s tabulkami, které pomáhají zpřehlednit počet a typ chyb v pracích, ale nesmí se stát absolutním nástrojem hodnocení. K zaručení větší objektivity hodnocení je vhodná přítomnost dvou hodnotitelů ze školy (v případě neshody lze povolat třetí stranu – například hodnotitele z jiné střední školy nebo člena bohemistického ústavu). Jsme si však vědomi, že tento problém je nutné posuzovat v širších souvislostech spravedlivého hodnocení žáků, a že proto musí být dále promýšlen.

3)      Termín konání maturitní slohové práce

 Navrhujeme dřívější termín konání písemných maturit – slohových prací (březen), aby byl zajištěn větší časový prostor pro jejich hodnocení. Finanční ohodnocení hodnotitele by se mělo odvíjet od jeho odpovědnosti odvést kvalitní práci a od náročnosti tohoto úkonu.

 

   Jsme přesvědčeni, že se pojetí i provádění maturitní zkoušky bude v dalších letech zdokonalovat, a jsme připraveni dál se zapojovat do úsilí o zlepšování české vzdělanosti.

 

                                                                                Společnost učitelů českého jazyka a literatury

14. září 2013

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články