Text kategorie

26. 4. 2010
EDUin

Proč EDUin vznikl?


Protože…

 • zde neexistuje organizace, která by se věnovala systematické propagaci vzdělávání – chceme proto veřejnosti zprostředkovat přehled o všem, co se ve vzdělávání děje.
 • téma vzdělávání se sice v médiích objevuje, ale neexistuje pravidelné, rychlé a nezávislé komentování událostí ve školství a vzdělávání – chceme proto takové komentáře za pomoci mnohých odborníků přinášet.
 • veřejnost se dozvídá o vzdělávání dětí jen málo srozumitelných informací – chceme proto zpřístupnit otázky a trendy současného vzdělávání srozumitelnou formou.
 • v odborné veřejnosti existuje řada zajímavých informací, které přinášejí různé pohledy na vzdělávání, ale k širší veřejnosti se již nedostanou – chceme proto tyto informace šířit a popularizovat výsledky výzkumů a studií.
 • politici tématu vzdělávání věnují obvykle pouze okrajovou pozornost a nejsou nuceni dát mu prioritu – chceme proto nestranně informovat veřejnost (voliče), aby si mohla utvořit představu, co po svých politicích žádat.
 • na školách probíhá již několik let reforma vzdělávání, ale stává se, že rozumíme jen málo tomu, v čem spočívá – chceme proto jednoduše vysvětlovat podstatu změn a ukazovat takové příklady, kde to takzvaně „jde“.
 • zkušenosti z jiných zemí ukazují, že změna k vyšší efektivitě vzdělávacího systému je možná, ale musíme jí dát čas a rozumět jí – chceme proto vytvářet příležitosti k veřejnému dialogu o problematice vzdělávání.A konečně protože vzdělávání je i naše věc.

Čemu se EDUin věnuje?


 • věnujeme se otázce vzdělávání a naší snahou je informovat veřejnost o všem, co se ve vzdělávání děje a je důležité.
 • nabízíme široké veřejnosti srozumitelnou a zajímavou formou dostupné informace o tom, jak a proč se mění naše školy, jak se učíme my, nejen naše děti.
 • propojujeme odborníky z různých oborů, kteří se tématu vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů věnují a mají podnětné myšlenky.
 • propagujeme výsledky výzkumů a studií a seznamujeme s nimi poutavě a srozmitelně širokou veřejnost.
Kdo s EDUin spolupracuje?

 • lidé, kteří mají chuť o tématu vzdělávání přemýšlet a není jim lhostejné, co se u nás ve vzdělávání děje
 • lidé, kteří chtějí něco aktivně udělat pro změny ve vzdělávání a školství
 • odborníci z různých oblastí od pedagogiky, přes psychologii, média, sociologii, PR až po specialisty na rozvoj lidských zdrojů a manažery firem
 • organizace, které mají zájem prosazovat společné myšlenky
 • dobrovolníci, kteří pomáhají s našimi projekty
Jak EDUin funguje?

 • jsme nezávislá organizace usilující o nestrannost a otevřenost
 • naše finanční portfolio je složeno z více zdrojů – granty, CSR, osobní dárcovství, samofinancovací projekty
 • jádrem organizace je menší tým, s nímž spolupracují místní skupiny a jednotlivci, které se věnují jednotlivým projektům a činnostem
 • pracujeme síťovým principem nikoliv hierarchickým
Kde EDUin realizuje svoje aktivity?

 • působíme v médiích, na internetu, na osobních setkáních
 • realizujeme aktivity s partnery, kteří mají zájem o spolupráci, v přirozených místech, která se mohou stát edu-centry (knihovny, školy, kulturní zařízení, centra vzdělávání apod.)
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články