Dejme českému školství vizi a stabilitu

V ČR dosud chybí strategický dokument tzv. Národní program vzdělávání (dále jen NPV), který vymezuje cíle, obsah a podmínky vzdělávání. Na tento dokument mají následně navazovat další materiály, kterými se řídí celý systém škol. Díky neexistenci NPV není shoda napříč politickým a odborným spektrem o způsobu naplňování vzdělávací politiky, která je tím pádem nestabilní a ve svém důsledku vede k propadu českého vzdělávacího systému.

Reforma (změna) vzdělávacího systému v České republice se začala realizovat v roce 2004, aniž byly zajištěny některé nezbytné předpoklady. Dva z nich jsou také nezbytnou součástí procesu vypracování NPV:

1/ silná politická podpora shora, prezentace reformy jako jedné z priorit vlády,

2/ osvěta a systematická medializace reformy, tedy zajištění účasti a porozumění veřejnosti a postupné vypracovávání konsensu.

Příčiny neexistence NPV spatřujeme v těchto bodech:

 • politická neochota vyplývající z dlouhodobého nezájmu o téma vzdělávání,
 • nejasnost, jak by měl takový materiál vzniknout a co přesně by měl obsahovat,
 • bez existence tohoto zastřešujícího dokumentu lze jednoduše realizovat dílčí nesystémová opatření, která mohou vyhovovat různým zájmovým skupinám,
 • nedostatečná znalost procesů vzdělávací politiky u řídících pracovníků MŠMT,
 • neinformovanost veřejnosti o důsledcích absence zastřešujícího kurikulárního dokumentu.

 Proto je nezbytné usilovat alespoň o dodatečné zpracování NPV, protože nyní by pak byla možnost vytvořit solidní základ pro přijetí reformy veřejností i politiky. V současném politickém nastavení hrozí, že NPV bude ze školského zákona vypuštěn zcela a tudíž se ztratí možnost, jak dát našemu vzdělávacímu systému dlouhodobou vizi a stabilitu. Vzdělávání pak bude realizováno na základě nahodilých nápadů a bude se potácet od jednoho extrému ke druhému dle ambicí ministra, který bude právě u moci.

Na základě výše zmíněného, vzniknul projektový záměr, který byl podpořen Nadací Open Society Fund Praha. V rámci projektu navrhujeme realizovat v roce 2012 následující kroky:

 1. nenaplňování zákona řešit právní cestou a upozornit tak především politiky na tento závažný problém,
 2. medializovat srozumitelnou cestou neexistenci zastřešujícího strategického dokumentu a informovat tak laickou veřejnost o klíčových tématech spojených se vzdělávací politikou státu,
 3. podpořit diskusi a vznik podkladového materiálu pro tvorbu NPV mezi odbornou veřejností,
 4. zainteresovat politickou reprezentaci na problematice NPV.

Na základě projektu očekáváme:

 • závazek MŠMT, popř. vlády k vytvoření NPV v souladu s podklady, které v rámci projektu vzniknou,
 • politickou vůli k vytvoření kvalitního NPV,
 • zájem ze strany odborné a laické veřejnosti.


Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments