Prezentace ze semináře Jak nabídnout své téma mediím

Dne 16.6.2010 proběhl seminář Tomáše Feřteka pro zástupce NNO. Zde je ke stažení prezentace, která byla na semináři využita.