Členství v EDUklubu

Propojujeme odborníky i laiky, sdílíme know-how a názory.

Chceme z tématu vzdělávání udělat i vaši věc.

Vzdělávání se u nás věnuje mnoho odborníků a organizací. Věříme v synergii, a proto usilujeme o vytváření spolupracující sítě, složené z odborníků a laiků. Myslíme si, že se téma vzdělávání nemá uzavírat pouze do kontextu školství, ale že nás mohou obohatit také názory a zkušenosti lidí věnujících se rozvoji lidských zdrojů, psychologů, manažerů pracujících v business prostředí, vzdělavatelů dospělých, sociologů, filozofů… Zajímavé osobnosti soustředíme v EDUklubu, který poskytuje prostor pro veřejnou debatu k aktuálním a ožehavým tématům.

Členové EDUklubu si mohou zvolit:

 • v jaké kategorii chtějí být zařazeni,

 • jedno nebo více z našich prioritních témat (viz níže),

a podpořit jej:

 • participací při diskusi nebo osobním zapojením do jeho propagace,

 • členským příspěvkem, kterým umožní medializaci právě tohoto tématu,

 • službou nebo materiálem, které využijeme při naší práci.

 

Kategorie členství v EDUklubu:

 • Sympatizující člen – jedinec, kterému je myšlenka síťování blízká a chtějí ji podpořit svým jménem,

 • Přispívající člen – jedinec, který má zájem finančně či jiným způsobem přispívat k činnosti EDUklubu,

 • Čestný člen – čestné členství je nabízeno konkrétním osobám, které navrhuje správní rada EDUin, o.p.s.

 

Členům nabízíme:

 • účast na diskuzních fórech a dalších akcích, které EDUin, o.p.s. bude pořádat,
 • zasílání pravidelného týdenního průvodce světem vzdělávání tzv. bEDUin,
 • zasílání informačního zpravodaje o činnosti EDUin, o.p.s. jednou za rok,
 • přispívající členové získávají speciální bonusy, které se v průběhu času proměňují.

 

Prioritní témata:

 • Proměna obsahů a cílů vzdělávání
 • Vzdělávání učitelů
 • Celoživotní učení
 • Rovný přístup ke vzdělávání
 • Vzdělávání a výchova
 • Financování vzdělávání
 • Informovanost veřejnosti o vzdělávání a učení (Obsah jednotlivých témat naleznete na webových stránkách EDUin (viz odkaz).)

 

V případě zájmu o členství v EDUklubu vyplňte, prosím, přihlášku. V případě dotazů nás můžete kontaktovat na telefoním čísle +420 605 967 368.