Text kategorie

Propojujeme odborníky i laiky a sdílíme know-how a názory. Vzdělávání se u nás věnuje mnoho odborníků a organizací. Věříme v synergii, a proto usilujeme o vytváření spolupracující sítě, složené z odborníků z různých oborů, které mají souvislost se vzděláváním, a laiků, které toto téma zajímá. Myslíme si, že se téma vzdělávání nemá uzavírat pouze do kontextu školství, ale že nás mohou obohatit také názory a zkušenosti lidí věnujících se rozvoji lidských zdrojů, psychologů, manažerů pracujících v business prostředí, vzdělavatelů dospělých, sociologů, filozofů… Soustředíme zajímavé osobnosti v EDUklubu, který poskytuje prostor pro veřejnou debatu aktuálních a ožehavých témat. Zprostředkováváme nové pohledy odborníků široké veřejnosti a vtahujeme je do debaty. Chceme z tématu vzdělávání udělat i vaši věc. Členové EDUklubu si mohou zvolit jedno nebo více z našich prioritních témat, kterým se věnujeme, a podpořit svým členským příspěvkem medializaci právě tohoto tématu nebo se osobně zapojit do jeho propagace.

Jedním z dalších způsobů, jak propojit odborníky a laiky, bude chystaný projekt Rodiče vítáni. Zajímá vás, které školy jsou otevřené rodičům a spolupracují s nimi? Máte vlastní zkušenosti a chcete se o ně podělit? Spolu se školami a odborníky na téma vzdělávání vytváříme kritéria, kterými se vyznačuje škola, která je přátelská a otevřená rodičům. Taková škola od nás může získat značku Rodiče vítáni a stát se inspirací pro další školy a rodiče. Naší snahou je podpořit komunikaci mezi školou, rodiči a dalšími odborníky, vytvářet klima vzájemné spolupráce a prostor pro diskusi nároků a požadavků všech zúčastněných.