Text kategorie

Popularizujeme výsledky výzkumů, spolupracujeme na analýzách a studiích. Na internetu, v odborných publikacích a v přednáškách odborníků se můžeme setkat se zajímavými údaji, které vznikly v rámci různých výzkumů a analýz. Ale musíte o nich vědět. Proto chceme na našem webu soustředit zajímavé materiály, k nimž bývá jinak složité se dostat. Ne každý ale má čas studovat dlouhé odborné texty, proto ke každému zajímavému materiálu připravujeme stručný výtah, který vám umožní rychle získat ty nejpodnětnější informace v kostce. Najdete zde například informace o tom, jak se za posledních 10 let změnilo české školství, jaké postoje mají rodiče, učitelé a žáci ke vzdělávání, co očekávají žáci od školy a co chtějí rodiče po školách. Ve výzkumech hledáme také odpovědi na otázky, v čem spočívá nerovný přístup ke vzdělávání dětí v ČR ve srovnání se zahraničím a jaký vliv má sociální nerovnost v přístupu ke vzdělávání na sociální a ekonomickou situaci země nebo jak kvalitní vzdělávání dostávají učitelé na vysokých školách a co jeho kvalitu ovlivňuje. Přehled témat a studií najdete v menu. Každoročně také budeme vytvářet nezávislou zprávu o vzdělávání v ČR, na které se podílí odborníci z oblasti vzdělávání a výzkumu. Zpráva poskytne nezávislý pohled na vývoj vzdělávání a bude se vyjadřovat k prioritním diskutovaným tématům.