Kdy a jak měnit kurikulum

Studie, která je výsledkem odborné debaty EDUin o.p.s. a členských organizací SKAV, si neklade za cíl podat vyčerpávající vodítko k této otázce, ale upozorňuje na některé zásadní momenty, které by neměly být při plánování celého procesu opominuty.

Studii je možné získat zde.

 

Hlavní shrnutí studie:

  • Dobudovat chybějící části systému, s nimiž revize kurikula souvisí, protožejinak nebude revize úspěšná. Tzn.

– definovat cíle vzdělávání, společnou vizi – Národní program vzdělávání – a zajistitjeho legislativní přijetí na úrovni nařízení vlády,
– zavést systém podpory učitelů (standard, systém atestací, systém DVPP a systémfinancování),
– vytvořit komplexní evaluační nástroje pro hodnocení kurikula, speciálně prohodnocení vzdělávacích výsledků žáků,
– dořešit financování škol odpovídající nárokům současného kurikula,
– inovovat přípravné vzdělávání učitelů, včetně studijních programů v oblasti kurikula,vytvořit požadavky na akreditaci programů.

  • Při revizi kurikula dodržovat pravidla řízení změn. Tzn.

– postupovat od analýzy stavu, přes přípravu všech aktérů a cílových skupin nazměny a plánování změny, po její realizaci a vyhodnocení,
– pamatovat na širší kontext prováděné změny (např. nakolik byly přijaty změnypředchozí, s nimiž prováděná změna souvisí) a vyvozovat z něj důsledky proplánování a realizaci změny,
– zaměřit se na efektivní a soustavnou komunikaci s aktéry a cílovými skupinamivtaženými do změny,
– zajistit sdílení společné vize, v našem případě mezi politickou reprezentací aodborníky a posléze mezi učitelskou veřejností.

  • Zřídit nezávislou odbornou skupinu (centrální skupinu, Radu pro kurikulum čipodobný orgán), který by shromažďoval světově proškolené odborníky nakurikulum a který by garantoval celý proces revizí.
  • Zajistit transparentnost, strukturovanost a kontinuálnost celého procesu.
  • Maximálně posílit princip participativnosti všech zainteresovaných stran, nevyjímaje sociální partnery (zaměstnavatele atd.).
  • Nastavit taková opatření, která by zamezila nepromyšleným nebo účelovýmzásahům do kurikula, minimalizovat riziko lobbyingu.
  • Revize kurikula opírat o provedené analýzy, využít již provedené analýzy a zkoumání.
  • Pečlivě se věnovat mediální podpoře celého procesu a komunikaci s cílovýmiskupinami, nevyjímaje rodiče žáků, laickou veřejnost.

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
4 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Jan Voda
Jan Voda
12 years ago

Opravdu upřímně oceňuji toto nesmírné úsilí za dotažení kurikulární reformy. K vlastnímu textu studie si pouze dovoluji podotknout, že jak časem získávájí stále tytéž principielní teze na formulační vytříbenosti, stávají se vyprázdněnými floskulemi: „Zajistit transparentnost, strukturovanost a kontinuálnost celého procesu…, Maximálně posílit princip participativnosti všech zainteresovaných stran…, Nastavit taková opatření, která by zamezila nepromyšleným nebo účelovým zásahům…“ – to jsou přesně ty fráze, které už v odborné i laické sféře máloco znamenají. Slyšeli jsme je totiž již mockrát, z různých rezortů a někdy i od názorově protichůdných stran. Libě nám znějí a ladně se přes jejich abstrakci přeneseme – aniž… Více »

Lucie Slejšková, EDUin
Lucie Slejšková, EDUin
12 years ago

Honzo, děkujeme za komentář. Myslím, že trefuješ jádro problému. Je opravdu obtížné udržet původní smysl těchto vyjádření takový, aby ten, kdo studii čte, měl dojem, že si za nimi autoři také něco konkrétního představují. Doufám, že to není problém všech partií studie :-). Nicméně je to problém, který jsme si jaksi uměle vytvořili postupným vyprazdňováním těchto slov, která dříve něco skutečně znamenala. Dnes si zvykáme, že z úst veřejných činitelů jde o textové vycpávky. Naše snaha je jiná, i když jsme se bez těchto slov neobešli. O revizi kurikula hodláme již brzy dál debatovat, a to ve zcela konkrétních obrysech… Více »

Marcela Burešová
Marcela Burešová
11 years ago

Dobrý den. Považuji se spíš za angažovanou učitelku, teď působím v jedné montessori školce (kam jsem se dostala přes PedF UK, střední, základní školy i jednu malotřídku). Prosím Vás, jaké konkrétní nástroje účinného ovlivňování postojů a jednání za resort školství zodpovědných osob má člověk mého typu k dispozici? Jsem jakštakš schopná najít a přečíst si některé Vaše (a podobné) články (občas se zpožděním), popř. vepsat komentář, či podílet se na petici ap. Na další spoluúčast (např. osobní účast na diskuzích, konferencích, podíl na autorství vytvářených materiálů aj., mi, přiznávám, prostě již chybí člověčí kapacita, kromě jiného i proto, že si… Více »

Udiveny urovni a pravopisem ucitelu
Udiveny urovni a pravopisem ucitelu
11 years ago

jakštakš