Představení studie k revizím kurikula

Zajímaly by vás odpovědi na následující otázky?

 • Co znamená revidovat a měnit kurikulum?
 • Jakým způsobem mají být revize kurikula prováděny? Čím se mají revize řídit?
 • Jak se vyrovnat s tím, že díky změnám ve společnosti a vývoji poznání (v oborech, v psychologii, v pedagogice, v technologiích a v řízení procesů ve vzdělávání) se už po krátké době může zdát kurikulum nevyhovující a budou tendence ho měnit?
 • Jak akceptovat užitečné a oprávněné návrhy na změny a jak odmítat návrhy pramenící z parciálních zájmů vlivových skupin?
 • Jak udržet kurikulum na realizovatelné úrovni?
 • Kdo vytváří očekávání spojená se vzděláním?
 • Jak dosáhnout celospolečenského konsensu na cílech vzdělávání?
 • Je nutné formulovat vzdělávací cíle na úrovní národního programu vzdělávání?
 • Jak optimálně provázat revize ŠVP a RVP?
 • Jak se nejlépe dobrat ke kriteriím hodnocení kurikula?

Nás také zajímaly, proto jsme společně se SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání) pracovali na studii, která na ně měla odpovědět. S výsledkem je možné se seznámit na kulatém stole, který bude ve čtvrtek 21. 10. 2010. Jeho tématem je: „Koncepce a principy revizí a změn kurikula.“


S kým bude možné o těchto otázkách diskutovat?

 

 • doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, PhD., Institut výzkumu školního vzdělávání MU Brno
 • PhDr. Hana Košťálová, SKAV, o. s. a Kritické myšlení, o. s.
 • Mgr. Lucie Slejšková, EDUin, o.p.s.
 • Mgr. Tomáš Pavlas, Výzkumný ústav pedagogický
 • Ing. Bc. Vít Beran, ZŠ Kunratice

Diskusi bude moderovat Tomáš Feřtek, EDUin, o.p.s.

Přijďte od 10 hodin do auly ZŠ Vodičkova, předpokládáme podnětnou diskusi.