Dvůr Králové nad Labem

 z médií:

Vzdělávání nenabízejí jen školy, učit se můžete třeba na ulici

Dvůr Králové – Vzdělávání není jenom školství. Propojit široké spektrum institucí, které na poli formálního a neformálního vzdělávání, včetně volnočasových aktivit působí, si dává za úkol projekt Města vzdělávání. Jedním ze čtyř zapojených míst je Dvůr Králové.

Projekt představili ve špýcharu Městského muzea zástupci EDUin. „Cílem projektu je přispět ke zlepšení kvality a nabídky vzdělávání a navrhnout možnosti jeho rozvoje v dlouhodobějším časovém plánu,“ vysvětlila Sylvie Pýchová, manažerka pro Dvůr.

Nad otázkou, Jaké vzdělání potřebujeme pro naše děti, se zamýšlela Jana Straková z Domu zahraniční spolupráce. Představila i výsledky mezinárodních výzkumů vzdělávání dospělých. „Ukazují, že Česká republika na tom není tak špatně, jak se často říká. Nejlepší výsledky zaznamenaly skandinávské státy a Holandsko. Naopak na konci tabulky jsou například Itálie, Francie nebo USA. Zajímavostí třeba je, že Japonsko má překvapivě jen průměrné výsledky v počítačové gramotnosti,“ uvedla přední česká odbornice na vzdělávání.

dvur_z
Silvie Pýchová, EDUin na setkání ve Dvoře Králové nad Labem, fotogalerie ZDE.

Rodina má vliv
Dobré výsledky žáků a studentů jsou závislé na dobrém rodinném zázemí. Tento hendikep může zmenšit předškolní vzdělávání, tedy mateřské školky.

Odborné vzdělávání má stále větší důležitost. „Pětašedesát procent současných žáků bude pracovat na pozicích, které ještě dnes neznáme,“ připomněla Sylvie Pýchová současný trend, kdy i mnoho dělnických profesí vyžaduje znalosti programování.

Základem, z kterého chce projekt vycházet, jsou nejen všeobecné poznatky, ale i výsledky dotazníkového šetření. „Zapojilo se do něj přes tři stovky lidí, průměrný věk byl 33 let,“ doplnila Pýchová. Navíc se setkala se zástupci škol a vzdělávacích institucí.

Výsledky ukazují, že Města vzdělávání jsou reakcí na názory občanů. „Neformální vzdělávání považuje většina oslovených za stejně důležité jako to formální,“ doplnila Ivana M. Tahová, která se na výzkumu podílela.

Chybí partnerství
Mezi věci, které lidi postrádají, je partnerství jednotlivých organizací. „Právě to bude našim úkolem. Myslím si, že tu jsou lidé, kteří budou pro projekt přínosem,“ dodala Sylvie Pýchová.

Ulice dává možnosti

O tom, že vzdělávání má různé podoby, přesvědčili přítomné umělci z organice Ulice dětem. Předvedli rap, cvičení s jojem a poi. Několik písní zazpíval Jaroslav Parči. „Ulice je místem, kde vznikl rap, street dance, žonglování a mnoho dalších aktivit. Street art může nahradit zájmy negativního charakteru, které číhají na každém rohu jinak úžasného 21. století,“ vysvětlil Daniel Lacek z Ulice dětem. Jak doplnil, v současné době, kdy má řada rodin problém zaplatit dětem kroužky, jsou street art a street sporty možností i pro sociálně slabší.(Autor: Bedřich Machek, text vyšel 7.2.2014 v Krkonošském deníku.)

další ohlasy v médiích:

Koncepce vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem – EDUin
Chtějí zlepšit kvalitu vzdělávání ve městě

Dnešní děti často neumí ani zatlouct hřebík

Fotogalerii z motivačního setkání ve Dvoře Králové nad Labem najdete ZDE.

Koncepce strategie vzdělávaní pro Dvůr Králové nad Labem je zpracovaná a schválená.

Kontakt: 
Silvie Pýchová
koordinátorka projektu Města vzdělávání
(Dvůr Králové nad Labem)

e-mail: silvie.pychova(zavinac)eduin.cz
GSM: +420 607 123 568