EDUPOINT

Místo pro získávání informací, síťování, diskusi a řešení problémů v oblasti vzdělávání. logo_EDUinfo
Pod patronací EDUin, o. p. s., budou každé úterý v měsíci probíhat:

 

 

  • Otevřená třída

Každé první úterý v měsíci od 17 do 19 hodin.

Akce určená především rodičům či prarodičům, aby zjistili, jak se lze učit jinak. Jednou za měsíc zveme inspirativní učitele do „otevřené třídy“, kde si děti i dospělí mohou vyzkoušet nové vyučovací metody a přístupy. Aktivní účast je dobrovolná, můžete jen přihlížet a na závěr budete mít prostor pro dotazy.

  • Akvárium

Každé druhé úterý v měsíci od 17 do 19 hodin

Diskusní setkání otevřené všem, kteří mají zájem dozvědět se něco nového z oblasti vzdělávání. Chceme propojovat akademiky, učitele, zástupce neziskovek, byznysu, státní správy a samosprávy. Diskuse má specifický formát tzv. Akvária, ve kterém se diskutuje uvnitř kruhu a ostatní mají možnost naslouchat a případně vstupovat do diskuse v rámci pravidel. Jde o uspořádání zvyšující efektivitu a přehlednost debaty.

  • Peďák+

Každé třetí úterý v měsíci od 17 do 19 hodin

Peďák+ je nabídkou pro studenty učitelských oborů různých fakult. Chceme jim zprostředkovat chybějící zkušenosti z praxe. Obsahem setkání budou například virtuální hospitace s následným rozborem, řešení případových studií (dítě či třída s problémem), praktické tipy a triky do výuky.

  • Učitelský večer

Každé čtvrté úterý v měsíci od 17:30 do 19  hodin

Učitelský večer je setkání všech, kdo se od sebe navzájem chtějí učit, jak učit. Přijít může kdokoliv – učitelé, studenti, zájemci o vzdělávání. Během večera vystoupí 4-5 řečníků s krátkým příspěvkem (max. 10 minut) následovaným diskuzí. Příspěvky jsou předem připravené, musí vycházet z vlastní praxe prezentujícího a jsou zaměřené na praktické aktivity, metody, přístupy – cokoliv, co můžu použít zítra v hodině.